Finančné riadenie podnikov 2018

23. okt 2018 to 24. okt 2018
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Konferencia, so zameraním hlavne na oblasť efektívneho finančného riadenia, administratívnej záťaže, daní, účtovníctva a vzdelávania.
Cieľová skupina: finanční riaditelia a treasureri, vedúci v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.

Finančné riadenie podnikov 2018 - XVI. ročník

23. 10. 2018 utorok 

 

18.00 – 21.00

Udeľovanie ocenenia SAF za prínos v oblasti podnikových financií

Atmosféru slávnostného večera doplnia bluesové tóny v podaní Zuzany Suchánkovej a recepcia.

 

24.10.2018 streda

 

Odborný garant programu: Jozef Makúch, guvernér NBS   Moderátor konferencie: Marek Mašura

8.30 - 9:00             Registrácia

9:00 - 9:05            Otvorenie konferencie

9:05 - 10:30          1. Panel Makroekonomický výhľad

 • Výhľad ekonomiky Slovenska
 • Kritický pohľad na hospodárske politiky a štrukturálne zmeny na Slovensku
 • Je SR pripravené na veľké globálne trendy: robotizáciu a starnutie populácie?
 •  Menová vs fiškálna politika v eurozóne
 •  Čo potrebuje eurozóna k úspechu v dlhodobom horizonte?
 •  Slovensko a eurofondy: čo môžeme čakať od nového rozpočtu EÚ?

Panelisti: Martin Šuster, Národná banka Slovenska, Lívia Vašáková, Zastúpenie EK na Slovensku, Juraj Kotian, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

 

10:30 - 11:00         Coffe break
 

11:00 - 12:30         2. Panel Financovanie firiem – čo môžeme očakávať v najbližšom období?

 • Podmienky pre financovanie firiem sú stále priaznivé a aj výhľad na roky 2019 – 2020 zostáva ešte celkom optimistický
 • Vyskytujú sa však aj úvahy o možných rôznych scenároch odchyľujúcich sa „mimo základného plánu“  a s tým súvisiace potreby finančne sa zabezpečiť pred príchodom „horších časov“ – úloha Treasury
 • Inšpirácia pre väčšinu podnikov bývajú pozitívne príbehy „veľkých“
 • Príbeh firmy ako a prečo fixovali 10 ročné peniaze - bondy, ako komunikovali s ratingovou agentúrou a investormi, kedy fixovať sadzby?
 • Výhľad na trhoch energií (ceny ropy, plynu, elektriny)
 • Energetická legislatíva EU a vplyv na cenu energií

Panelisti: Slavomír BeňaTomáš Perďoch, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Roman Filipoiu, SPP-distribúcia, a.s.Andrej Gajdoš, HB Reavis

 

12:30 - 13:30         Obed

 

13:30 - 15:00         3. Panel Technológie v  agende finančného riaditeľa

 • Čo sa pre CFO skrýva pod aktuálnymi technologickými buzzwordami 
 • Dozrel už čas na reálne využitie „big data“ v prostredí podnikov?
 • Už skoro dekádu hovoríme o big dátach, menej už o reálnych „use“ časoch ich využitia z našej podnikovej praxe. Aké sú reálne prípady nasadenia technológii dátovej analýzy pre zvýšenie efektivity riadenia a optimalizácie nákladov?
 • Inovatívne bankovníctvo v prostredí PSD2- vplyv regulácie, koexistencia tradičných bank s „Fintech“ spoločnosťami, možnosti nových služieb pre klientov.
 • Využívanie metód AI (napr. strojové učenie) pre automatizáciu procesov vo financiách. Posunu role CFO a jeho tímu od administratívy a kontroly do roly, ktorá výrazne napomáha samotným „Operations“ (vďaka obrovskému arzenálu insights dôležitých pre riadenie firmy). Nasadenie „chatbots“ vo financiách – reálne uplatnenie v praxi. Čo je len „hype“ a čo má potenciál naozaj pridávať hodnotu.

Panelisti: Martin Štefík, Microsoft, J. Lenemayer, Microsoft, Jan Sehnal, Erste group IT, Šimon Malý, ISDD, Tomáš Kysela, CTO, PosAm

 

*zmena programu vyhradená

Martin Šuster, Národná banka Slovenska

Martin Šuster je riaditeľom odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. Tiež je od roku 2018 predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Prednášal na viacerých Slovenských univerzitách, vrátane Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského a City University Trenčín. Je členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Martin Šuster je absolventom Fakulty manažmentu UK a Central European University. Doktorát z ekonómie získal na University of Maryland v College Parku, USA, so špecializáciou na makroekonómiu a trh práce. V roku 2004 sa stal poradcom viceguvernérky NBS, neskôr bol vedúcim oddelenia medzinárodnej ekonomiky na odbore výskumu a od roku 2007 je riaditeľom odboru výskumu NBS. V rokoch 2007-2009 bol vedúcim pracovnej skupiny pre komunikáciu o zavedení eura na Slovensku, v rámci ktorej koordinoval informačnú kampaň pred zavedením eura. Medzi jeho výskumné záujmy patria makroekonómia, konvergencia, menová politika a hodnotenie kvality výskumu.

