Kolektívne investovanie 2018

08. nov 2018 to 09. nov 2018

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.
Cieľová skupina: manažéri spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, finančný agenti a sprostredkovatelia, pracovníci bánk a poisťovní, pracovníci regulátorov a individuálny investori.

 

Hlavné témy konferencie:

  • 20 rokov kolektívneho investovania na Slovensku. Dve dekády potvrdzujúce správnosť princípov investovania.
  • Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.
  •  Zmena postoja slovenských klientov k investíciám. Výsledky sociologického prieskumu a ich interpretácia
  •  Behaviorálne investovanie – averzia k strate. Cesta k pochopeniu ľudskej mysle a prispôsobenie sa tejto realite pri tvorbe a predaji investičných produktov.
  •  Fintechové technológie v investičnom bankovníctve. Módna vlna alebo nevyhnutný trend?
  • Stieranie rozdielov medzi aktívnou a pasívnou správou aktív. Príklad praktického využitia výhod oboch prístupov.

 

Informácie k ubytovaniu:

Rezervácie sú možné na čísle 041/5050120 alebo mailom, rezervations@holidayinn-zilina.sk .

Ceny za ubytovanie:   79€ + 1€ city tax za jednolôžkovú izbu

                                    89€ + 1€ city tax za dvojlôžkovú izbu

ŠTVRTOK 7 NOVEMBRA 2019

Moderuje:  Roman Vlček, Ivan Znášik

 

PROGRAM:

10:00 - 10:30  Prezentácia účastníkov

10:30 - 10:40 Otvorenie konferencie, príhovor organizátorov

10:40 -11:30 20 rokov kolektívneho investovania na Slovensku. Dve dekády potvrdzujúce správnosť princípov investovania.

Prednášajúci:

Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia  správcovských spoločností (SASS)

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

             

11:30-12:30 Stieranie rozdielov medzi aktívnou a pasívnou správou aktív. Príklad praktického využitia výhod oboch prístupov.

Prednášajúci:

Max Dawe, Senior Manager ETFs, Fidelity International

Michal Májek CIO, Tatra Asset Management (TAM)      

 

12:30-14:00  Spoločný obed

 

14:00–15:00 Behaviorálne investovanie – averzia k strate.

Cesta  k pochopeniu ľudskej mysle a prispôsobenie sa tejto realite pri tvorbe a predaji investičných produktov.

Prednášajúci:

Jakub Křivan, Director of Sales SK/CZ, C-QUADRAT Investment group

Michal Žofaj, Portfólio Manager, KBC Asset Management

 

15:00 –15:35 Pripravovaná zmeny v európskej legislative Asset Managmentu.

Na čo by sa mali pripraviť pracovníci vo vedení a v oddeleniach compliance v najbližšej budúcnosti?  

Prednášajúci:    

Janka Jarošová, špecialista odd. regulácie CP a DS, NBS

 

15:35–15:55  Prestávka na kávu

15:55-16:35 Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.

Prednášajúci:

Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, SASS

Matej Varga, Head of Portfolio Management, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY         

18:30 Večerný raut s priestorom na neformálnu diskusiu

 

PIATOK 8. NOVEMBRA

 

9:30 - 10:15 Nie je rating, nie je láska? Ako prekonať lenivosť a dodať klientom lepší výnos za riziko.

Prednášúci:

Daniel Drahotský, riaditeľ divízie Finanční trhy, J&T BANKa       

                

10:15 - 10:35 Prestávka na kávu

 

10:35 - 11:25

Zmena postoja slovenských klientov k investíciám.

Výsledky sociologického prieskumu a ich interpretácia.

Prednášajúci:

Dana Škublová,  riaditeľka pobočky v SR, KBC Asset Management

Martin Ďuriančík, podpredseda predstavenstva, TAM

 

11:25 - 12:15 Kolektívne investovanie na Slovensku je už naozaj v dospelom veku.

Na čo môžeme byť za uplynulých 20 rokov hrdí a aké nové trendy a zmeny budú vplývať na budúci rozvoj?

 

Panel

Ved. panel. diskusie:

Maríán Matušovič, CEO a člen predstavenstva VÚB AM

Diskutujúci:     

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

Marek Prokopec, predseda predstavenstva TAM

Dana Škublová, riaditeľka pobočky v SR, KBC Asset Management

Jan D. Kabelka, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva, NN Investment Partners C.R.

Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, NBS

                                                                  

12:15 Ukončenie konferencie

 

12:20 Spoločný obed

*zmena programu vyhradená

Podobné podujatia