Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2021

21. sep 2021
Radisson Blu Carlton Hotel

VSTUP NA KONFERENCIU NA POZVÁNKY

Aké vízie má Ministerstvo obrany SR a aké hybridné hrozby na nás číhajú?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy verejnej bezpečnosti či výziev NATO. Špecializovať sa budú na vojenské konflikty. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu vojenskú situáciu, sprehľadniť kybernetické trendy a priblížiť bezpečnostné stratégie na najbližší rok. Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva obrany SR.

8:30- 8:55 REGISTRÁCIA HOSTÍ

 

9:00-9:10 OTVORENIE KONFERENCIE

 

Príhovor: Jaroslav Naď, Minister obrany Slovenskej republiky

                Roman Mikulec, Minister vnútra Slovenskej republiky

 

9:15 - 10:30 PANELOVÁ DISKUSIA I.: NATO 2030: Ako spoločne čeliť aktuálnym bezpečnostným hrozbám Aliancie?

 

Vzájomné vzťahy v rámci Aliancie v predošlých rokoch poznačila značná miera neistoty, spôsobená rozdielnymi postojmi k niektorým spoločným výzvam ale najmä svojským prístupom predošlej administratívy Spojených štátov amerických. Po zvolení prezidenta Bidena však USA proklamuje svoj návrat do predošlej líderskej pozície v NATO. Summit lídrov v bruseli, ktorý sa odohral v júni 2021, priniesol jasné stanovisko - NATO je späť a v plnej sile. Ako sa však Aliancia vyrovná s novodobými výzvami a hrozbami? Ako čeliť rastúcemu vplyvu Ruska a Číny? Akú úlohu by mala zohrávať Stredná a Východná Európa v rámci spoločného aliančného konceptu NATO 2030?

 

10:30-11:45 PANELOVÁ DISKUSIA II.: Technologizácia obranných systémov: Ako byť krok pred nepriateľom v dobe moderných technológii?

 

Signifikantný skok v rámci procesu inovácie a vývinu moderných technológií badateľný najmä posledné dve desaťročia urobil z informácie absolútne kľúčovú zbraň. Vyspelé štáty sú schopné zbierať, analyzovať a vyhodnocovať obrovské množstvá dát, čo im poskytuje významnú

konkurenčnú výhodu. Moderné technológie sú však maximálne implementované do všetkých sfér života, bezpečnosť nevynímajúc. Ako inovovať súčasné bezpečnostné systémy? Čo všetko je nutné zabezpečiť, aby sme boli schopní čeliť čoraz rafinovanejším kybernetickým útokom? Na akej úrovni sa z hľadiska implementácie moderných technológii v súčastnosti nachádzajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky?

 

11.45-12.15 PRESTÁVKA

 

12:15-13:30 PANELOVÁ DISKUSIA III.: Pandémia COVID19 ako akcelerátor hybridného nebezpečenstva dnešných dní?

Celosvetová pandémia vírusu COVID-19 absolútne spacifikovala bežný život spoločnosti v posledných dvoch rokoch. Popri značných reštrikciám a obmedzeniam, dotýkajúcim sa takmer každej oblasti, však koronakríza so sebou priniesla aj fenomén radikálneho nárastu výskytu hybridných hrozieb. Menovite ide o šírenie dezinformácií a manipulatívne zasahovanie zahraničných aktérov do vnútorných záležitostí jednotlivých státov. Ako bojovať proti šíreniu dezinformácií v čase celosvetovejpandémie? Ako sa stali hybridné hrozby jednou z najdôležitejších výziev pre bezpečnosť ako jednotlivých štátov, tak aj EÚ a NATO? Vieme regulovať šírenie hoaxov a dezinformácií na internete?

 

13:30 ZÁVEREČNÝ PRÍHOVOR

Sorry, registrations are no longer available for Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2021

Partneri

ODBORNÝ GARANT :

GENERÁLNY PARTNER :

 

EXKLUZÍVNY PARTNER :

PARTNERI :

Podobné podujatia