Cloudové služby pre podnikanie - Informačné technológie 2016

06. dec 2016
hotel Mercure Bratislava

Žiaden biznis sa dnes nezaobíde bez podpory softvérových aplikácií. Účtovníctvo, personalistika, mzdy, sklady, logistika, riadenie výroby. Mnohé z týchto softvérových aplikácií sa dnes presúvajú do “oblakov” (cloudu) a sú poskytované ako služba. Podnikatelia tak získavajú vždy aktuálne softvérové vybavenie, za ktorého používanie platia podľa miery jeho reálneho využitia. Získava sa tým významná konkurenčná výhoda, ktorá tak vytvára priestor pre využitie nových inovatívnych služieb, z ktorých mnohé majú pôvod aj na Slovensku.

8:30 – 9:00 registrácia účastníkov

9:00 - 10:00

 

 1. Blok  Ako fungujú cloudové služby

 

 •          Budúcnosť je v oblakoch

Martin Drahoš, business unit manager, VNET a.s

.         Je lepšie vlastniť, ako používať?

Edita Angyalová, COO, Asseco Solutions

 •          Ako migrovať existujúce služby do cloudu

Miroslav Pikus, Slovak Telekom, a.s., Senior B2B produktový manažér

 •          Aplikácie v cloude a pre cloud zrodené

Michal Ohrablo, ANASOFT APR, s.r.o.

 

10:15 – 10:30 Coffe break

 

10:30 - 11:45

 

 1. Blok  Cloudové služby pre podnikateľov

 

 •          Riadenie vzťahov so zákazníkmi v cloude 

Stanislava Susla, Resco

 •          Kto dochádza v cloude, alebo Od nuly k tisícom za 20 minút 

Viktor Mečiar, TULIP Solutions s.r.o.

 •          Globálna expanzia s fakturačným riešenímm v cloude

Viktor Kostický, CEO, Billdu Ltd.

 •          Účtovníctvo po novom 

Juraj Lichner, partner, profit365.sk

 •          Papiere do skladu, dáta do cloudu 

Dáša Foglarová, CEO, DOCKitIN, a.s.

 

11:45 – 13:00 obed

 

13:00 - 14:00

 

3. Bezpečnosť cloudových aplikácií, Cloud v slovenskej a európskej legislatíve

 

 •          Ako na nákup cloudových služieb

Rastislav Neczli, predseda dozornej rady Eurocloud SK, ITMG, s.r.o. - akreditovaný tréner StarAudit)

 •          Právne desatoro pre slovenský cloud

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Partner, Bukovinsky & Chlipala, s.r.o.

 •          Typické právne spory pri využívaní cloudových služieb, zodpovednosť za škodu

 Katarína Kasalová, Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners

 •          Ochrana osobných údajov pri využívaní verejných cloudových služieb

Katarína Kasalová, Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners

 

*zmena programu vyhradená

Viktor Kostický, CEO miniFAKTÚRA

Viktor má viac ako 10 ročné skúsenosti vo vedení obchodných tímov a business developmente v IT sektore v globálnych spoločnostiach Dell a IBM. Prešiel si vedením tímov obchodujúcich s fyzickými osobami, firemnými zákazníkmi a business developmentom pre lokálne a zahraničné trhy. V rokoch 2012 – 2015 viedol v spoločnosti IBM viedol  4 roky Business Development oddelenie pre Strednú a Východnú Európu. Od roku 2016 pôsobí ako CEO IT spoločnosti miniFAKTÚRA (Billdu globálny brand) kde má na starosti vedenie firmy a obchodné aktivity smerom na globálne trhy.

Martin Drahoš, Business Unit Manager, VNET a.s.

Martin Drahoš pôsobí v spoločnosti VNET ako Business Unit Manager. Jeho VNET história sa začala písať začiatkom roku 2004, kde stál pri zrode obchodnej stratégie a oddelenia , výstavbe moderných dátových centier  a aj jeho myšlienkové prúdy boli pre VNET zdrojom prerodu  z malej internetovej firmy na silnú telekomunikačnú spoločnosť. V súčasnosti je zodpovedný za riadenie celej obchodnej a marketingovej  jednotky a  jeho pre-sales znalosti oceňujú mnohí klienti , partneri a kolegovia, ktorým s chuťou odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti.

Dáša Foglarová,  DOCKitIN

generálna riaditeľka

Zodpovednosť za založenie spoločnosti (personálne obsadenie, nastavenie interných systémov a procesov) a uvedenie služby na trh. Definovanie dlhodobej stratégie spoločnosti, navrhovanie nových možností pre dosahovanie zisku. Vedenie rokovaní s kľúčovými obchodnými partnermi, negociácia podmienok spolupráce. Zodpovedanie za hospodárenie, zabezpečenie prosperity firmy a konanie v jej mene.

Viktor Mečiar, Managing Director v spoločnosti TULIP Solutions

Viktor Mečiar je Managing Director v spoločnosti TULIP Solutions. Má rozsiahle skúsenosti s vedením medzinárodných IT projektov. Je jedným z kľúčových ľudí pri vývoji online platformy TULIP, ktorá zjednodušuje firemné procesy, ako je dochádzka zamestnancov, digitalizácia faktúr, účtovné a schvaľovacie procesy a správa miezd.

Miroslav Chlipala, Partner, Bukovinsky & Chlipala, s.r.o.

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s viac ako 13-ročnou praxou so zameraním na IT právo, právne aspekty cloudu, ochranu osobných údajov, startupové právo a transfer technológií. Advokátska kancelária pod jeho vedením je opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka IP/IT/telco ako odporúčaná kancelária. Pôsobí ako národný právny garant pre združenie EuroCloud.org. Je členom združenia Data Privacy Compliance a autorom publikácie Cloud Privacy Check Country Report. Pôsobí ako certifikovaný právny auditor StarAudit pre certifikáciu cloudových služieb a zároveň ako člen StarAudit Advisory Board. Zúčastňuje sa odborných konferencií a vedie workshopy a semináre z oblasti IT práva. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na PF UK a je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva.

Rastislav Neczli, predseda dozornej rady Eurocloud SK, ITMG, s.r.o. - akreditovaný tréner StarAudit

Rastislav Neczli je riaditeľom spoločnosti ITMG, ktorá sa zaoberá poradenostovom v oblasti IT (SAP, Business intellignece a Cloud computig brokerage). V rámci svojich širokých aktivít sa venuje rozvoju cloud computingu v rámci organizácie Eurocloud (www.eurocloud.sk), kde je predsedom dozornej rady. Okrem cloudových aktivít v spolupráci so združením 3lobit rozbieha sociálny podnik INCLUSION INSTITUTE (www.inclusion.sk), ktorý zamestnáva pracovníkov s autizmom vytvára pre nich priestor na prácu v IT. Od januára 2015 je akreditovaným trénerom pre StarAudit program (Eurocloud Star Audit)

Edita Angyalová, COO, Asseco Solutions

Edita Angyalová sa pohybuje vo vrcholovom manažmente slovenských spoločností viac ako jednu dekádu, pričom má aj osobné skúsenosti z medzinárodného korporátneho prostredia. Posledné roky vedie Asseco Solutions (predtým známy ako Datalock), ktoré je v dnešnej dobe súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Spolupodieľala sa na vstupe spoločnosti Asseco na medzinárodnú burzu cenných papierov. Edita je hnacím motorom pri zavádzaní moderných metód riadenia v spoločnosti, ktoré vyúsťujú do implementovania nielen nových postupov, ale i technológii ako je cloud.

MGR. et MGR. KATARÍNA KASALOVÁ, ADVOKÁT, Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners

Katarína Kasalová sa špecializuje sa predovšetkým na obchodné právo, právo informačných technológií, právo duševného vlastníctva, verejné obstarávanie, stavebné právo a nehnuteľnosti.

Katarína sa podieľala na poskytovaní právnych služieb v oblasti autorského práva pri vypracovaní zmlúv o vytvorení diela a licenčných zmlúv, nastavení pravidiel všeobecných obchodných podmienok mobilných aplikácií a internetových portálov, v oblasti práva na ochranu osobných údajov pri vypracovaní kompletnej bezpečnostnej dokumentácie, poskytovaní právneho poradenstva pri cezhraničnom prenose osobných údajov, nastavení podmienok informačných systémov, ako aj v oblasti finančného práva pri vypracovaní zmlúv medzi samostatným finančným agentom a ďalšími subjektmi.

Katarína zastupovala klientov na súde v komplikovaných súdnych sporoch o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielového spoluvlastníctva, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a z toho vyplývajúcich nárokov, v zložitých reštitučných sporoch a sporoch súvisiacich s ochranou osobnosti fyzických osôb a ochranou dobrého mena právnických osôb.

Katarína má skúsenosti s korporátnou agendou a vypracovaním zmluvnej agendy súvisiacej s prevodom nehnuteľností, uplatnením nárokov zo zmlúv o dielo, zastupovaním klientov v rozvodovom konaní a v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom, registráciou ochranných známok na európskej a národnej úrovni a tiež uplatňovaním nárokov vyplývajúcich z práva na ochranu spotrebiteľa.

 

Miroslav Pikus, Slovak Telekom, a.s., Senior B2B produktový manažér

zastrešuje v Telekome cloudové služby. Študoval ekonómiu na Texaskej univerzite v Austine a MBA na City University v Bratislave. Pred nástupom do Telekomu pracoval ako obchodný riaditeľ vo firmách ESET a Avnet a ako CTO vo firme Websupport.

 

Stanislava Susla, Resco, Business Development Manager, Oddelenie predaja a rozvoja podnikania

Má na starosti podporu predaja a rozvoj podnikania v rámci mobilného CRM riešenia Resco. Pracovnou náplňou je budovanie nových partnerských a zákazníckych vzťahov a rozširovanie mobility v podnikaní. Taktiež sa venuje zvyšovaniu povedomia o využívaní najnovších technológií v podnikaní.

 

Juraj Lichner, Managing Partner Finecon Technologies s.r.o.

má dvadsaťročné skúsenosti s poskytovaním služieb a riadením poradenských spoločností v oblasti financií, daní a účtovníctva. Jeho spoločnosť Finecon, a.s. zabezpečuje pre svojich klientov okrem vedenia účtovníctva a ekonomického poradenstva aj projektový a finančný manažment, radí domácim a zahraničným investorom a pomáha s realizáciou projektového financovania. Sám, ako rozhodujúci investor, pôsobí v spoločnosti Finecon Technologies s.r.o., ktorá je slovenským poskytovateľom online účtovného software Profit365. Je zodpovedný za stratégiu, ekonomické a finančné vzťahy.

 

Michal Ohrablo, ANASOFT APR, s.r.o.

pracuje v spoločnosti Anasoft 15 rokov. Počas tohto obdobia bol zodpovedný za vývoj nových produktov, riadenie programov a rozvoj služieb v oblasti SW vývoja na mieru. Toto portfólio zákazníkov a projektov zahŕňa najväčšie referencie spoločnosti v oblasti bankovníctva, výroby a štátnej správy, na Slovensku aj v zahraničí.

 

 

   
   
   

 

 

 

Partneri

Odborný garant:

 

Martin Hrnko, CEO, QBSW, a. s.

Partneri:

Mediálni partneri:

 

Podobné podujatia

MAREC 2022
HOTEL ZOCHOVÁ CHATA MODRA
APRÍL 2022
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, BRATISLAVA
JÚN 2022
BRATISLAVA