Agroprogress 2017

21. nov 2017
Holiday Inn Trnava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

 

OBSAHOVÉ BLOKY:  

 

1.BLOK:   9:00 – 10:30

 

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes

Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky -  Aká je vyjednávacia pozícia slovenského poľnohospodárstva v SPP EÚ a Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve – stratégia a vízia slovenského poľnohospodárstva do a po roku 2020.

Ing. Marian Jurečka - minister zemědelství Českej republiky - Vízia českého poľnohospodárstva a jeho postavenie v SPP po roku 2020 - Kam smeruje poľnohospodárska prvovýroba globálne a v Strednej Európe?

Dr. Fazekas Sándor - minister poľnohospodárstva Maďarskej republiky – Možnosti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej výroby v Strednej Európe – maďarské poľnohospodárstvo po roku 2020 v priestore SPP EÚ.

Ing. Milan Semančík - predseda SPPK – Potrebné zmeny v sektore pôdohospodárstva z pohľadu SPPK do a po roku 2020.        

 

PRESTÁVKA – Coffee break

 

2.BLOK:   11:00 – 12:30

 

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite

Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava – „Prečo sú niektoré podniky prvovýroby úspešné i napriek zložitej situácii rezortu? Aké nástroje a procesy aplikujú pri riadení svojich podnikov? Akú pomoc a podporu očakávajú a potrebujú od svojho rezortu?

Národné, makroekonomické podmienky pre úspešné riadenie rezortu ako celku a podnikov poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ- moderované diskusné fórum za účasti:

Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

Ing. Marian Jurečka - minister zemědelství ČR,

Dr. Fazekas Sándor  - minister poľnohospodárstva MR,

Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava,

Ing. Jaromír Matoušek – UniCredit Bank Slovakia a.s.

 

OBED

 

3.BLOK: 13:30 – 15:30

 

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby     

Ing. Viera Tóthová – riaditeľka Renomia Agro a experti z poisťovníctva:  Riadenie rizík - nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov – poisťovňa ako spojenec poľnohospodára.

Ing. Radovan Mik – Tatrabanka a.s., - Banka ako spojenec, banka ako finančný poradca, banka ako koordinátor finančnej politiky podniku poľnohospodárskej politiky.

JUDr. Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPaRV SR – „Aktuálne a pripravované zmeny legislatívy vo vzťahu k poľnohospodárskej pôde a ich dopad na stabilitu nájomných vzťahov.“

JUDr. Pavol Vargaeštok – advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.:  "Novela zákona  č. 504/2003 Z.z. - ohrozenie fungovania poľnohospodárskych podnikov alebo príležitosť pre mladých farmárov?" - Konkrétne príklady ohrození a príležitostí  pre podniky prvovýroby z hľadiska aplikácie novely Zákona 504/2003 Z.z.

 

DISKUSIA   

 

TOMBOLA

 

16:00 – ZÁVER KONFERENCIE

 

* zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia

24. okt 2017 to 25. okt 2017
Radisson Blu Carlton
06. nov 2017 to 08. nov 2017
HOTEL GRAND JASNÁ
09. nov 2017 to 10. nov 2017
WELLNESS HOTEL CHOPOK