Kapitálový trh 2017

08. jún 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

 „Kapitálový trh 2017“

„Investične stratégie“

 

Hlavne témy podujatia:

  • Finančné plánovanie pre finančnú pohodu
  • Sme na konci éry extrémne nízkych sadzieb ?
  • Investičné stratégie
  • Význam a možnosti tvorby dlhodobých finančných rezerv
  • Efektívna alokácia dlhodobých úspor

 

 

Na podujatí okrem iných vystúpia aj

Vladimír Báláž, SAV

Peter Bálint, Infinity Capital SICAV, plc.

Boris Krnáč, Capital Markets o.c.p., a.s.

Ján Hájek,  Erste Asset Management

Juraj Kotian , Erste Group Bank AG

 

PROGRAM:

8:30  - 9:00     Príchod a registrácia účastníkov

 

9:00                Otvorenie konferencie a uvítací príhovor organizátora

9:10                Finančné plánovanie pre finančnú pohodu

                                   Vladimír Baláž, SAV

10:00              Sme na konci éry extrémne nízkych sadzieb ?

                                    Juraj Kotian , Erste Group Bank AG .

10:45 - 11:45 Coffee break

 

11:15              Investične stratégie – klasické verzus alternatívne investície

                                   Mark Cachia, Infinity Capital SICAV, plc

12:00 - 13:00  Obed

 

13:00              Supermarket Investičných stratégií                                  

                                   Peter Bálint, Infinity Capital SICAV, plc.

                                   Martin Ďuriančík, Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

                                   Ján Hajek, Erste Asset Management

15:00  - 15:30 Coffee break

 

15:30              Význam tvorby dlhodobých úspor

                                    Róbert Kopál, AOCP

16:00              Efektívna alokácia dlhodobých úspor v praxi  

                                   Boris Krnáč, Capital Markets, o.c.p.

16:30              Panelova diskusia na tému „Efektívna tvorba dlhodobých úspor obyvateľstva – finančná pohoda v dôchodku“

                                 Marcel Hanis, DDS Tatra banky, a.s.

                                 Róbert Kopál, AOCP

                                 Roman Turok Heteš, MF SR

                                 Radoslav Valko, Sophistic Pro Finance, a.s

17:15              Ocenenie člena a emitenta BCPB za rok 2016

17:30              Zhodnotenie a záver

 

* zmena programu vyhradená

Vladimír Báláž, SAV

Peter Bálint, Infinity Capital, o.c.p.,a.s.

Vladimír Bolek, IAD Investments

Ján Hájek, IS České spořitelny, a.s.

Juraj Kotian , SLSP, a.s.

Róbert Kopál, AOCP

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok v cene 149 eur + DPH je platný do 18.5.2017, potom bude cena zvýšená pre 1 osobu na 199 eur bez DPH
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Spoluorganizátor:

Generálny partner:

Partneri:

              

Mediálny Partneri:

 

 

            

Podobné podujatia

09. nov 2017 to 10. nov 2017
21. nov 2017
Holiday Inn Trnava