Kolektívne investovanie 2016

03. nov 2016 to 04. nov 2016
Hotel Alexandra, Púchov

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

Konferencia má za sebou 13 úspešných ročníkov, ktoré organizovalo vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s. v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností (SASS) - odborným garantom konferencie.

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hoteli Alexandra, Púchov:

Executive dvojlôžková izba –  36€/os./noc

Executive dvojlôžková izba pri obsadení jednou osobou –  60€/os./noc

 V cene nie je zahrnutý miestny poplatok v sume 0,50€/os./noc.

V cene nie sú zahrnuté raňajky – možnosť objednať v sume 9,50€/os.

 Kontakty pre rezervácie:

Tel.: +421 42 4666 000
          +421 42 4666 001

Email:  recepcia@alexandrahotel.sk

 

Program:

 

Štvrtok 3. novembra 2016

 

Moderuje:  Roman Vlček, Ivan Znášik

10:00-10:30  Prezentácia účastníkov

10:30-10:40   Otvorenie konferencie, príhovor organizátorov

 

10:40-11:30

Hľadanie smerovania v KI na Slovensku.

Ako sa žije podielovým fondom v prostredí nízkych úrokových sadzieb a praktickej stagnácie na akciových trhoch?         

Prednášajúci:Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS)

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

             

11:30-12:15

Moderný risk manažment v praxi správcovských spoločností.

Tvorca pridanej hodnoty alebo hlavne reporting?

Prednášajúci: František Štulajter, vedúci odd. Risk manažmentu TAM            

 

12:15-14:00  Obed

 

14:00–14:40

Zdaňovanie podielových fondov.

Prišiel čas zmien kozmetických či radikálnych?

Prednáška s moderovanou diskusiou:

Prednášajúci: Štěpán Karas, senior manager daňové odd. Deloitte ČR,

Moderátor diskusie:  Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

 

14:40–15:25

Nízke úrokové sadzby versus tradičné balancované portfólio.

Dokážu dlhopisy poskytovať účinnú ochranu aj pri nulových výnosoch? Dva pohľady na rovnakú tému. 1.časť

Prednášajúci: Peter Herman, senior portfólio manager AM SLSP

    

15:25–15:45  Coffee Break

 

15:45-16:35

Behaviorálne chyby pri investičných rozhodnutiach.

Ako môže pomôcť ich znalosť pri predaji investičných produktov?

Prednášajúci: Vlado Baláž, Prognostický ústav SAV

 

18:30 Večerný raut s priestorom na neformálnu diskusiu

 

Piatok 4. novembra 2016

 

9:30-10:20

Aktuálne potrebné úpravy Zákona o kolektívnom investovaní.

Do akej miery bude potrebné prepracovať procesy pri predaji finančných produktov?

Aké nové zmeny generované praxou môžeme v blízkej dobe očakávať?

 

Semipanel

Moderátor panel. diskusie: Martin Smrek, vedúci odd. Portfólio manažmentu,, TAM

Key note: Janka Jarošová, špecialista odd. regulácie CP a DS, NBS

Diskutujúci: Ján Foltán, riaditeľ odb. finančných služieb MFSR

                   Dušan Svitek, predseda predstavenstva AM SLSP

                   Vladimír Bencz, predseda predstavenstva IAD Investments

                                    

10:20-10:45 Coffee Break

10:45-11:30

Nízke úrokové sadzby versus tradičné balancované portfólio.

Dokážu dlhopisy poskytovať účinnú ochranu aj pri nulových výnosoch? Dva pohľady na rovnakú tému. 2.časť

Prednášajúci: Michak Májek, vedúci odd. portfólio managementu TAM

 

11:30-12:20

Príležitosti a nástrahy zmysluplnej existencie kolektívneho investovania na Slovensku.

Čo si myslí trh a odborné autority?

