Kapitálový trh 2018

14. jún 2018
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Riešenia na mieru pre kvalifikovaných investorov. Prezentácia konkrétnych investičných tipov a stratégií.
Cieľová skupina: obchodníci s cennými papiermi

 

Kapitálový trh 2018

„Investovanie do dlhopisov “

 

Hlavné témy podujatia:

Dlhopis  znovu objavený investičný nástroj domáceho kapitálového trhu.

Dlhopis cenný papier vhodný pre každého investora.

Ako funguje dlhopisový trh.

Výhody a riziká investovania do dlhopisov z pohľadu investorov.

Čo všetko znamená vydať dlhopis ?

Dlhopis ako nástroj financovania podnikateľských aktivít.

 

Kapitálový trh 2018

„Investovanie do dlhopisov“

 

 

8:30               Príchod a registrácia účastníkov 

9:00               Otvorenie konferencie a uvítací príhovor organizátora

9:10               Mars a venuša investujú

                       Vladimír Baláž, SAV

                        

10:00             Dlhopis znovu objavený investičný nástroj domáceho kapitálového trhu

                      Martin Wiedermann, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

  

10:45             Coffee break

 

11:15             Výhody a riziká investovania do dlhopisov z pohľadu investorov

                      Stanislav Panis, J&T Banka, a.s.

 

12:00             Obed

 

13:00             Čo znamená vydať dlhopis ?

                      Peter Jedinák, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

                    

13:45             Investovanie do dlhopisov prostredníctvom indexových fondov

                      Maroš Ďurík, Across Wealth Management, o.c.p.,a.s.

                     Juraj Hrbatý, Finax, o.c.p.,a.s. Inteligentné Investovanie

                           

14:30              Coffee break

 

15:00             Dlhopisové financovanie z pohľadu emitenta

                      Peter Pecník, HB Reavis Slovakia, a.s.

                       

15:45             Umiestňovanie dlhopisov v retailovej distribúcií

                      Peter Farkaš, Finportal, a.s.

 

16:30             Ocenenie člena a emitenta BCPB za rok 2017

17:00             Zhodnotenie a záver

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 199 € bez DPH (238.8 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 199 € bez DPH (238.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Generálny partner:

 

 

Hlavný partner:

 

Parnteri:

 

               

 

 

 

 

Podobné podujatia