Agroprogress 2017

21. nov 2017
Holiday Inn Trnava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

 

OBSAHO0 BLOKY:  

 

1.BLOK:   9:00 – 10:30

 

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes

 • Ing. Gabriela Matečná – ministerka Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -  Aká je vyjednávacia pozícia slovenského poľnohospodárstva v SPP EÚ a Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve – stratégia a vízia slovenského poľnohospodárstva do a po roku 2020

 • Marian Jurečka minister Zemědelství ČR - Vízia českého poľnohospodárstva a jeho postavenie v SPP po roku 2020 - Kam smeruje poľnohospodárska prvovýroba globálne a v Strednej Európe?

 • Czerván György štátny tajomník MP Maďarska – Možnosti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej výroby v Strednej Európe – maďarské poľnohospodárstvo po roku 2020 v priestore SPP EÚ

 • Milan Semančík - predseda SPPK – Potrebné zmeny v sektore pôdohospodárstva z pohľadu SPPK do a po roku 2020        

   

  PRESTÁVKA – Coffee break

   

  2.BLOK:   11:00 – 12:30

   

  Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite

 • Príklady úspešných poľnohospodárov - Prečo sú niektoré podniky prvovýroby úspešné i napriek tomu, že rezort neprosperuje ako by sa dalo očakávať. Aké nástroje a procesy aplikujú pri riadení svojich podnikov? Akú pomoc a podporu očakávajú a potrebujú od svojho rezortu?

 • Národné, makroekonomické podmienky pre úspešné riadenie rezortu ako celku a podnikov poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ- moderované diskusné fórum za účasti:

  Ing. Gabriela Matečná – ministerka Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

  Ing. Marian Jurečka - minister Zemědelství ČR,

  Czerván György - štátny tajomník MP Maďarska,

  Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava,

  Jaromír Matoušek – UniCredi Bank Slovakia a.s.

   

  OBED

   

  3.BLOK: 13:30 – 15:30

   

  Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby     

 • Viera Tóthová – Renomia Agro a experti z poisťovníctva:  Riadenie rizík - nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov – poisťovňa ako spojenec poľnohospodára

 • Radovan Mik – Tatrabanka a.s., - banka ako spojenec, banka ako finančný poradca, banka ako koordinátor finančnej politiky podniku poľnohospodárskej politiky

 • Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR – konkrétne príklady ohrození a príležitostí  pre podniky prvovýroby z hľadiska súčasnej  legislatívy SR a zákona o pôde

 • Príklad úspešného riadenia a stratégie výroby na Slovensku, resp. v niektorej krajine V4 v podmienkach SPP EÚ, príležitosť pre iných výrobcov a spracovateľov špeciálnych plodín   

   

  DISKUSIA   

   

  TOMBOLA

   

  16:00 – ZÁVER KONFERENCIE

* zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia