Cirkulárna ekonomika

29. apr 2021
online

Cieľom koncept obehového hospodárstva je vo výsledku chrániť životné prostredie a znižovať našu závislosť od prírodných zdrojov. Ako sa k tejto problematike pristupujú jednotlivé firmy a inštitúcie? Sú dostatočne pripravená riešiť otázky cirkulárnej ekonomiky?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii pre hospodárstvo a ekonomiku s ohľadom na udržateľnosť a návranosť zdrojov a investícií. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na odpadové hospodárstvo, recykláciu, inováciu v tejto sfére a optimalizáciu už existujúcich procesov.

 

LINK NA REGISTRÁCIU ZADARMO: https://forms.hnonline.sk/iframe/6decc806-3ca3-4ff1-af3b-7effb6c3a778

 

SLI.DO #UDRZATELNOST

RDNr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ OZV NATUR-PACK

Sorry, registrations are no longer available for Cirkulárna ekonomika

Partneri

HLAVNÝ PARTNER

Podobné podujatia