Agroprogress 2017

21. nov 2017
Holiday Inn Trnava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

 

OBSAHOVÉ BLOKY:  

 

1.BLOK:   9:00 – 10:30

 

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes

Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky -  Aká je vyjednávacia pozícia slovenského poľnohospodárstva v SPP EÚ a Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve – stratégia a vízia slovenského poľnohospodárstva do a po roku 2020.

Ing. Marian Jurečka - minister zemědelství Českej republiky - Vízia českého poľnohospodárstva a jeho postavenie v SPP po roku 2020 - Kam smeruje poľnohospodárska prvovýroba globálne a v Strednej Európe?

Dr. Fazekas Sándor - minister poľnohospodárstva Maďarskej republiky – Možnosti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej výroby v Strednej Európe – maďarské poľnohospodárstvo po roku 2020 v priestore SPP EÚ.

Ing. Milan Semančík - predseda SPPK – Potrebné zmeny v sektore pôdohospodárstva z pohľadu SPPK do a po roku 2020.        

 

PRESTÁVKA – Coffee break

 

2.BLOK:   11:00 – 12:30

 

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite

Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava – „Prečo sú niektoré podniky prvovýroby úspešné i napriek zložitej situácii rezortu? Aké nástroje a procesy aplikujú pri riadení svojich podnikov? Akú pomoc a podporu očakávajú a potrebujú od svojho rezortu?

Národné, makroekonomické podmienky pre úspešné riadenie rezortu ako celku a podnikov poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ- moderované diskusné fórum za účasti:

Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

Ing. Marian Jurečka - minister zemědelství ČR,

Dr. Fazekas Sándor  - minister poľnohospodárstva MR,

Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava,

Ing. Jaromír Matoušek – UniCredit Bank Slovakia a.s.

 

OBED

 

3.BLOK: 13:30 – 15:30

 

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby     

Ing. Viera Tóthová – riaditeľka Renomia Agro a experti z poisťovníctva:  Riadenie rizík - nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov – poisťovňa ako spojenec poľnohospodára.

Ing. Radovan Mik – Tatrabanka a.s., - Banka ako spojenec, banka ako finančný poradca, banka ako koordinátor finančnej politiky podniku poľnohospodárskej politiky.

JUDr. Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPaRV SR – „Aktuálne a pripravované zmeny legislatívy vo vzťahu k poľnohospodárskej pôde a ich dopad na stabilitu nájomných vzťahov.“

JUDr. Pavol Vargaeštok – advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.:  "Zníženie hodnoty poľnohospodárskeho podniku v súvislosti s prijatím novely Zákona 504/2003 Z.z." - Konkrétne príklady ohrození a príležitostí  pre podniky prvovýroby z hľadiska aplikácie novely Zákona 504/2003 Z.z. 

 

DISKUSIA   

 

TOMBOLA

 

16:00 – ZÁVER KONFERENCIE

 

* zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia