Slovenské zdravotníctvo 2017

21. sep 2017

Pre koho je konferencia určená:

zástupcovia asociácii, riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, farmaceutické a distribučné spoločnosti, lekári

Slovenské zdravotníctvo 2017

I blok Lieky

II blok Priority v zdravotníctve a aktuálne problémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

III blok Novinky v medicíne

Sorry, registrations are no longer available for Slovenské zdravotníctvo 2017

Podobné podujatia

29. júl 2017
Trenčianske Teplice
30. sep 2017
Hotel Bratislava