BUDÚCNOSŤ ČISTEJ MOBILITY JE ELEKTRICKÁ

24. jún 2021
štúdio HN

Vďaka rýchlemu vývoju nových technológií by mohli byť elektromobily čoskoro oveľa dostupnejšie. Posun smerom k elektromobilom si vyžaduje štrukturálne zmeny a predstavuje pre odvetvie automobilov značné výzvy. Toto podujatie sa zameriava na oblasť trvalo udržateľnej dopravy, vývoju, pohľadu výrobcov aj spotrebiteľov na túto problematiku. Taktiež sa naši odborníci zamerajú na oblasť inovácií a vytvorenie komplexnej infraštruktúry pre elekto dopravu.

Online konferencia Elektromobilita - Cesta budúcnosti je druhá zo série podujatí, ktoré HN event s pripravuje v spolupráci s Inštitútom klimatickej neutrality a Green Slovakia. Podujatia majú za ciel rozvinúť témy udržatelnosti, zelenej ekonomiky, odpadového hospodárstva a prepojiť odborníkov z verejnej a súkromnej sféry, aby vytvorili prostredie pre inovatívne riešenia, podložené legislatívou a podporou zo strany inštitúcií.

Vodík

SIEA  vodíkové stanice
Je vodík vhodná alternatíva aj pre osobnú dopravu, alebo len pre nákladnú?

Elektromobilita

Na Slovensku má vzniknúť fabrika na výrobu batérií do elektromobilov, čo môže pomôcť v transformácií automobiliek na Slovensku a ich prechod k výrobe elektromobililov 

Automobilky chŕlia nové elektromobily na trh. Ako je na tom infraštruktúra – koľko máme nabíjacích staníc, ako to vyzerá s rozvojom nabíjacích staníc na Slovensku

Zvládnu súčasné siete, aby si každý mohol nabíjať elektromobil doma?

Ako je to so štátnou podporou na elektromobily a hybridy. Mnohé krajiny ako Nórsko majú prepracovaný systém podpor a úľav, ako je to u nás  

Aká je životnosť elektromobilov, čo ďalej so s batériami po životnosti, je to doriešené na Slovensku/ v Európe

 

Prof. Juraj Sinay – koordinátor vodíkových technológií v SR 

Patrik Križanský – riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) 

Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Rastislav Amrich, zakladateľ, Inštitú klimatickej neutrality a iniciatívy #greenslovakia

Ján Zuštiak – zakladateľ, AgeVolt

Petr Hegeduš z Národná vodíková asociácia (NVAS)

Partneri

PARTNER

ODBORNÝ GARANT

 

 

Podobné podujatia