Kolektívne investovanie 2018

08. nov 2018 to 09. nov 2018

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.
Cieľová skupina: manažéri spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, finančný agenti a sprostredkovatelia, pracovníci bánk a poisťovní, pracovníci regulátorov a individuálny investori.

 

Hlavné témy konferencie:

 • 20 rokov kolektívneho investovania na Slovensku. Dve dekády potvrdzujúce správnosť princípov investovania.
 • Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.
 •  Zmena postoja slovenských klientov k investíciám. Výsledky sociologického prieskumu a ich interpretácia
 •  Behaviorálne investovanie – averzia k strate. Cesta k pochopeniu ľudskej mysle a prispôsobenie sa tejto realite pri tvorbe a predaji investičných produktov.
 •  Fintechové technológie v investičnom bankovníctve. Módna vlna alebo nevyhnutný trend?
 • Stieranie rozdielov medzi aktívnou a pasívnou správou aktív. Príklad praktického využitia výhod oboch prístupov.

 

Informácie k ubytovaniu:

Rezervácie sú možné na čísle 041/5050120 alebo mailom, rezervations@holidayinn-zilina.sk .

Ceny za ubytovanie:   79€ + 1€ city tax za jednolôžkovú izbu

                                    89€ + 1€ city tax za dvojlôžkovú izbu

Hlavné témy konferencie:

 • 20 rokov kolektívneho investovania na Slovensku. Dve dekády potvrdzujúce správnosť princípov investovania.
 •  Zmena postoja slovenských klientov k investíciám. Výsledky sociologického prieskumu a ich interpretácia
 •  Behaviorálne investovanie – averzia k strate. Cesta k pochopeniu ľudskej mysle a prispôsobenie sa tejto realite pri tvorbe a predaji investičných produktov.
 •  Fintechové technológie v investičnom bankovníctve. Módna vlna alebo nevyhnutný trend?
 • Stieranie rozdielov medzi aktívnou a pasívnou správou aktív. Príklad praktického využitia výhod oboch prístupov.
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 219 € bez DPH (262.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok 219€ bez DPH ( 262,80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 219 € bez DPH (262.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia