Kolektívne investovanie 2021

04. nov 2021 to 05. nov 2021
HOTEL ZOCHOVA CHATA MODRA

VSTUPENKU NA KONFERENIU ZAKÚPITE V SIETI TICKETPORTAL : https://www.ticketportal.sk/event/Kolektivne-investovanie-2021

ONLINE STREAM ZAKÚPITE V SIETI TICKETPORTAL: https://www.ticketportal.sk/event/Kolektivne-investovanie-2021-online-st...

 

COVID OPATRENIA:

- vstup na konferenciu bude umožnený LEN: ​

  • plne zaočkovaným osobám
  • osobám, ktoré prekonali ochornenie COVID 19 v posledných 180 dňoch
  • osobám s negatívnym antigénovým testom - s platnosťou maximálne 24 hodín

 

Kontaktná osoba - Stanková Lucia -  Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044 / lucia.stankova@mafraslovakia.sk

Ako sa zmenilo kolektívne investovanie počas pandémie COVID 19? Zvyšovanie záujmu o udržateľné investovanie stále rastie. Aké sú trendy v kolektívnom investovaní ? Aké sú legislatívne trendy na Slovensku? Výhody a nevýhody aktívnych a pasívnych investičných stratégií. Čo čaká kolektívne investovanie v budúcnosti?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o dopadoch pandémie na kolektívne investovanie či o trendoch v kolektívnom investovaní . Špecializovať sa budú na udržateľné investovanie Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu situáciu na Slovensku v oblasti kolektívneho investovania.

Štvrtok 4. novembra 2021

9:00 – 10:25 - Píchod, prezentácia, bufet

10:25 - 10:30 - Otvorenie konferencie

10:30 – 11:10 - PREDNÁŠKA 1

1.A - Aktuálny vývoj v globálnej ekonomike a na svetových finančných trhoch

prednášajúci: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva SASS

1.B - Súčasný stav kolektívneho investovania na Slovensku 

  • Svetová ekonomika v období pandémie koronavírusu, investičné správanie slovenských investorov

prednášajúci: RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

11:10 – 12:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 1

Udržateľné investovanie – nástup ESG fondov

  • Uplatňovanie environmentálnych, sociálnych kritérií a štandardov riadenia spoločností pri správe fondov na Slovensku, hlavné prínosy ESG stratégií, ich vplyv na výnos a riziko investícií

moderátor: Marián Matušovič Eurizon AM

diskutujúci: Martin Smrek TAM, Karin Uličná AM SLSP, Lubomír Vystavěl NNIP, Jan Maňák BNP, Miroslava Litvová KBC AM, Matej Varga 365.invest

12:30-14:00 - Obed

14:00 – 15:00 - PANELOVÁ DISKUSIA 2

Legislatívne trendy v Európe a na Slovensku

  • Aktuálne novinky v európskej a domácej legislatíve finančných trhov, regulačné trendy, ochrana spotrebiteľa, „level playing field“, zdaňovanie domácich a zahraničných výnosov z investičných nástrojov

moderátor: Roman Vlček SASS

diskutujúci: Tomáš Ambra NBS, Ján Foltán MF SR, Ľubica Dumitrescu Deloitte, Martin Kedro TAM

15:00 - 15:30 - Prestávka, bufet

15:30 – 16:50PANELOVÁ DISKUSIA 3

Realitné investície

  • Trieda aktív s najvýraznejšou podporou lokálnej ekonomiky, stabilné výnosy pre investorov, budúcnosť rezidenčných projektov v portfóliách realitných fondov

moderátor: Roman Vlček SASS

diskutujúci: Juraj Bielik 365.invest, Vladimír Bolek IAD, Martin Ďuriančik TAM, Jaroslav Pilát AM SLSP

18:30 – 24:00 - Večerný raut

 

Piatok 5. novembra 2021

9:30 - 10:30 - PREDNÁŠKA 2

Moderné trendy v správe investičných portfólií

  • Ako optimálne alokovať svoje investície, kedy kupovať a kedy predávať, počúvať intuíciu alebo uprednostniť systematický prístup

prednášajúci: Michal Májek TAM, Lubomír Vystavěl NNIP

10:30 - 11:00 - Prestávka

11:00 – 12:15 - PANELOVÁ DISKUSIA 4

Budúcnosť kolektívneho investovania na Slovensku

  • Pravidelné investície, on-line poradenstvo a predaj fondov, udržateľné stratégie, podpora finančnej gramotnosti, vplyv regulácie na kolektívne investovanie

moderátor: Marek Prokopec TAM

diskutujúci: Marián Matušovič Eurizon AM, Pavol Vejmelka AM SLSP, Gabriel Balog 365.invest, Vladimír Bencz IAD, Dana Škublová KBC AM, Miroslav Ovčarik Amundi

12:15 – 12:30 - Záver konferencie

12:30 - 14:00 - Obed

Štvrtok 4. novembra 2021

10:30 – 11:10 - PREDNÁŠKA 1

1.A - Aktuálny vývoj v globálnej ekonomike a na svetových finančných trhoch

prednášajúci: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva SASS

1.B - Súčasný stav kolektívneho investovania na Slovensku 

prednášajúci: RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

11:10 – 12:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 1

moderátor: Marián Matušovič Eurizon AM

diskutujúci: Martin Smrek TAM, Karin Uličná AM SLSP, Lubomír Vystavěl NNIP, Jan Maňák BNP, Miroslava Litvová KBC AM, Matej Varga 365.invest

14:00 – 15:00 - PANELOVÁ DISKUSIA 2

moderátor: Roman Vlček SASS

diskutujúci: Tomáš Ambra NBS, Ján Foltán MF SR, Ľubica Dumitrescu Deloitte, Martin Kedro TAM

15:30 – 16:50 - PANELOVÁ DISKUSIA 3

moderátor: Roman Vlček SASS

diskutujúci: Juraj Bielik 365.invest, Vladimír Bolek IAD, Martin Ďuriančik TAM, Jaroslav Pilát AM SLSP

 

Piatok 5. novembra 2021

9:30-10:30 - PREDNÁŠKA 2

Moderné trendy v správe investičných portfólií

prednášajúci: Michal Májek TAM, Lubomír Vystavěl NNIP

11:00 – 12:15 - PANELOVÁ DISKUSIA 5

moderátor: Marek Prokopec TAM

diskutujúci: Marián Matušovič Eurizon AM, Pavol Vejmelka AM SLSP, Gabriel Balog 365.invest, Vladimír Bencz IAD, Dana Škublová KBC AM, