Ako zjednotiť slovenskú pôdu

03. okt 2019
HOTEL SAFFRON

9.00       registrácia

 

9.30       Úvodné slovo k 1. panelu         

JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

 

9.35 - 11.00        1. PANEL             Štát verzus farmári

Kto aktuálne vlastní slovenskú pôdu?

Ako sa vedia farmári dostať k pôde SPF?

Ako sú nastavené mechanizmy a majú vôbec šancu?

Aké zmeny by potrebovali pôdohospodári a aké zmeny by chcel štát?

 

Spíkri:

 

Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, odbor prevodu a nájmu SPF

Bc. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Mgr. Maroš Pavlovič, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

11.00 - 11.30      coffee break

 

11.30 – 13.00          2. PANEL           Usporiadaná a funkčná krajina

 

11.30       Úvodné slovo k 2. panelu         

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

 

V akom stave sú aktuálne pozemkové úpravy na Slovensku? V ktorých regiónoch postupujú, v ktorých zaostávajú?

Aké reálne problémy spôsobuje majiteľom a užívateľom stav, keď v území nie sú vykonané pozemkové úpravy? 

Pozemkové úpravy a rozvoj vidieka. Na ktoré verejné projekty má aktuálny stav negatívny dosah?

Aká je úloha pozemkových úprav v adaptácii krajiny na klimatickú zmenu? Je docenený aj tento aspekt pozemkových úprav?

 

Spíkri:

Ing. Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mgr. Jaroslava Doubravová, riaditeľka odboru pozemkových úprav, Štátny pozemkový úrad ČR

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava

Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita

 

13.00 – 13.30          Okrúhly stôl: Ako zjednotiť slovenskú pôdu

 

13.30   obed

 

*zmena programu vyhradená

JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, odbor prevodu a nájmu SPF

Bc. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Mgr. Maroš Pavlovič, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Ing. Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mgr. Jaroslava Doubravová, riaditeľka odboru pozemkových úprav, Štátny pozemkový úrad ČR

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava

Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Partneri

Spoluorganizátor: 

 

Partner: 

Mediálni partneri: 

 

Podobné podujatia