 

Panel

Moderátor panel. diskusie: Maríán Matušovič, člen predstavenstva VÚB AM

Diskutujúci: Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie a fin. analýz NBS

                    Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

                    Marek Prokopec, generálny riaditeľ TAM AM

                    Miroslav Ovčarik, Country Manager pre SR Pioneer Investments

 

12:20 Ukončenie konferencie

 

12:30-14:00 Obed

 

* zmena programu vyhradená

Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS)

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

František Štulajter, vedúci odd. Risk manažmentu TAM 

František Štulajter (1984) je vedúci Oddelenia Risk Manažmentu v Tatra Asset Managemente, správ. spol., a.s. a Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.. Pred príchodom do spoločnosti v roku 2012, pracoval ako portfólio manažér v ČSOB Asset Managment, správ. spol., a.s.. Doktorský titul získal v odbore Financie na VŠB TÚ v Ostrave. Inžiniersky titul získal na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2010 je členom Global Association of Risk Professionals (GARP) a certifikovaným risk manažérom.

Štěpán Karas, senior manager daňové odd. Deloitte ČR

Štěpán Karas je ředitelem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým poskytující daňové poradenství finančním institucím. Specializuje se na komplexní daňové poradenství mezinárodních i českých firem ve finančním sektoru. Mezi jeho klienty patří jak největší banky a pojišťovny, tak řada dalších společností finančního sektoru včetně investičních skupin a leasingových společností. Ve společnosti Deloitte rovněž vede iniciativu daňového reportingu (FATCA, Common Reporting Standard). Během svého působení ve společnosti Deloitte od roku 2003 vedl řadu projektů v oblastech přímých i nepřímých daní a dlouhodobě působil též jako regionální daňový manažer nadnárodní společnosti obchodující s elektřinou. V rámci dlouhodobého působení ve společnosti Deloitte získal rozsáhlé zkušenosti v přímých i nepřímých daních a převodních cenách. Své odborně profesní znalosti zdokonalil během svého půl ročního působení v londýnské kanceláři společnosti Deloitte, kde byl součástí DPH týmu pro společnosti působící v oblasti finančních služeb.

Pan Karas je registrovaným daňovým poradcem v České republice a držitelem titulu LL.M. v oblasti mezinárodního zdanění. Pravidelně publikuje a přednáší daňovou problematiku v rámci finančního sektoru.

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

Peter Herman, senior portfólio manager AM SLSP

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so špecializáciou na financie, bankovníctvo a investovanie. Počas štúdia ako aj tesne po jeho skončení sa venoval investičnému poradenstvu v oblasti investovania na finančných trhoch a podielových fondov. V súčasnosti je kandidátom v programe CFA level II. V spoločnosti Asset management Slovenskej sporiteľne pracuje od roku 2004. Na začiatku svojho pôsobenia v tejto spoločnosti zastával pozíciu managera podpory predaja pre zahraničné fondy ESPA. Neskôr sa preorientoval smerom k riadeniu samotných podielových fondov. V súčasnosti pôsobí na oddelení portfólio managementu na pozícii senior portfolio manager, pričom sa špecializuje na peňažné a dlhopisové trhy. Je členom EAM fixed income tímu, ktorý bol vytvorený v roku 2010. Priamo riadi 5 podielových fondov SPORO, kde má na starosti správu dlhopisových zložiek týchto fondov. Rovnako je aj zodpovedný za riadenie portfóliových a fondových mandátov významných inštitucionálnych klientov spoločnosti.

Vlado Baláž, Prognostický ústav SAV

Martin Smrek, vedúci odb. Treasury retail sales, TAM

Janka Jarošová, špecialista odd. regulácie CP a DS, NBS

Ján Foltán, riaditeľ odb. finančných služieb MFSR

Dušan Svitek, predseda predstavenstva AM SLSP

Vladimír Bencz, predseda predstavenstva IAD Investments

Michak Májek, vedúci odd. portfólio managementu TAM

Maríán Matušovič, člen predstavenstva VÚB AM  

Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie a fin. analýz NBS

Marek Prokopec, generálny riaditeľ TAM AM

Miroslav Ovčarik, Country Manager pre SR Pioneer Investments

 

Partneri

 

Generálny partner:

Hlavný partner:

Partner:

 

 

 

 

Podobné podujatia

18. jún 2020 to 19. jún 2020
Hotel Senec
17. sep 2020
Hotel Sheraton Bratislava
24. sep 2020
HOTEL CROWN PLAZA V BRATISLAVE