AGROPROGRESS 2019

07. nov 2019
Hotel Holiday Inn, Trnava

Aký impulz potrebuje slovenský agropotravinársky komplex na ozdravenie a rast?

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín.

Cieľová skupina: farmári, chovatelia, pestovatelia, družstvá, výrobcovia

9:00 – 11:00 1.BLOK  

Aký je imidž a design slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a samotných potravín u nás?

Filip Brodan (Vladislav Leško) - generálny riaditeľ, Engage Hill - Vyhodnotenie výskumu Aktuálny imidž Slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva

Martin Bělík – produktový a marketingový manažér DATALINE Technology a.s. – Imidž potraviny a dôležitosť obalu. Aké sú možnosti moderného packagingu alebo ako zaujať spotrebiteľa a zvýšiť predaj svojich produktov?

Jozef Kanoš – predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO – „Najkrajšie stromy sú na Horehroní“ – príbeh horehronského poľnohospdárskeho podniku

Martin Hejl – konateľ Thimm Packaging – Bezodná studnica nápadov na úspešné obaly, ktoré predávajú

Dagmara Krajčovičová, marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o. - Prípadová štúdia „Farmársky cukor.“

Roman Kandler, riaditeľ tlačiarne Martin Peroutka 

Moderovaná diskusia – Aký dôležitý je imidž a design slovenských potravín a poľnohospodárskych produktov? Martin Bělík , Jozef Kanoš, predseda AGB BEŇUŠ, Martin Hejl, Filip Brodan, ...

 

11:00 - 11:30 PRESTÁVKA – Coffee break

 

11:30 – 13:30 2.BLOK

Potrebuje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo nový strategický plán, finančnú a dotačnú politiku?

Martin Pýcha – predseda zväzu zemědelských družstev ČR - Reforma Společné zemědělské politiky EU z pohledu Zemědělského svazu ČR

Ondrej Šebáň – ACMA’S  manager PWC, Zástupca Európskej Investičnej Banky– Štúdia o možnostiach využitia finančných nástrojov  v poľnohospodárstve SR

Radovan Mik – riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka – Pohľad banky na aplikáciu nových finančných nástrojov pre financovanie poľnohospodársko - potravinového sektora po roku 2020

Emil Macho – predseda SPPK- Plán SPPK na ozdravenie slovenských subjektov poľnohospodársko-potravinového sektora.

Moderovaná diskusia – Martin Pýcha, Ondrej Šebáň, Radovan Mik, Emil Macho

 

13:35 Tlačová konferencia

Pozvané médiá so spíkrami, resp. tombola pre účastníkov  

 

OBED

 


ENGISH VERSION 

 

1.BLOCK:   9:00 – 11:00

What is the image and design of Slovak agriculture and food in our country?

Filip Brodan - Managing Director, Engage Hill - Research evaluation current image of Slovak agriculture.
Martin Bělík – Product and Marketing Manager DataLine Technology a.s. - Food image and importance of packaging. What are the possibilities of modern packaging or how to attract consumers and increase sales of their products?
Jozef Kanoš – the board chairman AGB BENUS COOPERATIVES – The Story of Horehronie Regional Agricultural entreprice
Martin Hejl – Thimm Packaging director – The hundreds of Ideas to successful packages hat sales

 

Moderated discussion:

How important is the image and design of Slovak food and agricultural products?

Vladimír Machalík, Martin Bělík, Martin Hejl, Jozef Kanoš - Chairman AGB BEŇUŠ, Filip Brodan...

 

Coffee break

 

2.BLOCK:   11:30 – 13:30

Does Slovak agriculture need a new strategic plan, financial and subsidy policy?

13:35 – Press conference for invited media with speakers, respectively participants raffle.

 

Lunch

 

Filip Brodan, generálny riaditeľ, Engage Hill

Martin Bělík, produktový a marketingový manažér DATALINE Technology a.s.

Jozef Kanoš, predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO

Martin Hejl, konateľ Thimm Packaging 

Dagmara Krajčovičová, marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o.

Roman Kandler, riaditeľ tlačiarne Martin Peroutka 

Martin Pýcha, predseda zväzu zemědelských družstev ČR 

Ondrej Šebáň, ACMA’S  manager PWC, Zástupca Európskej Investičnej Banky

Radovan Mik, riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka

Emil Macho, predseda SPPK- Plán SPPK na ozdravenie slovenských subjektov poľnohospodársko-potravinového sektora

Partneri

Spoluorganizátor:

 

Generálny partner: 

 

Partneri: 

Mediálni partneri: 

 

Podobné podujatia