Deň bez hotovosti 2017

07. nov 2017
Crowne Plaza, Bratislava

DEŇ BEZ HOTOVOSTI je unikátny projekt, ktorý na Slovensku rozbieha nezisková organizácia Združenie pre bankové karty, ktorá spája 20 bankových a nebankových subjektov a partneri projektu.
Ich dlhoročné pôsobenie na finančnom trhu im zaistili dostatočné skúsenosti a zároveň kredibilitu na to, aby vedeli, ako sa môže naša krajina rozvíjať a približovať sa pri bezhotovostnom styku rozvinutým západných krajinám.

Pri projekte DEŇ BEZ HOTOVOSTI máme jasnú víziu: Chceme Slovensko posunúť bližšie k svetovým trendom bezhotovostných, mobilných či online transakcií. Všade vo svete je bežne rozšírená šedá ekonomika – legálny a nelegálny pohyb peňazí, ktoré štát nemá registrované vo svojich záznamoch. Do šedej ekonomiky, v rámci legálneho platobného styku, patrí aj platenie bankovkami. Na Slovensku jej podiel predstavuje približne 15 percent z celkového HDP krajiny. A práve bezhotovostný platobný styk je jedným z nástrojov, ako sa jej podiel dá eliminovať.

Tento rok rozbiehame 1. ročník projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI, ktorým chceme v neposlednom rade edukovať ľudí správne využívať súčasné platobné karty a nástroje na platenie, no zároveň chceme predstaviť nové platformy, ktoré na svoju budúcnosť a úspech vo virtuálnom platení ešte len čakajú.
Akcia sa koná pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

BEZHOTOVOSTNÉ SLOVENSKO: REALITA ALEBO FIKCIA

Kedy: 7. novembra 2017

Kde: hotel Crowne Plaza (Hodžovo námestie 2, Bratislava)

 

 

 PROGRAM KONFERENCIE:

9.30 – 12.00

9.30

slávnostné otvorenie konferencie a príhovor Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

9.45

Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR

10.15

Susanne Hannestad, generálna riaditeľka svetového Fintech akcelerátora

Mundi, odborníčka na bezhotovostné platby, Škandinávia

11.00

Miroslav Pekárek, odborník na bezhotovostné platby, Česká republika

11.45

Michal Kišša, programový riaditeľ pre zodpovedné podnikanie Nadácie Pontis

 

12.00  – 13.30

Obed a prezentácia vystavovateľov

 

13.30  - 14.30

Panelová diskusia 

Susanne Hannestad, generálna riaditeľka svetového Fintech akcelerátora

Mundi, odborníčka na bezhotovostné platby, Škandinávia

Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové karty

Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR

Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre SR a ČR a Rakúsko

Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa Europe pre SR a ČR

Miroslav Pekárek, odborník na bezhotovostne platby

zástupcovia obchodníkov

 

14.30 - 15.00

Žrebovanie súťaže o 3 štýlové smartfóny SAMSUNG Galaxy Note8, do ktorej sa zapojila verejnosť.

Ceny odovzdáva Marcela Králová, podpredseda Združenia pre bankové karty

 

15.00 – 16.00

Čaša vína

Slávnostné ukončenie prvého ročníka akcie DEŇ BEZ HOTOVOSTI

 

Hlavní spíkri konferencie  

Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR

Téma: Pozícia Slovenska v oblasti hotovostných a bezhotovostných transakcií, ako Fintech ovplyvní smerovanie krajiny

Popis: Slovensko verzus ostatné krajiny v hotovostných a bezhotovostných platbách. Ide o peniaze, ktoré štát nemá registrované vo svojich záznamoch. Zahŕňa v sebe všetko od nepriznaného príjmu až po pranie špinavých peňazí. Vo vyspelých krajinách je jej podiel nižší ako 10 percent oficiálneho HDP. Reč je o šedej – alebo aj nezdanenej – ekonomike. A hoci jej objem má ambíciu znižovať každá vláda, darí sa to zatiaľ len pomaly. Stojí za tým i fakt, že šedá ekonomika je v súčasnosti ekonomikou hotovosti. 

S fintech službami sme v dennom kontakte – aj preto prednedávnom predstavil rezort financií novelu zákona o platobných službách. Ide vlastne o Európsku smernicu o platobných službách na vnútornom trhu, ktorá je reakciou na nové technológie a inovácie.

