KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE 2019

07. nov 2019 to 08. nov 2019
Zochova Chata

Hlavné témy konferencie:

  • Ďalší úspešný rok kolektívneho investovania na Slovensku? Áno, ale závisí aj od uhla pohľadu.
  • Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.
  • Investovanie v prostredí nízkych úrokových sadzieb a zvýšených politických rizík z pohľadu analytika.
  • Fintechové technológie a kolektívne investovanie. Využívanie AI v poradenstve alebo v portfólio managemente.
  • Vplyv Environmental, Social And Governance (ESG) prístupov na blízku budúcnosť asset managementu.
  • Novinky v európskej legislatíve, ktoré budú ovplyvňovať kolektívne investovanie v najbližších rokoch.

Cieľová skupina:

Manažéri spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, finančný agenti a sprostredkovatelia, pracovníci bánk a poisťovní, pracovníci regulátorov a individuálny investori.

 

Informácie k ubytovaniu: 

Rezervácie sú možné na čísle 421 33 2633 307 alebo mailom na rezervacie@hzch.sk

Hotel Zochova chata****
Piesok 4015/B7
900 01 Modra
Slovak Republic

ŠTVRTOK 7.NOVEMBRA 2019

 

10:00-10:30  Prezentácia účastníkov

 

10:30-10:40 Otvorenie konferencie, príhovor organizátorov

Moderuje: Roman Vlček, Ivan Znášik

 

10:40-11:30 Riziká a príležitosti súčasného vývoja kapitálových trhov.

Aké sú možné ďalšie scenáre pre jednotlivé triedy aktív?

Prednášajúci:

Vladimír Vaňo, ekonomický analytik

 

11:30-12:20 Kolektívne investovanie na Slovensku v dobe narastajúcich neistôt z budúceho ekonomického vývoja.

Napriek tomu princípy kolektívneho investovania zostávajú nemenné.

Prednášajúci:

Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS)

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

 

12:20-14:00  Spoločný obed

 

14:00–14:50 Vplyv Environmental, Social And Governance (ESG) prístupov na blízku budúcnosť asset managementu.

PANEL

Vedúci panelovej diskusie:

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

Diskutujúci:

Jakub Křivan,Head of CEE, C-QUADRAT Investment group

Jan D. Kabelka, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva, NN Investment Partners C.R.

Lucia Kopiarová, odd. bankovej legislatívy EÚ MF SR

 

14:50–15:30 Investičné sporenie do fondov. Čoraz viac dôležitá časť kolektívneho investovania v SR.

PANEL:          

Vedúci panelovej diskusie:

Ivan Znášik, výkonný riaditeľ, SASS

Diskutujúci:   

Dana Škublová, riaditeľka pobočky v SR, KBC Asset Management

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu, TAM

Miroslav Ovčarik, Country Manager pre SR, AMUNDI AM

 

15:30–15:50    Prestávka na kávu

 

15:50-16:30 Realitné fondy, čoraz väčší fenomén v kolektívnom investovaní na Slovensku.

Nové prístupy a techniky správy v prostredí nízkych úrokových sadzieb, možné zmeny v legislatíve

PANEL:

Vedúci panelovej diskusie:

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

Tomáš Ambra, vedúci odd. regulácie CP a DS, NBS

Martin Ďuriančík, podpredseda predstavenstva, TAM

Peter Grančič, Fund Director, HB Reavis Investment Management

Vladimír Bolek, člen predstavenstva, IAD Investments

           

18:30 Večerný raut s priestorom na neformálnu diskusiu

 

 

PIATOK 8.NOVEMBRA 2019

 

9:30-10:30 Investície do dlhopisov v dobách dlhodobo nízkych úrokových sadzieb.

Možnosti inovatívnych prístupov pri správe dlhopisových portfólií.

Dvojprednáška:

Matej Varga, vedúci odd. portfólio manažmentu, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY

Peter Herman, senior portfólio manažér, TAM

                                   

10:30-10:50 Prestávka na kávu

 

10:50-11:30 Fintechové technológie v investičnom bankovníctve.

Využívanie prístupov fintechových technológií v poradenstve a podpore distribučných sietí.

Prednášajúci

Vladimír Karásek, CEO, Finamis s.r.o,

 

11:30-12:20 Kolektívne investovanie na Slovensku - začiatok tretej dekády

Aké sú najväčšie nástrahy a príležitosti rozvoja v strednodobom časovom horizonte?

PANEL

Ved. panel. diskusie:

Maríán Matušovič, CEO a člen predstavenstva VÚB AM

Diskutujúci:   

Tomáš Ambra, vedúci odd. regulácie CP a DS, NBS

Roman Vlček, predseda Predstavenstva SASS

Marek Prokopec, predseda predstavenstva  TAM

Dana Škublová, riaditeľka pobočky v SR, KBC Asset Management

Jan D. Kabelka, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva, NN Investment Partners C.

 

12:20 Ukončenie konferencie

12:25 Spoločný obed

Podobné podujatia