FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV

JÚN 2022

Aký je výhľad ekonomiky Slovenska? Naštartujú reformy slovenskú ekonomiku?

Aké sú inovatívne finančné služby a ako ovplyvní digitalizácia riadenie podnikových financií?

Pomôžu podnikom okamžité platby? Aký vplyv majú udržateľné financie ako sa presadzuje zelená politika?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii slovenskej ekonomiky. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu ekonomickú situáciu po COVID – 19, a priblížiť smerovanie do budúcnosti.

 

Kontaktná osoba - Stanková Lucia -  Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044 / lucia.stankova@mafraslovakia.sk

1 BLOK  - Makroekonomický pohľad na momentálnu situácií

Výhľad ekonomiky Slovenska - Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS
Ako reformy ovplyvnia Slovensko, Eduard Heger, predseda vlády

BLOK 2 -  Financovanie vo firmách - Udržateľné financie - Zelená ekonomika

Dva pohľady na jeden problém:

Finančný- pohľad investora

  • green bonds- štandardizácia, bezpečnosť emisií, investičná príležitosť do fondov ESG index- taxonómia, KPI- obsah ESG, zverejňovanie prospektu

Realizácia vo firmách- pohľad firiem

  • zdroje financovania- Plán obnovy, vlastné zdroje, banky, fondy ESG index- ratingové agentúry, zverejňovanie politika presadzovania udržateľných financií- zelenej ekonomiky- rôzna úroveň ekonomík sveta, EU, Slovenska nástroje presadzovania- environmentálne dane, ESG, bonifikácia úroku, bonifikácia investície zo zisku

BLOK 3 - Inovatívne finančné služby- Citibank

Digitalizácia v riadení podnikových financií Kybernetická bezpečnosť- Cyber Attack Finančné riadenie firiem Pomôžu podnikom okamžité platby? Podpora expanzie firiem na zahraničné trhy

 

Motivačné vystúpenie osobnosti" , Odovzdanie ocenenia SAF

Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

Sorry, registrations are no longer available for FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV

Partneri

Generálny partner

​ 

 

Podobné podujatia

MAREC 2022
HOTEL ZOCHOVÁ CHATA MODRA
APRÍL 2022
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, BRATISLAVA
JÚN 2022
BRATISLAVA
SEPTEMBER 2022
AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town