AGROPROGRESS 2019

07. nov 2019
Hotel Holiday Inn, Trnava

Aký impulz potrebuje slovenský agropotravinársky komplex na ozdravenie a rast?

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín.

Cieľová skupina: farmári, chovatelia, pestovatelia, družstvá, výrobcovia

9:00 – 11:00 1.BLOK  

Aký je imidž a design slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a samotných potravín u nás?

Filip Brodan (Vladislav Leško) - generálny riaditeľ, Engage Hill - Vyhodnotenie výskumu Aktuálny imidž Slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
Martin Bělík – produktový a marketingový manažér DATALINE Technology a.s. – Imidž potraviny a dôležitosť obalu. Aké sú možnosti moderného packagingu alebo ako zaujať spotrebiteľa a zvýšiť predaj svojich produktov?
Jozef Kanoš – predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO – „Najkrajšie stromy sú na Horehroní“ – príbeh horehronského poľnohospdárskeho podniku
Martin Hejl – konateľ Thimm Packaging – Bezodná studnica nápadov na úspešné obaly, ktoré predávajú
Dagmara Krajčovičová, marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o., Antonios Vlachou AVART- grafické štúdio, Marian Hains konateľ IMH spol. s r. o. - Prípadová štúdia „Farmársky cukor.“

Moderovaná diskusia – Aký dôležitý je imidž a design slovenských potravín a poľnohospodárskych produktov? Martin Bělík , Jozef Kanoš, predseda AGB BEŇUŠ, Martin Hejl, Filip Brodan, ...

 

11:00 - 11:30 PRESTÁVKA – Coffee break

 

11:30 – 13:30 2.BLOK

Potrebuje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo nový strategický plán, finančnú a dotačnú politiku?

Martin Pýcha – predseda zväzu zemědelských družstev ČR - Reforma Společné zemědělské politiky EU z pohledu Zemědělského svazu ČR
Ondrej Šebáň – ACMA’S  manager PWC, Zástupca Európskej Investičnej Banky– Štúdia o možnostiach využitia finančných nástrojov  v poľnohospodárstve SR
Radovan Mik – riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka – Pohľad banky na aplikáciu nových finančných nástrojov pre financovanie poľnohospodársko - potravinového sektora po roku 2020
Emil Macho –predseda SPPK- Plán SPPK na ozdravenie slovenských subjektov poľnohospodársko-potravinového sektora.

Moderovaná diskusia – Martin Pýcha, zástupca EIB, Ondrej Šebáň, Radovan Mik, Emil Macho,

 

13:35 Tlačová konferencia

Pozvané médiá so spíkrami, resp. tombola pre účastníkov  

 

OBED

 


ENGISH VERSION 

 

1.BLOCK:   9:00 – 11:00

What is the image and design of Slovak agriculture and food in our country?

Filip Brodan - Managing Director, Engage Hill - Research evaluation current image of Slovak agriculture.
Martin Bělík – Product and Marketing Manager DataLine Technology a.s. - Food image and importance of packaging. What are the possibilities of modern packaging or how to attract consumers and increase sales of their products?
Jozef Kanoš – the board chairman AGB BENUS COOPERATIVES – The Story of Horehronie Regional Agricultural entreprice
Martin Hejl – Thimm Packaging director – The hundreds of Ideas to successful packages hat sales
Adrián Šedivý – Director of Agronomical Section of Slovenské cukrovary, s.r.o – AGRANA - Case Study “Farming Sugar”

 

Moderated discussion:

How important is the image and design of Slovak food and agricultural products?

Vladimír Machalík, Martin Bělík, Adrián Šedivý, Martin Hejl, Jozef Kanoš - Chairman AGB BEŇUŠ,

 

Coffee break

 

2.BLOCK:   11:30 – 13:30

Does Slovak agriculture need a new strategic plan, financial and subsidy policy?

13:35 – Press conference for invited media with speakers, respectively participants raffle.

 

Lunch

 

Filip Brodan, generálny riaditeľ, Engage Hill

Martin Bělík, produktový a marketingový manažér DATALINE Technology a.s.

Jozef Kanoš, predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO

Martin Hejl, konateľ Thimm Packaging 

Dagmara Krajčovičová, marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o.

Antonios Vlachou AVART, grafické štúdio

Marian Hains, konateľ IMH spol. s r. o

Martin Pýcha, predseda zväzu zemědelských družstev ČR 

Ondrej Šebáň, ACMA’S  manager PWC, Zástupca Európskej Investičnej Banky

Radovan Mik, riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka

Emil Macho, predseda SPPK- Plán SPPK na ozdravenie slovenských subjektov poľnohospodársko-potravinového sektora

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok na podujatie je 79€ bez DPH (94.80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia