Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

12. sep 2019
RADISSON BLU CARLTON HOTEL

Konferencia je zameraná na duševné vlastníctvo, jeho vnímanie v spoločnosti, dopad na HDP, zamestnanosť, obchod, ako aj na problematiku falšovania a pirátstva

 

 

 

 

 

Témy Diskusie

 

1. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva

 

- Vplyv dušeného vlastníctva na ekonomiku štátu - HDP, zamestnanosť a obchod

- Stav problematiky v podmienkach SR

 

 

2. Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom

 

- Hospodársky vplyv falšovania

- Opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu a pirátstvu

 

 

3. Vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

 

- Stav problematiky v podmienkach v EÚ

- Stav problematiky v podmienkach SR a s tým súvisiace služby úradu

 

 

09:00 - 09:30          Príchod hostí , registrácia, občerstvenie

09:30 - 09:40          Uvítanie Richardom Messingerom, prezidentom Úradu priemyselného vlastníctva SR

09:40 - 10:10          Key note speach 

10:10 - 11:10          Panel I. Odvetvia intenzívne využívajúce prava duševného vlastníctva, dôležité poznatky z nedávnych EUIPO/EPO štúdií

11:10 - 11:30          Coffee Break

11:30 - 12:30          Panel II. prvá časť - vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

12:30 - 13:00         Panel II. druhá časť - obchod s falšovaným pirátskym tovarom

13:00 -13:30          Closing remarks a záverečná diskusia

13:30 - 15:00         Networking + obed vo forme raut

Konferenciu prídu otvoriť

 

keynote speaker Chistian Archambeau - výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

  ​

 

a                   

 

Richard Messinger - predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Tomáš Prochocký - Generálny riaditeľ sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Ľudovít Hajduk- Riaditeľ štátneho pedagogického ústavu, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Denisa ŽilákováGenerálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

 

 

 

 

 

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Rastislav Chovanec - Štátny tajomník Ministerstva hospodársva SR  

 

 

 

 

Miroslav Karaffa - Majiteľ ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

 

 

 

Nathan WajsmanVedúci Ekonomických a štatistických služieb Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 

 

 

 

Yann MéniéreHlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu
* Vstup na podujatie je možný len na pozvánku
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Organizátori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálni Partneri 

           

 

vv      

 

 

 

Podobné podujatia