Doprava 2019

25. apr 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

 Téma:  „Ekologizácia a technologické inovácie ako konkurenčná výhoda v cestnej doprave“

V roku 2019 chceme nadviazať na úspech z roku 2018 a v rámci konferencie plánujeme účasť zástupcov Európskej Komisie, ministrov dopravy stredoeurópskych krajín, Generálneho tajomníka Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, poslancov Európskeho parlamentu. Osobitnou skupinou pozvaných spíkrov budú vrcholoví predstavitelia globálnych technologických inovatívnych spoločností, orientovaných na výrobu autonómnych vozidiel, alternatívne pohony, inteligentnú dopravnú infraštruktúru.

 

Konferencia bude zameraná na nasledovné tematické okruhy:

  • Stratégia čistej mobility. Dekarbonizácia dopravných ciest. Redukcia CO2 emisií a štandardy pre ťažké dopravné vozidlá. Inovácie v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave. Alternatívy v hnacích sústavách a palivách.
  • Digitalizácia cestnej prepravy a logistiky. Implementácia inteligentných technografov. Elektronická podpora nákladnej dopravy.
  • Inteligentná mestská mobilita a mestská infraštruktúra šetrná k životnému prostrediu. Cestná bezpečnosť
  • Nedostatok vodičov. Rodová rovnováha a ženy v doprave ako najnovšia výzva. Správanie sa k novej generácii v rámci cestnej dopravy ako k cennému ľudskému kapitálu .

DOPRAVA 2019

8:00 - 9:00        registrácia účastníkov a ranný coffee break

9:00 - 9:15        otvorenie konferencie

                         Ivan Rusko,  Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

                         Peter Sádovský, Prezident Zväzu Autobusovej Dopravy (ZAD)

1.BLOK 

9:15 - 10:45     Moderné dopravné politiky a ekologické stratégie  

                         Matthias Maedge, IRU, General Delegate of the Permanent Delegation to the EU   and representative of International Road Transport Union IRU/Generálny delegát stálej delegácie v EÚ a zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
                         Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR/Secretary of Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic
                         Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
                         Mr. Artur Runge-Metzger, Director of DG Climate Action at the European Commission/Riaditeľ pre medzinárodné a klimatické stratégie v Európskej komisii
                         Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
                        József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu

 

10:45 - 11:00   coffee break

 

2.BLOK 

11:00 - 12:00   Inovatívne riešenia pre osobnú mobilitu 

                        Panelová diskusia

                        Moderuje: Peter Sádovský, prezident ZAD

                        Juraj Andrejka, Managing director PL&UA, Leo Express
                        László Ivan, Managing director Arriva Slovakia
                        Zuzana Horčíková, General director BID a.s./Generálna riaditeľka BID a.s.
                        Matej Benuška, Public Policy Manager CEE, Taxify

 

12:00 - 13:00   obed

 

3.BLOK

13:00 - 13:45    Ekológia v cestnej doprave a praktické riešenia pre mestskú infraštruktúru


                         James Nix, Director, Freight and Climate in Transport & Environment/Riaditeľ pre nákladnú dopravu a klímu, Transport & Environmnet
                         Thomas Fabian, Commercial Vehicles Director of European Automobile Manufacturers Association (ACEA)/Riaditeľ Európskej obchodnej asociácie výrobcov automobilov (ACEA)
                         Tatiana Kratochvílová, Vice-Mayor of the capital and Former transport engineer of the capital/Viceprimátorka mesta Bratislava (ex - doprvaná inžinierka BA)
                         

4.BLOK

13:45 – 14:30   Cenný ľudský kapitál, rovnosť príležitostí a rodová rovnováha

                         Okrúhly stôl/panelová diskusia

                         Moderuje: Ivan Rusko - ČESMAD Slovakia

                        Pavol Hudák, Representative of ČESMAD Slovakia/Zástupca ČESMAD Slovakia
                        Ľuboš Kasala, Program manager of Zelená vlna RTVS (Radio)/Programový manažér Zelená vlna RTVS
                        Karol Kleinmann, Transport psychologist/Dopravný psychológ

 

14:30 - 14:45   coffee break

 

5.BLOK

14:45 - 15:30   

                         Dr. Ann-Christin Richter, LL.M, Attorney-at-law/Partner, Hausfeld/Advokát, Hausfeld
                         DR. Jan-Eike Andresen, Hausfeld
                         Peter Mozolák, Project Manager CNG/LNG of SPP (Slovak Gas Industry)/Projektový manažér CNG/LNG Slovenský plynárenský priemysel (SPP)
                         

16:00                Záver konferencie

                         Ivan Rusko, Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

                         Peter Sádovský, Prezident Zväzu Autobusovej Dopravy (ZAD)

*zmena programu vyhradená

Matthias Maedge

Generálny delegát stálej delegácie v EÚ a zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU

Matthias Maedge nastúpil do IRU v marci 2017. Pred príchodom do IRU strávil takmer 10 rokov v automobilovom a energetickom priemysle, kde zastával niekoľko funkcií a nakoniec sa stal generálnym tajomníkom Združenia vozidiel na zemný plyn (NGVA). Pôsobil aj v nemeckom parlamente (Bundestag). Svoju profesionálnu kariéru začal ako dôstojník v nemeckej armáde.

Má magisterský titul v odbore Politológia, médiá a komunikácie. Okrem rodnej nemčiny hovorí anglicky, francúzsky, španielsky a taliansky.

 

Mr. Artur Runge-Metzger, Director of DG Climate Action at the European Commission

Riaditeľ pre medzinárodné a klimatické stratégie v Európskej komisii

Artur Runge-Metzger nastúpil do Európskej komisie v roku 1993.

Momentálne pôsobí ako riaditeľ „Stratégie v oblasti klímy, riadenia a emisií z neobchodných sektorov“ od januára 2016.  Táto pozícia pokrýva medzinárodnú stratégiu a stratégiu EÚ v oblasti klímy a hospodárske hodnotenie, vnútroštátne legislatívne iniciatívy EÚ, ktoré sa týkajú domácnosti, cestnej dopravy (vrátane emisných noriem CO2 pre automobily, dodávky a nákladné vozidlá), odpady, poľnohospodárstvo a lesníctvo, zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka, rôzne finančné nástroje na inovácie, monitorovanie, podávanie správa  overovanie v EÚ.

Od roku 2009 pôsobil ako riaditeľ, zameraný na medzinárodnú a domácu klimatickú stratégiu, medzinárodné rokovania o zmene klímy, financovanie v oblasti zmeny klímy, využívanie pôdy. Počas tohto obdobia bol jedným z hlavných vyjednávačov EÚ, podpredsedom Predsedníctva UNFCCC v rokoch 2010-2012 a tiež spolupredsedom pracovnej skupiny pre platformu Durban (ADP) v roku 2013 -2014, ktorá pripravovala Parížsku dohodu.

Taktiež strávil dva roky v Bosne a Hercegovine ako riaditeľ delegácie Európskej komisie.

Po vysokej škole začínal profesionálnu kariéru na univerzite v nemeckom Göttingene v roku 1985. Je tiež držiteľom doktorandského titulu v odbore poľnohospodárskej ekonomiky.

 

Ivan Rusko - Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

Je krízový a transformačný manažér s viac ako 21-ročným skúsenosťami vo viacerých krajinách. Úspešne realizoval projekty transformácie a organizačných zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance. Orientuje sa na oblasť fúzií a akvizícii firiem, krízový manažment, interim manažment, transformácie a reštrukturalizácie firiem. Pôsobil tiež v lesníckom, drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle, v oblasti environmentálnych technológií a služieb, v doprave a logistike, ako aj v oblasti metalurgie a zlievarenstva a v oblasti medzinárodného consultingu.

 

Ladislava Cengelová (1976)

štátna tajomníčka

Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave na Právnickej fakulte, ktorú ukončila štátnou záverečnou skúškou v roku 1999.

Po ukončení štúdia nastúpila v roku 1999 na generálne riaditeľstvo ŽSR, kde pôsobila až do roku 2012 v rôznych pozíciách. V rokoch 2003 až 2012 vykonávala funkciu tajomníčky Správnej rady ŽSR. Od roku 2012 pôsobila na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako riaditeľka kancelária štátneho tajomníka.

Do funkcie štátnej tajomníčky bola vymenovaná v apríli 2018.

 

Juraj ANDREJKA, výkonný riaditeľ pre PL & UA Leo Express

Vyštudoval aplikovanú geografiu na Masarykovej univerzite, pracoval pre Regiojet na rozvoji medzinárodnej autobusovej dopravy. Dnes vedie poľský team Leo Expresu a pracuje na zvýšení kvality komerčnej intermodálnej dopravy v Poľsku, Ukrajine a Slovensku.

 

Ing. Peter Sádovský, Prezident Zväzu Autobusovej Dopravy (ZAD)

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore. Od roku 2006 je generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy, a od volieb v júni 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenie cestných dopravcov ČESMAD v rade pre osobnú dopravu pri Medzinárodnej únii cestnej dopravy IRU so sídlom v Ženeve. Súčasne pôsobí ako II. viceprezident ČESMAD Slovakia.

 

Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Norbert Kurilla bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR v marci 2016. Vo svojej funkcii je zodpovedný za mnohé environmentálne a klimatické politiky vrátane medzinárodných a európskych záležitostí. Je tiež podpredsedom OECD GREEN Action Task Force Programme.

 Svoju kariéru začal na ministerstve životného prostredia ako koordinátor pre záležitosti EÚ. V rokoch 2007 – 2014 pôsobil na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli ako environmentálny diplomat. Po návrate na Slovensko v roku 2014 sa aktívne podieľal na príprave slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a stal sa generálnym riaditeľom sekcie environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia.

 Norbert Kurilla má titul M.A. (2003) v medzinárodných ekonomických vzťahoch a je Ph.D. (2007) držiteľ z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodných vzťahov. Počas svojho akademického a profesionálneho života absolvoval niekoľko štúdií, výmen a školení v zahraničí, napr. Univerzita Sejong v Južnej Kórei, Drážďany, Nemecko, Gentská univerzita v Belgicku, UNEP v Keni, Inštitút Clingendael v Holandsku alebo Európsky inštitút verejnej správy v Belgicku.

 

Pavol Hudák, zástupca ČESMAD Slovakia

Pavol Hudák je členom Prezídia Združenia cestných dopravcov SR, okrem toho je aj predseda sociálnej komisie Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Taktiež je konateľom spoločnosti HUDOS s.r.o. Bardejov.

 

Ing. Tatiana Kratochvílová

Ing. Tatiana Kratochvílová pôsobí od 7. 12. 2019 ako prvá námestníčka primátora hl. m. SR Bratislavy. Vyštudovala VŠ Dopravnú v Žiline a doprave sa venuje celý svoj profesijný život. Má 30-ročnú skúsenosť s prácou v samospráve - na magistráte hl. m. SR Bratislavy, v MČ Staré mesto, v MČ Karlova Ves a v MČ Záhorská Bystrica. Ako členka Teamu Vallo sa podieľala na tvorbe Plánu B, je spoluautorkou kapitol Mobilita a Správa mesta. Pôsobila tiež v OZ Triblavina a v OZ Za našu vodu. V rámci svojej súčasnej agendy sa venuje oblasti dopravy a to najmä témam udržateľnej dopravy ako preferencia MHD, cyklotrasy, bezpečnosť chodcov a parkovacia politika. Rovnako sa venuje tiež oblasti životného prostredia, najmä témam kvality ovzdušia a vody.

 

Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita). Pred príchodom do Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. pracovala od roku 1992 v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. na pozícii vedúcej odboru tarifných služieb. Generálnou riaditeľkou Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. je od roku 2012.

Počas jej pôsobenia v čele BID, a.s. bola zrealizovaná komplexná tarifná a dopravná integrácia na území Bratislavského samosprávneho kraja, so zapojením 4 dopravcov do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko a RegioJet. V minulom roku BID, a.s. spustila vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorá okrem vyhľadávania spojení v IDS BK ponúka cestujúcim aj možnosť zakúpenia cestovných lístkov platných na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Tieto zmeny sa prejavili v náraste počtu cestujúcich v IDS BK v roku 2018 medziročne o takmer 10 miliónov.

 

Po rôznych politických pozíciách v Nemecku bol Jorgo Chatzimarkakis v rokoch 2004 až 2014 poslancom Európskeho parlamentu (ITRE, ECON, CONT). Počas finančnej krízy bol potom vymenovaný za veľvyslanca pre grécku vládu. Od roku 2016 je generálnym tajomníkom Hydrogen Europe, Európskej asociácie vodíkových a palivových článkov.

 

József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu 

- Bývalý minister životného prostredia.

- Bývalý poslanec NR SR - člen finančného, sociálneho výboru a výboru pre európske záležitosti.

- Poslanec Európskeho parlamentu - člen výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

- Ako bývalý manažér sa venuje aj podnikateľskému prostrediu.

 

Matej Benuška, Public Policy Manager CEE, Taxify

 

Matej riadil expanziu Bolt (Taxify) na nové trhy v rámci Európskych mestách ako Londýn, Paríž, Lisabon a Praha. Teraz drží pozíciu Head of Public Policy Central, Eastern & Southern Europe a zameriava sa na riadenie dialógu s verejnosťou a zákonodarcami s cieľom zabezpečovať podmienky kontinuity a prevádzky tzv. ridesharingu. Matej bol taktiež minulosti jeden z dvoch ľudí zodpovedných za spustenie prevádzky Uber na Slovensku. Jeho hlavné témy sú nové spôsoby mestskej mobility, regulácia dopravy a smart cities.

 

Ing. Peter Mozolák, SPP

Je absolventom fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru začal v malej poradenskej spoločnosti v Bratislave. V SPP pôsobí od roku 2005 a po celý čas sa venuje stratégii, rozvoju podnikania a správe dcérskych spoločností. Má 15 ročné skúsenosti s projektmi v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov a alternatívnych palív. V rokoch 2011-2014 bol členom predstavenstva spoločnosti Probugas, a.s., kde sa venoval rozvoju LPG. Stál pri zrode spoločnosti SPP CNG s.r.o., kde následne pôsobil ako člen dozornej rady a konateľ. V súčasnosti sa venuje strategickému rozvoju CNG a LNG v doprave a  realizácii projektu fueLCNG.

 


Thomas Fabian
Commercial Vehicles Director of European Automobile Manufacturers Association (ACEA)
Riaditeľ Európskej obchodnej asociácie výrobcov automobilov (ACEA)


 
 
Thomas Fabian začal svoje pôsobenie v ACEA v novembri 2018. ACEA reprezentuje sedem hlavných európskych výrobcov nákladných vozidiel.
 
V rokoch 2012 až 2018 pôsobil ako vedúci obchodných vozidiel, prívesov, karosérií a autobusov nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA. Bol riaditeľom dopravnej politiky nemeckého združenia letísk v rokoch 2010-2012. Pôsobil ako senior manažér v rámci dopravnej politiky pre Federáciu nemeckého priemyslu v rokoch 2007-2012.
 
V minulosti tiež pracoval ako vedecký poradca pre člena nemeckého parlamentu. Thomas Fabian získal v roku 2000 titul v odbore dopravného inžinierstva na Technickej univerzite v Berlíne a odvtedy pracuje na projektoch medzinárodnej dopravnej politiky.

 

László Ivan,  Managing director Arriva Slovakia

Vyštudoval podnikové financie na Corvinus univerzite v Komárne a v Budapešti. Kariéru začínal v poradenskej spoločnosti Central European Management Intelligence, kde bol jedným z jeho úspešných projektov proces reštrukturalizácie najväčšej spoločnosti poskytujúcej verejnú dopravu v Maďarsku s dosiahnutou úsporou 50 miliónov eur.

Ako rešpektovaný profesionál v oblasti dopravy nastúpil do spoločnosti ARRIVA v roku 2009, zohral kľúčovú rolu pri rozvoji podnikania skupiny ARRIVA na Slovensku ako súčasť manažérskeho tímu regiónu strednej a východnej Európy. Do funkcie generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku bol vymenovaný v decembri 2013. V súčasnosti vedie spoločnosti skupiny ARRIVA, ktoré na Slovensku zamestnávajú takmer 2 400 ľudí, prevádzkujú vyše 1 350 autobusov a ich ročný objem tržieb predstavuje 100 miliónov eur.

