Zdravé ústa, recept na dlhý život

20. Mar 2017
HOTEL BRATISLAVA

Prednášky venované laickej verejnosti (Parodontológia, sliznice, gerontostomatológia, právne poradenstvo). Dental alarm projekt - praktické ukážky čistenia zubov.

     Vstup na podujatie ZDARMA

PROGRAM:

1.Blok 8.00 -12.00

 • čistenie zúbkov deti + Dental alarm

 

Prestávka 12.00-14.00

 

2.Blok 14.00-16.00

 • Slina -tekutina života pre zdravé ústa najmä u seniorov.

Prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

 • Problémy ústnych slizníc v seniorskom veku.

MUDr. Peter Duránik, PhD.

 • Seniori - vieme ako a prečo sa máme starať o svoje a tretie zuby?

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

 

14.00-16.00

 • Inštruktáž určená dôchodcom, deťom
 • Konzultácie s odborníkmi

 

Témy:

 • Slina – tekutina života pre zdravé ústa najmä u seniorov.

Prof.MUDr.Neda Markovská, CSc.

Zameranie témy nie je náhodné, nakoľko naša prax nám ukazuje počet následkov zníženej tvorby sliny.

Príčinou zníženej tvorby je okrem postupujúceho veku mnoho ochorení, ale aj liekov, ktoré pacienti užívajú na liečbu celkových ochorení, napr. vysoký krvný tlak, operácie srdca, cukrovka, reumatologické ochorenia, hormonálne zmeny najmä žien. Sú to aj zlozvyky životosprávy a najmä dlhoročné fajčenie.

Následky v na ústnych slizniciach pacientov veľmi obťažujú pálením, brnením až neutíchajúcimi bolesťami, ktoré sa komplikujú suchosťou úst, prítomnosťou plesňových infekcií a pod.

Ako tomu predchádzať ? To nie je len problém seniorov, ale každého dospelého po 40.-tom roku veku.

 

 • Problémy slizníc v seniorskom veku

MUDr. Peter Duránik, PhD.

Sliznica, tak ako všetky ostatné súčasti ľudského organizmu, podlieha v priebehu života zmenám. Tieto zmeny sa môžu podpísať pod širokú škálu ochorení. V mojej prednáške sa Vám budem snažiť vysvetliť všetko podstatné o ochoreniach bakteriálnych, vírusových, mykotických a autoimunitných.

 

 • Seniori - vieme ako a prečo sa máme starať o svoje a tretie zuby?

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.  

 1. čo nás pripravilo o zuby

 2. ako sa stravovať s náhradným chrupom

 3. vieme sa starať o zvyškový chrup?

 4. starostlivosť o implantáty

 5. hygiena snímateľných náhrad

 6. pomoc inej osoby v ústnej hygiene

 7. praktické ukážky starostlivosti o zubné náhrady

 

*zmena programu vyhradená

 

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.  

 

Peter Duránik

Vzdelanie

1994 – 1998 Viedenská univerzita, Lekárska fakulta

1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Stomatologická fakulta

Pracovné skúsenosti

august 2004 – december 2009 stomatológ na Parodontologickom oddelení LF UK Bratislava

od 2004 – vedúci a prednášajúci na praktických kurzoch pre zubných lekárov a dentálne hygieničky na Slovensku i v Čechách, konzultant v oblasti parodontológie a slizničných ochorení dutiny ústnej

od 2008 – vyučujúci na Strednej zdravotnej škole v Bratislave, odbor DDH – predmet parodontológia

január 2010 - stomatológ v privátnej ambulancii, Duradent s.r.o.

prof. MUDr. Neda Markovská,CSc.,

Vzdelanie a kvalifikácia:

2005 – LF UK Bratislava inauguračné konanie a menovanie prezidentom SR za profesorku stomatológie        

1991 – LF UK Bratislava – habilitácia: „Potreba ošetrenia tkanív parodontu u mladistvých“   1983 -  LF UK Bratislava – CSc.: kandidátska dizertačná práca: „ Použitie semikvantitatívnych a kvantitatívnych metodík v diagnostike zápalových ochorení  parodontu“

1980 -  nadstavbová atestácia v odbore parodontológia

1977 -  atestácia I. stupňa zo stomatológie

1974  – vysokoškolské, LF UPJŠ v Košiciach, odbor stomatológia

2007 -  certifikát pre certifikovanú činnosť v mukogingiválnej chirurgii

2007 -  certifikát pre certifikovanú činnosť v ochoreniach ústnej sliznice

2007 – doteraz hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo

2007 – doteraz predseda Výboru pre prevenciu SKZL

Partneri

Pod záštitou:

Odborný garant:

Generálny partner:

Hlavný partner:

Mediálni partneri:

 

Podobné podujatia