CSR v praxi 2020 Spoločenská zodpovednosť firiem v roku korony

17. jún 2020
Online

Rok 2020 je poznačený pandémiou koronavírusu. Na túto situáciu zareagovali firmy na Slovensku, upustili od plánovanej výroby a zamerali sa na pomoc svojim zamestnancom, obyvateľom, zdravotníkom a mnohým iným.Prinútila ich k tomuto konaniu koronakríza alebo majú slovenské firmy zakotvené zodpovedné podniakanie vo svojej filozofii dlhodobo? Poďte sa spoločne s nami pozrieť na CSR aktivity slovenských firiem už 17. 6. 2020 o 10.00.

Naši spírki budú diskutovať na témy:

Ako značke, firme, spoločnosti môže pomôcť komunikácia CSR prístupu smerom von? Môže ovplyvniť takáto komunikácia nákupné správanie spotrebiteľa?          Slovensko a CSR – ako vnímajú spoločensky zodpovedné podnikanie obyvatelia Slovenska?
Aký vplyv bude mať pandémia na reputáciu značiek?
Čo sa v čase pandémie ukázalo ako kľúčové z hľadiska CSR? 5 základných kritérií, aby značka komunikovala CSR uveriteľne/moderné prístupy CSR
V čom pandémia pomohla zodpovednému podnikaniu?
Aké témy sa ukázali ako kľúčové okrem priamej pomoci pri ochrane zdravia?
V čom predstavuje pandémia príležitosť?
Štát a zodpovedné podnikanie firiem. Podporuje štát rozvoj týchto aktivít a ako?
Ako sa budú vyvíjať filantropické projekty firiem v horizonte 1-2 po koronakríze vzhľadom na ekonomické ochladenie? Budú sa rozpočty firiem v tomto smere skracovať?
Pokladajú malé a stredné firmy CSR aktivity za dôležité? Čo si predstavujú pod pojmom CSR alebo zodpovedné podnikanie? Aký je ich postoj k týmto aktivitám?

10:00 Oficiálne otvorenie

10:10 Panelová diskusia

11:15 Otázky a odpovede naživo

cez platformu Sli.do

Juraj Králik Manager communications, Phipil Morris Slovakia, s.r.o.

Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum

Sandra Salamonová, riaditeľka oddelenia koordinácie agendy 2030, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie, Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Podobné podujatia