Slovenské zdravotníctvo 2017

21. sep 2017
HOTEL SAFFRON

Pre koho je konferencia určená:

zástupcovia asociácii, riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, farmaceutické a distribučné spoločnosti, lekári

8:30 – 9:00 registrácia

9:00 - 10:00

I. Lieky

Novela zákona o lieku v praxi- vyriešila problém reexportu?

  1. Slovenská lekárnická komora, Ondrej Sukeľ- Novela zákona o lieku v praxi- sú lieky dostupnejšie?

10:00 – 10:30 coffe break

10:30 – 11:30

II. Priority v zdravotníctve a aktuálne problémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  1. Svet zdravia- uživia sa dve nemocnice v Bratislave, štátna aj súkromná?

  2. Primárny sektor a poplatky- MUDr. Marián Šoth, prezident ASL SR

11:30 – 12:00 coffe break

12:00 – 13:00

III. Novinky v medicíne

  1. Výskum v oblasti implantológie Ing. Hudák

13:00 – 13:30 Ocenenie TOP inovácií

13:30 obed

Sorry, registrations are no longer available for Slovenské zdravotníctvo 2017

Podobné podujatia

21. nov 2017
Holiday Inn Trnava