 

Ing. Ľuboš KASALA, PhD.

Je absolventom odboru Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy fakulty PEDAS Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Svoju kariéru začal na sekcii Cestnej a mestskej dopravy na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Neskôr prešiel do Slovenského rozhlasu. V roku 2009 založil a doteraz vedie dopravné spravodajstvo Zelená vlna RTVS. Dizertačnú prácu obhájil na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

 

 Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Ivan Štefanec vstúpil do Európskeho parlamentu v roku 2014. Je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Pred príchodom do Európskeho parlamentu bol členom Slovenského parlamentu (Národná rada Slovenskej republiky) a podpredsedom Výboru pre európske záležitosti (2012-2014).

V roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, bol vymenovaný za splnomocnenca vlády pre zavedenie meny euro na Slovensku a funkciu zastával dva roky.

Pred vstupom do politiky pracoval Ivan Štefanec v Coca Cola, najprv ako finančný riaditeľ a potom ako výkonný riaditeľ pre Coca-Cola Beverages Slovakia. Neskôr sa stal riaditeľom európskej integrácie pre Coca-Cola HBC vo Viedni.

Ivan Štefanec získal titul v anglickom jazyku na Univerzite Komenského v Bratislave a titul v odbore IT a manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má MBA pre manažérov z CE Európy z Rochester Institute of Technology, NY a PhD v odbore ekonómia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

DR. Jan-Eike Andresen, Hausfeld

DR. Jan-Eike Andresen vedie právne oddelenie financialright. Po tom, ako pôsobil ako právnik v oblasti medzinárodného transakčného práva, v roku 2016 spoluzakladal financialright. V prípade kartelovej dohody o nákladných automobiloch Dr. Andresen dohliada na právne činnosti a súdne konania v mene približne 7 000 žiadateľov z viac ako 15 krajín EÚ a pracuje v úzkom kontakte s právnikmi z Hausfeld. Okrem prípadu kartel pre nákladné vozidlá, Dr. Andresen riadi jednu z najväčších európskych akcií v oblasti Dieselgate proti VW. 

 

Dr. Ann-Christin Richter, LL.M, Attorney-at-law/Partner, Hausfeld/Advokát, Hausfeld

DR. Ann-Christin Richter je partnerom v Hausfeld v Berlíne. Poskytuje poradenstvo vo všetkých aspektoch súťažného práva a zastupuje klientov v antitrustových a IP sporoch.
Ann-Christin sa špecializuje na zastupovanie klientov pri žalobách o náhradu škôd, a to tak na strane navrhovateľa, ako aj na strane odporcu. Má tiež skúsenosti s obhajobou klientov pri vyšetrovaní kartelov orgánmi hospodárskej súťaže a pri vykonávaní vnútorných vyšetrovaní. Ďalšie zameranie praxe Ann-Christin je poskytovanie poradenstva pri zneužívaní prípadov dominantného postavenia a na rozhraní práva duševného vlastníctva a antitrustového práva. Ann-Christin zastupovala klientov pred mnohými nemeckými súdmi, ako aj pred Európskym všeobecným súdom.
Ann-Christin študovala v Hannoveri, Hamburgu, Berlíne a Durhame. Má LL.M. z Durhamskej univerzity a Ph.D. z Freie Universität Berlin, obe so zameraním na právo hospodárskej súťaže.
Pred príchodom do Hausfeldu Ann-Christin niekoľko rokov pracovala v dvoch medzinárodných advokátskych kanceláriách v nemeckom a európskom súťažnom práve a antitrustových a IP sporoch. Ďalej pracovala ako expert na antitrustovú politiku pre významnú medzinárodnú farmaceutickú a zdravotnú spoločnosť. 

 

 

Partneri

 

Odborní garanti:

 

 

Hlavný partner:

 

 

Mediálni parneri:

 

 

Podobné podujatia