DOPRAVA

25. apr 2017
Hotel Saffron

Konferencia Doprava sa tento rok  bude zaoberať aktuálnymi problémami v tejto sfére, ktoré negatívne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností na Slovensku. Spoločne budeme pri otvorenej diskusii hľadať ich riešenia a spôsoby, ako slovenskú dopravu posunúť dopredu.

Pre koho je konferencia určená?

riaditeľov spoločností, zástupcov logistických a zasielateľských spoločností, prepravných spoločností, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejnú správu, dopravné podniky.

Ako sa dostanete do hotela Saffron?

Autom
Vjazd na naše parkovisko je z ulice Školskej. Parkovať sa dá pred hotelom alebo v podzemnej garáži, ktorá je vyhradená pre hotelových hostí a z ktorej sa dá výťahom pohodlne dostať na recepciu hotela.

Z letiska
V prípade využitia mestskej hromadnej dopravy prosím použite autobus číslo 61 z letiska na zastávku s názvom „Račianské mýto“, kde prestúpte na električku číslo 3 alebo číslo 5 a vystúpte na zastávke s názvom „Blumentál“. Asi po 30 metroch chôdze od tejto zastávky uvidíte na pravej strane náš hotel. Na autobusovej zastávke na letisku pred príletovou halou je oranžový automat na mince, z ktorého si potrebujete kúpiť hodinový lístok. Pre viac informácií prosím navštívte: www.dpb.sk.

Z hlavnej stanici
V prípade využitia mestskej hromadnej dopravy prosím použite električku číslo 2 z Hlavnej stanice a vystúpte na zastávke s názvom „Blumentál“. Pešo sa vráťte asi 30 metrov od tejto zastávky a na pravej strane uvidíte náš hotel. Môžete použiť aj električku číslo 1 z Hlavnej stanice, vystúpte na zastávke „STU – Slovenská technická univerzita“, pešo choďte smerom ku veľkému kostolu a asi po 100 metroch uvidíte na ľavej strane náš hotel. Na zastávke električiek na Hlavnej stanici je oranžový automat na mince, z ktorého si potrebujete kúpiť 15-minútový lístok. Pre viac informácií prosím navštívte: www.dpb.sk.

Z autobusovej stanice
V prípade využitia mestskej hromadnej dopravy prosím použite trolejbus 210 alebo autobus 21 zo zástavky Autobusová stanica a vystúpte na zastávke s názvom „Račianske mýto“, kde prestúpte na električku číslo 3 alebo číslo 5 a vystúpte na zastávke s názvom „Blumentál“. Asi po 30 metroch chôdze od tejto zastávky uvidíte na pravej strane náš hotel. Na zastávke na Autobusovej stanici je oranžový automat na mince, z ktorého si potrebujete kúpiť hodinový lístok. Pre viac informácií prosím navštívte:  www.dpb.sk.

Viac info nájdete na: www.hotelsaffron.sk

 

09:00 hod. – 09:30 hod. registrácia účastníkov

                                                   

Úvod ku konferencii – Ing. Pavol Jančovič – prezident ČESMAD Slovakia

                                    Ing. Peter Sádovský – prezident združenia ZAD

 

SPOLOČNÝ BLOK NÁKLADNÁ, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - 09:30 hod. - 12:00 hod.

09:30 hod. – 10:00 hod.

Aké sú dôsledky smernice EÚ o vysielaní pracovníkov v praxi?

              rozdiel v ponímaní zákonov,

              vodič – na zahraničnej pracovnej ceste,

              vodič – vyslaný pracovník podľa smernice 96/71/ES,

JUDr. Sabová Danková -Národný inšpektorát práce

 

10:00 -10:30 hod.

Úlohy a možnosti Európskeho parlamentu a jeho poslancov súvisiace so súčasnou situáciou v oblasti dopravy a prvky nového možného návrhu Európskej komisie

               Ing. Richard Sulík – europoslanec

              JUDr. Emília Vavreková

 

10:30-11:00 hod

Zmení „Cestný balíček“ podmienky na trhu cestnej dopravy?

            - zmena pomerov na európskom dopravnom trhu, obsah cestného balíčka

             Ing.  Ján Nemec – zástupca IRU v Bruseli

 

11:00-11:20 hod.

Právny a ekonomický dopad voľnej živnosti na „vedenie cudzieho motorového vozidla“

            Ing. Pavol  Hudák – viceprezident ČESMAD Slovakia

 

11:20-11:40 hod.

Vývoj vodičov profesionálov - nedostatok vodičov, atraktivita povolania, zmena zákona

           Ing. Pavol Reich – generálny tajomník ČESMAD Slovakia

 

11:40-12:00 hod.

Diskusia

 

12:00-13:00 hod. obed

 

Blok 1 - NÁKLADNÁ DOPRAVA -  13:00 hod. – 15:30 hod.   

13:00-13:30 hod.

Výsledky kontrol v cestnej doprave, dopravné nehody nákladných vozidiel

            pplk. Ing. Ľuboš Rumanovský – zástupca riaditeľa dopravnej polície PPZ SR

 

13:30-14:00 hod.

