Transferové oceňovanie

28. nov 2017
Radisson Blu Carlton

Riadenie stratégie Transferové oceňovania vo vašej firme

Konferencia je určená:
štátna a verejná správa, auditorské a poradenské spoločnosti, biznis komunity, právnické a advokátske spoločnosti, finančný manažment a konatelia spoločností a i.

8:30 – 9:00 hod   registrácia + ranný coffee break

9:00  - 10:15 hod      1. PANEL

• Implementácia EÚ pravidiel a aktuálny status na Slovensku

• Výrobné podniky z pohľadu transfer pricingu

Diskusia

10:15 – 11:00 hod     2. PANEL

• Distribučné podniku z pohľadu transfer pricingu

Diskusia

11:00 – 12:00 hod     3. PANEL

• Finančné služby – vnútroskupinové pôžičky

Diskusia

12:00 - 13:00 hod     OBED 

13:00 – 14:00 hod     4. PANEL  

• Alokácia zisku stálych prevádzkarní

Diskusia

14:00 – 15:00 hod     5. PANEL 

• Súdne spory & dohadovanie s iným štátom

Diskusia

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 80 € bez DPH (96 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 80 € bez DPH (96 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborný garant

Podobné podujatia