Kolektívne investovanie 2017

09. nov 2017 to 10. nov 2017

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Sorry, registrations are no longer available for Kolektívne investovanie 2017

Podobné podujatia

30. sep 2017
Hotel Bratislava
24. okt 2017 to 25. okt 2017
06. nov 2017 to 08. nov 2017
HOTEL GRAND JASNÁ
21. nov 2017
Holiday Inn Trnava