Cirkulárna ekonomika - Green Slovakia

18. máj 2021
online

Cieľom koncept obehového hospodárstva je vo výsledku chrániť životné prostredie a znižovať našu závislosť od prírodných zdrojov. Ako sa k tejto problematike pristupujú jednotlivé firmy a inštitúcie? Sú dostatočne pripravená riešiť otázky cirkulárnej ekonomiky?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii pre hospodárstvo a ekonomiku s ohľadom na udržateľnosť a návranosť zdrojov a investícií. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na odpadové hospodárstvo, recykláciu, inováciu v tejto sfére a optimalizáciu už existujúcich procesov.

 

LINK NA REGISTRÁCIU ZADARMO: https://forms.hnonline.sk/iframe/6decc806-3ca3-4ff1-af3b-7effb6c3a778

 

SLI.DO #UDRZATELNOST

Cirkulárna ekonomika ako súčasť prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo

Slovensko prijalo spolu s členskými štátmi Európskej únie záväzok stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym blokom na svete. Vďaka výrobe a spotrebe trvanlivých, opakovane použiteľných a opraviteľných výrobkov je obehové hospodárstvo dôležitou súčasťou na dosiahnutie prechodu Slovenska na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050. V Novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, ktorý predložila Európska komisia sú stanovené ciele v rôznych oblastiach: zníženie emisií CO2, použitie a opätovné použitie zelených materiálov, zníženie množstva odpadu. Cirkulárne aj klimaticky neutrálne nízkouhlíkové hospodárstvo si bude vyžadovať nové obchodné modely. Bude si to vyžadovať aj nové spôsoby regulácie. Hlavnou výzvou bude vytvorenie „vedúcich trhov“ pre obehové hospodárstvo v kombinácii s nízkouhlíkovými výrobkami.

Aké sú skúsenosti firiem z podnikania v oblasti cirkulárnej ekonomiky, čo pripravuje Európska komisia a Slovensko v tejto oblasti? Aká je implementácia cirkulárnej ekonomiky v praxi, aký je ekonomický podtext implementácie princípov obehovosti do praxe - je to ekonomicky udržateľný biznis model? Aké sú inšpiratívne a osvedčené postupy, ktoré je možné replikovať a rozšíriť? Aké sú výzvy a obmedzenia a ako by sme ich mali riešiť? Z pohľadu budúcnosti, aké kroky by sme mali podniknúť na urýchlenie transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo?

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK

Denisa Rášová, koordinátorka platformy Circular Slovakia

Rastislav Amrich: zakladateľ Inštitútu klimatickej neutrality a iniciatívy #GreenSlovakia.

Ronald Blaho, riaditeľ a konateľ spoločnosti ASEKOL SK

 

Partneri

ODBORNÝ GARANT  A SPOLUORGANIZÁTOR

 

HLAVNÝ PARTNER

PARNER

Podobné podujatia