Kolektívne investovanie 2018

08. nov 2018 to 09. nov 2018

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.
Cieľová skupina: manažéri spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, finančný agenti a sprostredkovatelia, pracovníci bánk a poisťovní, pracovníci regulátorov a individuálny investori.

Sorry, registrations are no longer available for Kolektívne investovanie 2018

Podobné podujatia