Kolektívne investovanie na Slovensku 2015

13. nov 2015 to 14. nov 2015
hotel Elizabeth, Trenčín
Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností  pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.
 
Konferencia má za sebou 12 úspešných ročníkov, ktoré organizovalo vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s. v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností (SASS) - odborným garantom konferencie.
Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.
 
Rezerváciu ubytovania môžete:

The Reception Team

Hotel Elizabeth Trenčín

Ul. Gen. M.R. Štefánika 2

911 01 Trenčín, Slovakia

Tel.  +421 32 6506 111

Fax. +421 32 6506 213

recepcia@hotelelizabeth.sk

www.hotelelizabeth.sk

 
PIATOK 13. NOVEMBER 2015
 
Moderuje:  Roman Vlček, Ivan Znášik
 
10:00-10:30  Prezentácia účastníkov
 
10:30-10:40  Otvorenie konferencie, príhovor organizátorov
 
10:40-11:30
Ďalší výborný rok v kolektívnom investovaní na Slovensku.
Je vo vzduchu zmena trendov posledného obdobia?
 
Prednášajúci:  Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS)
                     Roman Vlček predseda Predstavenstva SASS
 
             
11:30-12:15
Riadené portfóliá a sporiace produkty.
Ako sa dajú skĺbiť dve zdanlivo úplne rôzne finančné služby?
 
Prednášajúci:  Jozef Mika, manažér predaja pre SR Conseq Investment Management, a.s.             
 
12:15-14:00  Spoločný obed
 
14:00–14:50
Poučný pohľad do mysle vzdelaného slovenského investora.
Čo môžeme očakávať od investorov prichádzajúcich na pracovný trh.
 
Prednášajúci:  Pavel Škriniar, odborný asistent, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita Bratislava
 
14:50–15:10  Prestávka na kávu
 
15:10–16:00
Ako ďalej s kapitálovým trhom na Slovensku?
Odpočet víťazstiev a porážok pri plnení koncepcie rozvoja kapitálového trhu.
 
Panel:
Ved. panel. diskusie:  Roman Vlček predseda Predstavenstva SASS
Key note:                  Ján Foltán, riaditeľ odboru FS, MF SR
Diskutujúci:              Tomáš Ambra, vedúci odd. regulácie CP a DS, NBS
                                Róbert Kopál, riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi
   
18:30 Večerný raut s priestorom na neformálnu diskusiu
 
 
SOBOTA 14. NOVEMBER 2015
 
9:30-10:20
Hlavné výzvy pri napĺňaní regulácie MIFID II.
Do akej miery bude potrebné prepracovať procesy pri predaji finančných produktov?
 
Panel:
Vedúci panel. diskusie:  Michal Orlovský, vedúci odboru Treasury retail sales, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Key note:                      Adam Nádaský, špecialista odd. regulácie CP a DS, NBS
Diskutujúci:                  Andrea Baumgarnerová, riaditeľka pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC AM                      
       
10:20-10:40 Prestávka na kávu
 
10:40-11:30
Nestabilný svet a rozkolísané trhy.
Existuje recept na úspech v tomto prostredí od portfólio managera?
 
Prednášajúci:  Jan Kvapil, Porfolio Specialist Multi-Asset, NN Investment Partners
 
11:30-12:30
Smerovanie kolektívneho investovania na Slovensku.
Sme stále opatrní optimisti, alebo prišiel čas na zmenu?
 
Panel:
Vedúci panel. diskusie: Maríán Matušovič, člen predstavenstva VÚB AM
Diskutujúci:  Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie a fin. analýz NBS
                   Miloslav Mlynár, generálny riaditeľ TAM AM
                   Miroslav Ovčarik, Country Manager pre SR Pioneer Investments                    
 
12:30 Ukončenie konferencie
 
12:40-14:10 Spoločný obed
 
*zmena programu vyhradená

Partneri

Spoluorganizátor

 

Generálny partner

 

Hlavní partneri

 

Podobné podujatia