HR 2019

24. sep 2019
Austria Trend Bratislava

Pre koho je konferencia určená?

- Personalisti vo firmách

- Podnikatelia - živnostníci zamestnávajúci aspoň 3 zamestnancov

- HR zástupcovia veľkých spoločností

- HR konzultanti v personálnych agentúrach

- Majitelia personálnych agentúr

- Headhunteri

- Šéfovia headhunterských firiem

- Kouči a biznis poradcovia

- Zamestnanci MPSVR SR

- Vedenie štatistického úradu

- Vedenie výskumno-štatistických firiem, agentúr

08:30 - 09:00                     Registrácia účastníkov + ranný coffee break

 

09:00 - 10:00   Blok I        Nemá kto pracovať

  • Nedostatok zamestnancov na trhu práce. Kde ich hľadať?
  • Zamestnávanie zamestnancov z tretích krajín

 

10:00 - 10:50   Blok II       Ako udržať kvalitného zamestnanca   

  • Nové trendy v nábore zamestnancov
  • Ako bojovať s fluktuáciou

 

10:50 - 11:10                     Coffee break

 

11:10 - 12:00   Blok III      Budúcnosť práce

  • Vplyv digitalizácie a automatizácie na pracovné miesta
  • Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti

 

12:00                                 Obed         

 

*zmena programu vyhradená  

Ing. Petra Kolářová, AmRest Coffee/Starbucks 

Po absolvování České zemědělské univerzity v Praze Petra nastoupila do nově přicházející značky Starbucks na český trh, kde dnes působí už 12 let. V minulosti působila jako LD manažer, interní trenér, posledních 2,5 roku je odpovědná za Training, Recruitment a EB na pozici Country HR Manager pro ČR a SR.

 

Ing. Peter Dosedla, MBA, Manuvia / Republiková únia zamestnávateľov SR

V skupine Manuvia zastáva Peter Dosedla funkciu CEO a zodpovedá za chod a business development pre región CEE. Je prezidentom HR Aliancie a zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov – HRcomm. Je členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov SR. Aktívne prispieva k formovaniu názorov na mobilitu pracovnej sily a stabilitu zamestnancov. Je pravidelným rečníkom a komentátorom v rámci rôznych workshopov, konferencií a eventov vrátane medzinárodných. Externe prednáša a spolupracuje s Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Peter Dosedla je spoluzakladateľom pracovnej agentúry Express People, ktorá sa po dokončení fúzie stala súčasťou skupiny Manuvia, súčasnej jednotky v personálnom leasingu v SR a ČR.

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M., Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Peter Devínsky je advokát spolupracujúci s bratislavskou pobočkou medzinárodnej advokátskej kancelárie Schönherr Rechtsanwälte GmbH/ Schoenherr Attorneys at Law. Vo svojej praxi sa Peter zameriava najmä na oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, sporové konania, vnútropodnikové vyšetrovania a tiež na niektoré oblasti správneho práva.  Na dennej báze poskytuje Peter domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých aspektoch pracovného práva, vrátane súkromia zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež klientom radí v oblastiach ochrany osobných údajov, farmaceutického a potravinového práva. Peter pravidelne zastupuje klientov pri obchodných transakciách a poskytuje poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva a práva spoločností. Petrove skúsenosti v sporových konaniach zahŕňajú zastupovanie v rôznych druhoch civilných a súdnych správnych konaní na súdoch všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Marek Schwarz, Tatry mountain resorts

 

Radoslav Mizera, SOLVED

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
!! AKCIA !! účastnícky poplatok pre účastníkov, ktorý si zaregistrujú už teraz je 99 € bez DPH (118,8 € s DPH) akcia platí do 31. augusta 2019, po tomto dátume bude cena vstupného 119 € bez DPH (142,8 € s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Partner:

 

Mediálni partneri: 

 

 

 

 

 

Podobné podujatia