Kapitálový trh 2017

08. jún 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

Témy:

  • Význam tvorby rezervy na horšie časy, slušný dôchodok, štúdium detí
  • Kapitálový trh – najefektívnejšie miesto na umiestnenie dlhodobých rezerv
  • Dlhodobé úspory na dôchodok a ich zhodnocovanie na vyspelých trhoch
  • Aktuálna regulácia investičných produktov (MiFID II.) a jej vplyv na poskytovanie investičných služieb
  • Riešenia na mieru pre kvalifikovaných investorov
  • Prezentácia konkrétnych investičných tipov a stratégii
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok v sume 149 eur bez DPH je platný do 16.4.2017. Od 17.4.2017 bude cena pre 1 osobu 199 eur bez DPH
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia

MAREC 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
05. apr 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava