Deň bez hotovosti

08. nov 2018
Hotel Crowne Plaza Bratislava

DEŇ BEZ HOTOVOSTI je unikátny projekt, ktorý na Slovensku rozbieha nezisková organizácia Združenie pre bankové karty, ktorá spája 20 bankových a nebankových subjektov a partneri projektu.
Ich dlhoročné pôsobenie na finančnom trhu im zaistili dostatočné skúsenosti a zároveň kredibilitu na to, aby vedeli, ako sa môže naša krajina rozvíjať a približovať sa pri bezhotovostnom styku rozvinutým západných krajinám.

Pri projekte DEŇ BEZ HOTOVOSTI máme jasnú víziu: Chceme Slovensko posunúť bližšie k svetovým trendom bezhotovostných, mobilných či online transakcií. Všade vo svete je bežne rozšírená šedá ekonomika – legálny a nelegálny pohyb peňazí, ktoré štát nemá registrované vo svojich záznamoch. Do šedej ekonomiky, v rámci legálneho platobného styku, patrí aj platenie bankovkami. Na Slovensku jej podiel predstavuje približne 15 percent z celkového HDP krajiny. A práve bezhotovostný platobný styk je jedným z nástrojov, ako sa jej podiel dá eliminovať.

Tento rok sa uskutoční 2. ročník projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI, ktorým chceme v neposlednom rade edukovať ľudí správne využívať súčasné platobné karty a nástroje na platenie, no zároveň chceme predstaviť nové platformy, ktoré na svoju budúcnosť a úspech vo virtuálnom platení ešte len čakajú.
 

Program:

9:00 Slávnostné otvorenie konferencie a príhovor Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

9:10 Martin Peter - riaditeľ centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR

9:40 Geronimo Emili - President of CashlessWay Association, Global Hub for the ePayment Culture

10:10 CASHLESS ECOSYSTEMS AND SOCIETY I Cecilia Akerman - Director, Business Development od Mastercard

10:40 Coffe break I prezentáci vystavovateľov

11:00 DIGITAL ECONOMY, THE FUTURE OF PAYMENTS I Marcel Gajdoš - Country manager Czech Republic and Slovakia at VISA

11:40 BUDÚCNOSŤ DARCOVSTVA JE V INOVÁCIÁCHMichal Kišša - programový riaditeľ nadácie Pontis 

12:00 PANELOVÁ DISKUSIA

          Rastislav Vallo - predseda Združenia pre bankové karty I Geronimo Emili - president of CashlessWay Association, Global Hub for the ePayment Culture

          Cecilia Akerman - director, Business Development of Mastercard I Marcel Gajdoš - country manager Czech Republic and Slovakia at VISA

          Martin Peter - riaditeľ pre CFI Ministerstva financii SR

13:00 Obed I prezentácia vystavovateľov

14:00 Žrebovanie súťaže o 3 štýlové smartfóny SAMSUNG Galaxy S9, do ktorej sa zapojila verejnosť.Ceny odovzdáva Marcela Králová - podpredseda Združenia pre bankové karty

14:30 Ukončenie  2.ročníka akcie DEŇ BEZ HOTOVOSTI

 

 

 

Partneri

Spoluorganizátor: 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia