KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE 2019

07. nov 2019 to 08. nov 2019
Zochova Chata

Hlavné témy konferencie:

  • Ďalší úspešný rok kolektívneho investovania na Slovensku? Áno, ale závisí aj od uhla pohľadu.
  • Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.
  • Investovanie v prostredí nízkych úrokových sadzieb a zvýšených politických rizík z pohľadu analytika.
  • Fintechové technológie a kolektívne investovanie. Využívanie AI v poradenstve alebo v portfólio managemente.
  • Vplyv Environmental, Social And Governance (ESG) prístupov na blízku budúcnosť asset managementu.
  • Novinky v európskej legislatíve, ktoré budú ovplyvňovať kolektívne investovanie v najbližších rokoch.

Cieľová skupina:

Manažéri spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, finančný agenti a sprostredkovatelia, pracovníci bánk a poisťovní, pracovníci regulátorov a individuálny investori.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 229 € bez DPH (274.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok 229€ bez DPH (274.8€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 229 € bez DPH (274.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia