HR ONLINE SUMMIT

28. máj 2020

OPIS PODUJATIA

Personálne oddelenia zaznamenali za posledné mesiace obrat o 180°. Zamestnávatelia museli zvážiť ťažké rozhodnutia, ktoré priniesli náhle organizačné zmeny, masové prepúšťanie, ktoré so sebou nesie vysoké náklady a negatívne efekty pre ekonomiku. Mnohé firmy zrýchlili digitalizáciu a preniesli tradičný beh a firemnú komunikáciu firmy na online platformy.

Znížené tržby firiem prinútili štátne inštitúcie rýchlo reagovať a pripraviť rôzne plány ochranných opatrení na udržanie pracovných miest. Okolité krajiny zažili prelomový bod reštartu v podobnom období, napriek tomu sa líšia v rýchlosti a rozsahu zavádzania sociálnych nástrojov. Aké možné inšpirácie by bolo schopné Slovensko aplikovať na svoj sociálny model?

Dozviete sa
-  Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na eliminovanie nákladov a negatívnych dôsledkov
-  Reálne čísla a štatistiky dosahov koronavírusu na trh práce
-  Na aké legislatívne zmeny sa musí pripraviť personálne oddelenie


VSTUPENKY

Zákupenie vstupeniek je možné cez Ticketportal

https://www.ticketportal.sk/event/HR-ONLINE-SUMMIT

 

10:00 Oficiálne otvorenie

10:10 Diskusia

  • Aké nástojte a opatrenia pripravuje rezort ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na udržanie zamestnanosti po skončení mimoriadnej situácie
  • Reálny dopad korony na slovenský trh práce
  • Legislatívne zmeny a náklady, ktoré vyplývajú z hromadného prepúšťania zamestnancov

11:15 Otázky a odpovede naživo

cez platformu Sli.do

    Mgr. Peter Kremský, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti 

Peter Kremský je predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a poslanec NR SR za hnutie OĽANO. Celý život sa zaoberá ekonomikou, viedol firmy a riadil rôzne projekty. Pôsobil ako novinár, ekonomický analytik i výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska. Dlhodobo bojuje za slovenských živnostníkov, malé a rodinné firmy, ktoré trpia obrovskou byrokraciou, zmenami zákonov a korupciou.

 Peter Lackó, HR manažér, BILLA, s.r.o.

Pôsobí v spoločnosti BILLA od apríla 2019. Jeho cieľom pri nástupe do spoločnosti bolo ďalej zlepšovať vnímanie značky BILLA ako zamestnávateľa a posilňovať hrdosť zamestnancov na spoločnosť BILLA na Slovensku. Riadi projekty budovania reputácie BILLA ako ústretového a korektného zamestnávateľa, ale zároveň sa zameriava aj na zvyšovanie flexibility v zamestnávaní. Za dôležité považuje rozvíjať manažérsku kultúru založenú na otvorenosti, zodpovednosti, ľudskosti a rozvoji každého jednotlivca, podporovať mladé talenty a programy vzdelávania pre budúce generácie.

Peter je manažér s dlhoročnou a bohatou skúsenosťou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pôsobil ako interný HR manažér vo viacerých medzinárodných spoločnostiach (napríklad PriceWaterhouse Coopers, Erste Group, T-Mobile) a má aj bohatú skúsenosť ako konzultant v riadení ľudských zdrojov. Okrem operatívneho riadenia mal možnosť pracovať na mnohých projektoch zameraných na zvýšenie kvality a výkonnosti oblasti ľudských zdrojov.   

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M., advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Peter Devínsky je advokát spolupracujúci s bratislavskou pobočkou medzinárodnej advokátskej kancelárie Schönherr Rechtsanwälte GmbH/ Schoenherr Attorneys at Law. Vo svojej praxi sa Peter zameriava najmä na oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, sporové konania, vnútropodnikové vyšetrovania a tiež na niektoré oblasti správneho práva.  Na dennej báze poskytuje Peter domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých aspektoch pracovného práva, vrátane súkromia zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež klientom radí v oblastiach ochrany osobných údajov, farmaceutického a potravinového práva. Peter pravidelne zastupuje klientov pri obchodných transakciách a poskytuje poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva a práva spoločností.

Petrove skúsenosti v sporových konaniach zahŕňajú zastupovanie v rôznych druhoch civilných a súdnych správnych konaní na súdoch všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

 Ing. Mgr. Jozef Krabáč, Úsek produktivity a zamestnanosti, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Jozef Krabáč sa celú kariéru venuje problematike trhu práce. Má za sebou úspešnú realizáciu mnohých projektov zameraných na výskum zamestnaní, pracovných podmienok, optimalizáciu odmeňovania, mzdový benchmark, produktivitu práce, tvorbu firemných katalógov, hodnotenie uplatnenia absolventov na trhu práce, sociálnemu dialógu. Miluje beh s dobrou audioknihou.

Partneri

Partner

Podobné podujatia