Finančné riadenie podnikov 2017

24. okt 2017 to 25. okt 2017

Finančné riadenie podnikov je 15. ročníkom odbornej konferencie, ktorú organizuje Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s.

Inovatívne zameranie 15. ročníka konferencie SAF vyplýva z aktuálnych problémov, ktoré riešia vrcholoví manažéri a nimi riadené útvary pri podnikaní v rámci podnikateľského prostredia Slovenska, so zameraním hlavne na oblasť efektívneho finančného riadenia, administratívnej záťaže, daní, účtovníctva a vzdelávania. Konferencia a interaktívne workshopy budú preto užitočné nielen finančných riaditeľov a treasurerov, ale aj pre vedúcich v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.

Finančné riadenie podnikov 2017

8:30 - 9:00       registrácia

9:00 - 9:45       1. Panel Makroekonomický výhľad

• Výhľad ekonomiky Slovenska - Jozef Makúch, guvernér NBS

• Férový daňový režim pre úspešné Slovensko.  Možnosti vytvorenia dlhodobej koncepcie stabilného a konkurencie-schopného daňového režimu - Tomáš Balco, OECD

10:00 - 11:20   2. Panel "Ako prežiť a zvíťaziť na spoločnom trhu"

• Expanzia firmy do zahraničia

• Poznať a vedieť odhadnúť hodnotu firmy – ako si upratať vo firme a zvýšiť jej hodnotu

• Bankové služby s pridanou hodnotou – formy financovania firiem, budúcnosť bánk

11:20 - 11:40   coffee break

11:40 - 13:00    3. Panel  „Technológie v agende finančného riaditeľa“

• Čo sa pre CFO skrýva pod technologickými buzzwordami (AI, Big data, IOT) - Posam

• Kyberneticky útoky – Ak neodolá používateľ, podnik sa neubráni - Peter Katrinec, ESET

Schopnosť obrany voči kybernetickým útokom nie je potrebné a ani možné zabezpečiť iba na technickej úrovni, ale je potrebné ju dostať aj na úroveň bežných používateľov ICT prostriedkov. V prezentácii sa pokúsime vysvetliť, čo je to sociálne inžinierstvo, aké sú sociálne a technické  aspekty útokov cielených na používateľov a opíšeme príklady z reálnej praxe projektov testovania zamestnancov metódou sociálneho inžinierstva. Na záver navrhneme príklady z dobrej praxe, ako predchádzať možným incidentom.

• Aký potenciál prináša nasadenie umelej inteligencie do firemných  procesov za dverami finančných oddelení aj mimo nich -  Tomáš Barcaj, MindIT a Adam Blažek, Cognexa

Hľadanie zdrojov na zrýchlenie a zefektívnenie procesov, minimalizáciu chyb a zvýšenie presnosti. Od automatického vyťažovania faktúr po ich automatizované zaúčtovanie. Nasadenie umelej inteligencie do vybraných firemných procesov (revízne činnosti, chat  boty, predikčné modely a pod.)

13:00 - 14:00    obed

14:00  - 15:30   Riadenie rizík 

• Koľkokrát sa dá začínať od nuly?  (požiar/povodeň vo firme, ak nie je poistená znamená začínať od začiatku)

• Môžem dosiahnuť zisk, aj keď mi vyhorela firma? (pri prerušení prevádzky sa hradia fixne náklady a tiež ušlý zisk, ktorý by firma dosiahla ak by škoda nenastala)

• Myslite si, že majster tesár sa neutne? (Čo ak spôsobím pri svojej činnosti škodu niekomu inému?)  - Marek Švirloch, Union poisťovňa

• Enterprise Risk Management - komplexný pohľad na riziko vo firme alebo finančnej inštitúcii.  - Thomson Reuters

 

* zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 180 € bez DPH (216 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok v sume 180 eur bez DPH je platný do 31.9.2017. Od 1.10.2017 bude cena pre 1 osobu 200 eur bez DPH
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 180 € bez DPH (216 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Generálny parnter:

 

 

Partner:

 

 

 

Podobné podujatia