DOPRAVA

25. apr 2017
Hotel Saffron

Konferencia Doprava sa tento rok  bude zaoberať aktuálnymi problémami v tejto sfére, ktoré negatívne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností na Slovensku. Spoločne budeme pri otvorenej diskusii hľadať ich riešenia a spôsoby, ako slovenskú dopravu posunúť dopredu.

Pre koho je konferencia určená?

riaditeľov spoločností, zástupcov logistických a zasielateľských spoločností, prepravných spoločností, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejnú správu, dopravné podniky.

Vráťme slovenskej doprave konkurencieschopnosť na európskom trhu

Cestná nákladná doprava

1. Aké je postavenie slovenských dopravcov na európskom trhu?

2. Zákony o minimálnych mzdách – nástroj mocnejších na zredukovanie konkurencie?

3. Byrokratické prekážky brzdiace slovenských dopravcov (STK, zamestnávanie cudzincov, PZP...)

 

Cestná osobná doprava

1. Dopravná obslužnosť regiónov a miest verejnou dopravou

2. Verejné rozpočty vo vzťahu k financovaniu verejnej autobusovej dopravy

3. Aktuálne problémy v podnikaní v autobusovej doprave

4. Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne

 

Profesionálni vodiči – atraktívne povolanie?

* Zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborný garant:

Mediálny partneri:

Podobné podujatia

30. Mar 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
30. Mar 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
11. apr 2017
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava