diaDEŇ

26. okt 2019
Hotel Bratislava

Zažite aj vy deň plný

✓ odborných prednášok

✓ prezentácie nových diaproduktov

✓ poradenstva v oblasti výživy

✓ merania hladiny cukru v krvi a krvného tlaku

✓ praktických ukážok starostlivosti o nohy

 

Cieľová skupina: široká verejnosť s problematikou diabetes

 

VSTUP NA PODUJATIE VOĽNÝ

DIADEŇ 2019 - PROGRAM:

9.00 – 10.00 registrácia

 

Prednáškové bloky:

10.00 – 10.20  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH, diabetologická ambulancia Medispektrum v Bratislave

10.20 – 10.40  Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc., detský endokrinológ a diabetológ

10.40 – 11:00  MUDr. Jaroslav Fábry, predseda sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti

11:00 – 11.20   MUDr. Janka Lejavová, diabetologička 

                        MUDr. Ladislav Pásztor, BMR terapia, s.r.o.

Prestávka

11:30 - 11:50   Lekár zo Slovenksej komory zubných lekárov - meno komora ešte doplní 

11:50 - 12:10   Ing. Milada Nadašiová, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti

12:30 - 12:50  Lekárnik zo spoločnosti Dr. Max

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Program aj pre detičky - Zuzana Haasová so svojim divadielkom Cirkus Romána - Divadlo Haaf 

Meranie hladiny cukru v krvi

Poradenstvo a edukáčné aktivity

  • Poradenstvo homocýsteínu - Ing. Viera Lokšenincová
  • Terapia - liečba rán, bolestí, prevencia diabetickej nohy - MUDr. Ladislav Pásztor
  • STOP bezite - Dr. Hanka Vrabcová
  • Výživové poradenstvo - Klaudia Šugrová, OZ Klaudia
  • Správna technika čistenia zubov - Slovenská komora zubných lekárov

Slovenksá komora zubných lekárov 

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Zl'avy
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Hlavný partner:

 

Partneri: 

 

Mediálni partneri: 

 

 

 

 

 

Podobné podujatia