Je bezhotovostný platobný styk je jedným z nástrojov, ako sa dá podiel šedej ekonomiky eliminovať? Aký podiel dnes na Slovensku predstavuje šedá ekonomika a ako sa ju darí znižovať?
Aká hotovostná čiastka je v obehu na Slovensku? Koľko sa z tejto sumy v krajine reálne využíva? 
Vývoj za posledné 3 roky: koľko transakcií sa dnes na Slovensku zrealizuje bezhotovostne a koľko ide v „keši“? 
Ide Slovensko správnou cestou? Aké ambície má rezort financií v oblasti znižovania šedej ekonomiky a rozvoja bezhotovostných platieb? Aké kroky ministerstvo pripravuje?
Fintech - ako fúzia financií s technológiami ovplyvní celý sektor, krajinu a ako sa na to pripravuje rezort financií? Ako sa novela zákona dotkne bankového sektora a verejnosti?

 

Susanne Hannestad, generálna riaditeľka svetového fintech akcelerátora Fintech Mundi, odborníčka na bezhotovostné platby, Škandinávia

Téma: Nulový cash. Ako sa zo severských štátov stali takmer „cash free“ krajiny?

Popis: Škandinávie verzus hotovosť. Pouliční predavači s platobným terminálom, kostoly, kde sa milodary prijímajú bezhotovostne. Presne takto dnes funguje Škandinávia - symbol bezhotovostného platobného styku. Aké to je fungovať bez hotovosti? Neobmedzuje to slobodu ľudí?

Ako sa zo Škandinávie stali takmer „cash free“ krajiny? – aké kroky bolo nevyhnutné realizovať, aby z krajiny vymizla hotovosť?
Ako život bez hotovosti ovplyvnil ľudí, firmy a celú krajinu?
Pohľad na Slovensko – čo zo švédskej skúsenosti sa dá aplikovať na Slovensku? 

Miroslav Pekárek, odborník na bezhotovostné platby, Česká republika

Téma: Vízia platobných služieb v budúcnosti. Aký vývoj čaká Európu a Slovensko v bezhotovostných platbách 

Popis: Technológia verzus hotovosť. Ako vidí český vizionár inovácie v biznise s platobnými kartami a bezhotovostným platením? Aké technológie prinesie blízka budúcnosť, čím budú spotrebitelia najčastejšie platiť o 10, 20 a 30 rokov?

Aký vývoj nastane v nasledujúcich rokoch na v Európe a na Slovensku v oblasti bezhotovostných transakcií
Ktoré technológie vymrú a ktoré zmenia postoj Slovákov k využívaniu moderných platobných technológií 

 

 

 

 

Michal Kišša, programový riaditeľ pre zodpovedné podnikanie, Nadácia Pontis

Téma: Bezkontaktné darovanie a iniciatíva Giving Tuesday (28/11)

Popis: V krajinách, ktoré sú vzorom v bezhotovostnom platobnom styku pre celý svet, sa už aj  milodary vedia dať bezkontaktne. 

Ako je tomu na Slovensku? Čo je potrebné preto, aby sa na charitu a CSR projekty vedelo prispieť aj inak ako len bankovkami a mincami?
Ako idú trendy v tejto oblasti a ako sa im prispôsobuje Slovensko?

 

 PANELOVÁ DISKUSIA 

Moderátori: 

Peter Géc, partner INFINITY Consulting a odborný garant diskusie

Roman Juraško


 

Spíkri:

Susanne Hannestad, generálna riaditeľka svetového Fintech akcelerátora

Mundi, odborníčka na bezhotovostné platby, Škandinávia

Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové karty

Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR

Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre SR, ČR a Rakúsko

Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa Europe pre SR a ČR

Miroslav Pekárek, odborník na bezhotovostné platby, Česká republika

zástupcovia obchodníkov

 

Téma diskusného panelu:

Vo Škandinávii sa už aj milodary prijímajú bezhotovostne, na Slovensku i v Česku je cash ešte stále kráľom. Prečo zo Slovenska nie je druhé Švédsko? A bude Slovensko raz bezhotovostnou krajinou? 
Čo môže pomôcť rozvoju bezhotovostných transakcií – medzi spotrebiteľmi aj podnikateľmi? 
Karty a zákazníci. Na základe akých kritérií sa ľudia rozhodujú pre platobnú kartu? Ako vlastnenie karty ovplyvní chovanie zákazníka? 
Kde je ešte najväčší potenciál na rast biznisu s platobnými kartami?
Platobné karty a ich budúcnosť - trendy a novinky na ktorých sa pracuje
Fintech a Slovensko – čo nás čaká, čo nás neminie? 

 

Prezentácia a vyjadrenia zahraničnej spíkerky budú tlmočené do slovenského jazyka.

 

 

Partneri

​ ​

Podobné podujatia