HR 2019

24. sep 2019
Austria Trend Bratislava

Pre koho je konferencia určená?

- Personalisti vo firmách

- Podnikatelia - živnostníci zamestnávajúci aspoň 3 zamestnancov

- HR zástupcovia veľkých spoločností

- HR konzultanti v personálnych agentúrach

- Majitelia personálnych agentúr

- Headhunteri

- Šéfovia headhunterských firiem

- Kouči a biznis poradcovia

- Zamestnanci MPSVR SR

- Vedenie štatistického úradu

- Vedenie výskumno-štatistických firiem, agentúr

Moderátor konferencie: Róbert Turza, Hospodárske noviny

 

08:30 - 09:00                     registrácia účastníkov + ranný coffee break

 

09:00 - 10:00   Blok I        Nemá kto pracovať

  • Nedostatok zamestnancov na trhu práce & zamestnávanie cudzincov, Mgr. Marek Schwarz, Tatry mountain resorts, a.s.
  • Riešenie nedostatku pracovnej sily pracovníkmi z tretích krajín, Michaela Marušková, HRQ SK s. r. o.
  • Prevencia a riešenie problémov so zamestnancami, JUDr. Peter Devínsky, LL.M., Schönherr Rechtsanwälte GmbH

 

10:00 - 10:20                     coffee break

 

10:20 - 11:20   Blok II       Ako udržať kvalitného zamestnanca   

  • The Pixel Experience, Paula Setnická, Pixel Federation, s.r.o.
  • Neponúkame brigádu, ale hodnoty, Ing. Petra Kolářová, Amrest Coffee s.r.o., Starbucks CZ/SK
  • ŽSR a duálne vzdelávanie: úspešný príbeh, Mgr. Ivan Bednár, ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

 

11:20 - 12:00   Blok III      Budúcnosť práce

  • Budúcnosť práce, alebo ako vyriešiť najpálčivejšie problémy sveta, Radoslav Mizera, Solved
  • Wellbeing alebo nové trendy v kanceláriách, Marek Kremeň & Martin Stohl, Slovenská rada pre zelené budovy 

 

12:00                                 obed         

 

*zmena programu vyhradená  

Ing. Petra Kolářová, Country HR Manager Starbucks CZ/SK, Amrest Coffee s.r.o.

Po absolvování České zemědělské univerzity v Praze Petra nastoupila do nově přicházející značky Starbucks na český trh, kde dnes působí už 12 let. V minulosti působila jako LD manažer, interní trenér, posledních 2,5 roku je odpovědná za Training, Recruitment a EB na pozici Country HR Manager pro ČR a SR.

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M., advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Peter Devínsky je advokát spolupracujúci s bratislavskou pobočkou medzinárodnej advokátskej kancelárie Schönherr Rechtsanwälte GmbH/ Schoenherr Attorneys at Law. Vo svojej praxi sa Peter zameriava najmä na oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, sporové konania, vnútropodnikové vyšetrovania a tiež na niektoré oblasti správneho práva.  Na dennej báze poskytuje Peter domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých aspektoch pracovného práva, vrátane súkromia zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež klientom radí v oblastiach ochrany osobných údajov, farmaceutického a potravinového práva. Peter pravidelne zastupuje klientov pri obchodných transakciách a poskytuje poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva a práva spoločností. Petrove skúsenosti v sporových konaniach zahŕňajú zastupovanie v rôznych druhoch civilných a súdnych správnych konaní na súdoch všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Paula Setnická, People Partner, Pixel Federation, s.r.o.

Svoju cestu v Pixel Federation začala popri štúdiu Teórie Digitálnych hier. Počas troch rokov vystriedala viacero produktovo orientovaných pozícii, kým nenašla svoje miesto v People Teame, kde sa venuje onboardingu. Zároveň má na starosti prezentáciu Pixel Federation na domácich aj medzinárodných konferenciách. Popri tom sa venuje spolupráci so školami a vzdelávacími inštitúciami.

 

Mgr. Ivan Bednár, Vedúci oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

Pracujem ako vedúci oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov na Odbore riadenia ľudských zdorojov generálneho riaditeľastva ŽSR. Na ŽSR som 16 rokov a pracoval som ako prevádzkový zamestnanec v odvetví oznamovacej a zabezpečovacej techniky, lektor Inštitútu vzdelávania a psychológie pre vyššie spomínanú oblasť a od septembra 2015 na odbore riadenia ľudských zdorojov GR ŽSR. Bol som pri zavádzaní systému Duálneho vzdelávania na ŽSR , rovnako aj pri tvorbe a uvádzaní do praxe Štipendijného programu pre stredné a vysoké školy. Oddelenie, ktoré vediem má na starosti spoluprácu so školami ako aj metodiku odborných spôsobilostí v zmysle zákona o dráhach.

 

Mgr. Marek Schwarz, HR Riaditeľ, Tatry mountain resorts, a.s.

V roku 2007 začal pracovať v oblasti ľudských zdrojov pre nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v elektrotechnickom priemysle, kde si prešiel pozíciami od recruitera po HR supervízora zodpovedného za nábor, vzdelávanie, plánovanie a manažment personálnych agentúr. Aktuálne má v priamom riadení ľudské zdroje v štyroch krajinách EÚ a celkovo zastrešujúcich 3500 zamestnancov. Aktívne sa zapája v oblasti transformácie odborného školstva a pôsobil v sektorových radách pre elektrotechnický priemysel a cestovný ruch.

 

Radoslav Mizera, VP & Chief Innovation Officer, SOLVED

Viac ako 8 rokov pracoval ako globálny analytik pre oblasť čistých riešení fínskej organizácie Finpro (teraz Business Finland). Okrem aktívneho poradenstva pre fínske malé a stredné podniky, startupy a firmy s globálnym potenciálom, bol aj aktívnym členom fínskeho národného programu Cleantech Finland už od jeho začiatku v roku 2008. Momentálne pôsobí piaty rok ako Innovation Lead v slovensko-fínskej spoločnosti Solved, ktorú spoluzaložil v roku 2013. Aktívne sa zaujíma o témy ako čisté riešenia, udržateľné energetické systémy, inteligentné - rozumné - mestá, udržateľná mobilita, digitálna transformácia, budúcnosť práce formou virtuálnej spolupráce a predovšetkým ekologický dizajn. Fínsko považuje za svoj druhý domov.

 

Michaela Marušková, Division Director, HRQ SK s. r. o.

Po pôsobení na HR v automobilovom priemysle a znalosti problematiky s náborom ľudí, pomáha aktuálne svojim klientom s riešením nedostatku pracovnej sily prostredníctvom dovozu pracovníkov z tretích krajín.

 

Ing.arch. Martin Stohl, HB Reavis, člen predstavenstva Slovenská rada pre zelené budovy 

Martin Stohl pracoval 11 rokov ako architekt v kanadskom Toronte, najmä v kanceláriách Adamson Architects International a Stafford Haensli Architects. Ostatných 11 rokov pôsobí v spoločnosti HB Reavis, kde najskôr pracoval ako architekt a developer manager a dnes je zodpovedný za riešenie tém sustainability a wellbeing. Okrem iného rieši certifikácie BREEAM a WELL na veľkých projektoch na Slovensku, v Česku, v Nemecku a v Spojenom kráľovstve. Martin je autorizovaný architekt, LEED AP a WELL AP. Od roku 2014 je členom územnoplánovacej komisie v bratislavskej MČ Dúbravka a od vlani je členom predstavenstva SK GBC.

 

Marek Kremeň, člen predstavenstva, Slovenská rada pre zelené budovy

Problematike udržateľnosti budov sa venuje od roku 2008. Pôsobil v medzinárodných tímoch ako výskumný pracovník, analytik a konzultant na projektoch ENERGYbase (AIT, Rakúsko) a CleanTech Park (NTU, Singapur). V roku 2011 založil spoločnosť EXERGY, ktorá sa venuje certifikácii BREEAM, LEED a WELL. Od roku 2012 pôsobí ako člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy.

Partneri

Partneri:

 

 

Mediálni partneri: 

 

 

 

Podobné podujatia