BITE 2020

11. feb 2020
DoubleTree by Hilton Košice

Témy: 

 

  • Ako na umelú inteligenciu v slovenskej priemyselnej praxi?

Na to, aby umelá inteligencia dokázala pracovať, potrebuje dobré dáta. Ako sú však na tom fabriky? Prečo mnohé výrobné podniky takéto dáta nevytvárajú? A sú skutočne dáta vždy potrebné?

Pozrieme sa na príklady firiem, ktoré s umelou inteligenciou už pracujú a tie čo ešte nie, ako zbierajú dáta z rôznych procesov tak, aby jedného dňa mohli.

Michal Ukropec, Infotech

 

  • Dáta sú základ umelej inteligencie

Výsledok strojového učenia závisí na kvalite vstupných dát. Tieto dáta je však potrebné obohatiť o informácie, ktoré v nich nie sú explicitne vyjadrené, ale sú viditeľné pre ľudského odborníka. V prezentácií sa dozviete ako vytvárať procesy, ktoré povedú ku kvalitným značkovaným dátam, použiteľným nielen pre strojové učenie, ale aj pre iné účely vašej spoločnosti.

Marek Grác, BeeDeep.eu

 

  • Dá sa certifikovať bezpečnosť kognitívnych technológií? Alebo - úskalia auditu umelej inteligencie. 

Podľa zjednodušenej definície je umelá inteligencia simulácia procesov ľudskej inteligencie prostredníctvom strojov. Či už hovoríme o strojovom učení (t.j. získavaní informácií a uplatňovaní pravidiel pri používaní informácií), alebo strojovom dôvodení (t.j. aplikovaní pravidiel na vyvodenie záverov), umelá inteligencia a kognitívne systémy predstavujú určité bezpečnostné riziká. Pre štandardné informačné technológie existujú a sú mnoho rokov zaužívané postupy pre overenie úrovne ich bezpečnosti. Aké postupy však zvoliť pri auditovaní systémov umelej inteligencie? Aké sú odlišnosti bezpečnostných hrozieb, generovaných existenciou a používaním umelej inteligencie? Vytvorila umelá inteligencia nové bezpečnostné hrozby?

Ivan Makatura, predseda správnej rady, Asociácia kybernetickej bezpečnosti

Ďalšie témy:

Ako zvýšiť efektivitu podnikových procesov vďaka umelej inteligencii
Pripraví nás umelá inteligencia o prácu? Ohrozí zamestnanosť aj na Slovensku?
Môže umelá inteligencia zneužiť naše osobné údaje?
Moorov zákon je v troskách. Ako ďalej s Aximovými zákonmi?
Ako umelá inteligencia odhaľuje poistné podvody?
E-justice – dočkáme sa umelej inteligencie aj v slovenskom súdnictve?

Michal Ukropec, Infotech

 

Marek Grác, BeeDeep.eu

 

Ivan Makatura, predseda správnej rady, Asociácia kybernetickej bezpečnosti

Sorry, registrations are no longer available for BITE 2020

Partneri

Odborný garant:

 

Mediálni partneri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobné podujatia