 

Lívia Vašáková, Zastúpenie EK na Slovensku

Lívia Vašáková pracuje ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Predtým pôsobila na generálnom riaditeľstve pre energetiku na Európskej komisii v Bruseli.  V roku 2016 ju Euractiv.sk portál označil za najvplyvnejšiu ženu slovenskej energetiky.  Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, univerzite Johannesa Keplera v Linzi, Rakúsko;  Ludwig-Maximilian univerzite v Mníchove, Nemecko;  univerzite v Aix-en-Provence vo Francúzsku a na univerzite v Ľubľane v Slovinsku.  Takisto má diplom z postgraduálneho štúdia na Europa-Kolleg v Hamburgu a ukončila PhD štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Juraj Kotian, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Mgr. Juraj Kotian vyštudoval odbor Ekonomická a finančná matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999. Od roku 2000 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, najskôr ako analytik finančných trhov a neskôr ako vedúci oddelenia analýz trhov a hlavný ekonóm banky. V roku 2007 prešiel do Viedne do Erste Group Bank, materskej banky skupiny, kde pôsobí ako ekonóm a vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy. Kotian sa celý profesionálny život venoval makroekonomickým prognózam a prispieval k odbornej diskusii o ekonomickom smerovaní krajiny. V rokoch 2004-2007 bol členom výboru makroekonomických a daňových prognóz MF SR, v rokoch 2012-2017 bol predsedom Klubu ekonomických analytikov na Slovensku a v roku 2017 sa stal členom poradného orgánu Hodnota za peniaze. Kotian je absolventom Marshall Memorial Fellowship programu v USA a absolvoval aj niekoľko vzdelávacích modulov na IESE, University of Navarra v Barcelone a Ashrigde Business School vo Veľkej Británii. Je ženatý a má štyri deti.

 

Slavomír Beňa, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slavomír Beňa novým členom predstavenstva a riaditeľom divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank

Novým členom predstavenstva a riaditeľom divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa od októbra stal Slavomír Beňa. V banke pôsobí od 1. júna 2018 na pozícii riaditeľa firemnej klientely. Predtým mal vo Viedni na starosti riadenie vzťahov skupiny UniCredit s finančnými inštitúciami v strednej a východnej Európe. „Som veľmi rád, že môžem privítať Slavomíra Beňu v predstavenstve UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jeho dlhoročné skúsenosti s riadením ľudí, obchodnou činnosťou a prácou v zahraničí sú významným aktívom pre ďalší rozvoj našej banky. Verím, že jeho strategický prístup a schopnosť dosahovať skvelé výsledky prispejú k posilneniu našej pozície na tuzemskom trhu,“ uviedol Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Slavomír Beňa pracuje v skupine UniCredit už 22 rokov. Medzinárodnú kariéru začal na Slovensku v roku 2001, kde získal skúsenosti v oblasti riadenia finančných trhov a controllingu. Následne pôsobil na pozícii riaditeľa riadenia finančných trhov v HVB Bank v Srbsku a v Čiernej Hore, o štyri roky neskôr sa presunul do Slovinska, kde tiež pôsobil ako riaditeľ riadenia finančných trhov. V roku 2010 sa stal v skupine UniCredit vo Viedni riaditeľom pre vzťahy s finančnými inštitúciami v regióne strednej a východnej Európy a následne zástupcom globálneho riaditeľa pre riadenie vzťahov s finančnými inštitúciami, súčasne s funkciou riaditeľa pre riadenie vzťahov s finančnými inštitúciami v strednej a východnej Európe. V UniCredit Bank v Českej republike pôsobil od júna tohto roka na pozícii riaditeľa firemnej klientely.

Slavomír Beňa vyštudoval bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Roman Filipoiu, SPP-distribúcia, a.s.

Ing. Roman Filipoiu, MBA - Absolvoval štúdium finančného manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoj titul MBA získal na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu audítora a poradcu v spoločnosti Deloitte, kde sa podieľal na auditoch viacerých významných bánk, finančných inštitúcií a mediálnych spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal pôsobiť v sektore energetiky, keď nastúpil do spoločnosti NAFTA, a. s. V rovnakom období pôsobil aj ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Karotáž a cementace, s. r. o., a Naftárska leasingová spoločnosť, a. s. Od apríla 2009 je riaditeľom divízie ekonomiky a regulácie v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Rovnako pôsobí ako predseda dozornej rady v SPP - distribúcia Servis, s. r. o., a člen dozornej rady v spoločnosti Plynárenská metrológia, s. r. o. V roku 2014 sa stal taktiež členom predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. kde rovnako pôsobí doteraz.

 

Jan Sehnal, Erste group IT

Jan Sehnal pôsobí v spoločnosti Erste Group IT Int ako Head of Innovations. V minulosti pracoval na pozíciách na pomedzí business a IT ako ICT Manažer, IT Aplikačný špecialista, ECM Architekt, Projektový manažér a Solution Architekt. Jeho štúdium bolo zamerané na makroekonomickú analýzu a prognózu vývoja ekonomiky, a neskôr tiež marketingovú komunikáciu. Zameriava sa na oblasť bankovníctva a budúcnosti tohto odvetvia. Zaujíma sq o technológie ako Blockchain, IoT, AR, či AI. Jeho vášňou je manit drobné vaci a tým zlepšovat svet, najmä Client facing. Jeho krédom je zkratka ASAP v mierne upravenej forme: As Simple As Possible (and now of course).

 

Šimon Malý, ISDD

V info-komunikačnom biznise pôsobí viac ako 20 rokov na obchodných a technických pozíciách. Skúsenosti s riadením podnikov získal vo firme GiTy – Slovensko vo funkcii Country managera a predsedu predstavenstva. V spoločnosti I.S.D.D. plus, kde pôsobí ako Business Development Manager, chce podporiť rozširovanie dátovej analytiky do všetkých sektorov národného hospodárstva a pomáhať tak zákazníkom rozhodovať sa viac na základe faktov a dát a menej na základe intuície a subjektívnych pocitov. Predpokladá, že stále početnejšie dáta zmenia náš pohľad na svet. Je absolventom Softvérového inžinierstva a výpočtovej techniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a Finančnej sústavy a peňažníctva na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Partneri

Generálny partner:

 

 

 

Hlavný partner:

 

 

Partner:

 

 

Podobné podujatia