Kolektívne investovanie 2017

09. nov 2017 to 10. nov 2017
WELLNESS HOTEL CHOPOK

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

 

  • Ďalší úspešný rok v KI na Slovensku. Dávajú evidentné ale aj skryté trendy vývoja naozaj podnet k spokojnosti?
  • Modely versus experti na finančných trhoch. Prečo sa systémový spôsob portfóliového investovania javí ako optimálny?
  • Pozitívne sociálne dopady investovania, Dokáže podielový fond zarábať aj na mikropôžičkových schémach?
  • Paneurópsky penzijný produkt. Umožní návrh novej európskej legislatívy zmeniť konkurenčné prostredie penzijných produktov v SR?
  • MIFID II a jeho implementácia v praxi. S akými nástrahami a nejednoznačnosťami bude potrebné sa vysporiadať?
  • Fenomén ETF a kryprtomien versus kolektívne investovanie. Aký vplyv majú tieto trendy na klasický asset managemet model?
  • Nové možnosti s formy kolektívneho investovania, samosprávne a nesamosprávne fondy. Ako zosúladiť ich fungovanie v právnom prostredí SR?
  • Nové trendy v marketingu podielových fondov. Aké ďalšie nové trendy a zmeny budú vplývať na budúci rozvoj kolektívneho investovania?

program

 

Partneri

Hlavný parnter:

 

 

Partneri:

 

 

Mediálni partneri:

 

 

 

Podobné podujatia