Výsledky kontrol v soc. legislatíve zahraničných a vnútroštátnych dopravcov

            Ing. Ján Trcka – Národný inšpektorát práce

 

14:00 – 14:30 hod.

Kontrola štátu ako základný kameň pre udržanie zdravého a férového trhu

            Ing. Juraj Hudec – vedúci oddelenia kontroly MDaV SR

 

14:30-15:00 hod.  Diskusia

 

15:00 hod. – záver konferencie – prezident ČESMAD Slovakia

 

Blok 2 - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - 13:00 hod. – 15:30 hod.                 

13:00 – 13:30 hod.

Aktuálne problémy v podnikaní v autobusovej doprave

Ing. Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy

 

13:30-14:00 hod.

Dopravná obslužnosť regiónov a miest verejnou dopravou

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita  Žiline

 

14:00 – 14:30 hod.

Efektívne využitie verejných rozpočtov pre financovanie verejnej autobusovej dopravy

Ing. László Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovakia, a.s.

 

14:30 – 15:00

Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne

Ing. Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy

 

15:00 – 15:30 hod.

Diskusia

 

15:30 hod. – záver konferencie – prezident ZAD

 

* Zmena programu vyhradená

Ing. Peter Sádovský

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore. Od roku 2006 je generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy, a od volieb v júni 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenie cestných dopravcov ČESMAD v rade pre osobnú dopravu pri Medzinárodnej únii cestnej dopravy IRU so sídlom v Ženeve.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Je vedúcim katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Bol zodpovedným riešiteľom Plánov dopravnej obslužnosti miest Bardejov, Topoľčany, Púchov, Považská Bystrica, Žilina a samosprávnych krajov Košický, Žilinský a ďalšie.  V roku 2016 - 2017 viedol kolektív, ktorý spracovával Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

Mgr. Marek Modranský

Od roku 2003 do 2014 aktívne pôsobil v sektore verejnej autobusovej dopravy. V tomto období pracoval na viacerých vedúcich pozíciách v jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal aktívne spolupracovať s medzinárodným združením UITP so sídlom v Bruseli. Členstvo v tejto organizácii viedlo k rozšíreniu jeho poznatkov o verejnej doprave a jej význame pre spoločnosť zo zahraničného prostredia. Počas pôsobenia v UITP zastáva nepretržite funkciu člena v Komisii pre regionálnu dopravu. Za jeho odborný prínos, aktívny prístup a ďalšie zásluhy pre UITP sa v roku 2009 stal ako historicky najmladší členom Výkonného výboru UITP (Executive and Policy Board). Na tejto pozícii bol dve volebné obdobia až do roku 2015, kedy mu bol na svetovom kongrese pre verejnú dopravu v Miláne udelený titul honorárny viceprezident UITP. V súčasnosti pôsobí Marek Modranský ako predseda Inštitútu verejnej dopravy so zameraním  na odbornú podporu dopravcom a samosprávam na Slovensku v oblasti presadzovania podmienok pre udržateľnú dopravu a obhajobu ekologických druhov dopravy.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

 

Ing.  Ján Nemec – zástupca IRU v Bruseli

Po práci pre české Ministerstvo dopravy v Prahe v oblasti integrácie do EÚ a presadzovaní pravidiel v cestnej doprave sa pripojil v roku 2008 k stálemu zastúpeniu Českej republiky v Bruseli s cieľom pripraviť české predsedníctvo rady v roku 2009. Počas tohto obdobia predsedal pracovnej skupine pozemnej dopravy a zaslúžil sa o úspešne vytváranie legislatívneho balíku o prístupe na trh v oblasti cestnej dopravy. V roku 2012 Jan Nemec nastúpil do bruselskej kancelárie Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU), kde je zodpovedný za sociálne záležitosti, bezpečnosť cestnej premávky a problémy infraštruktúry.

László Ivan

 

Vyštudoval podnikové financie na Corvinus univerzite v Komárne a v Budapešti. Kariéru začínal v poradenskej spoločnosti Central European Management Intelligence, kde bol jedným z jeho úspešných projektov proces reštrukturalizácie najväčšej spoločnosti poskytujúcej verejnú dopravu v Maďarsku s dosiahnutou úsporou 50 miliónov eur.

Ako rešpektovaný profesionál v oblasti dopravy nastúpil do spoločnosti ARRIVA v roku 2009, zohral kľúčovú rolu pri rozvoji podnikania skupiny ARRIVA na Slovensku ako súčasť manažérskeho tímu regiónu strednej a východnej Európy. Do funkcie generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku bol vymenovaný v decembri 2013. V súčasnosti vedie spoločnosti skupiny ARRIVA, ktoré na Slovensku zamestnávajú takmer 2 400 ľudí, prevádzkujú vyše 1 350 autobusov a ich ročný objem tržieb predstavuje 100 miliónov eur.

Partneri

Odborný garant:

Partner:

Mediálni partneri:

Podobné podujatia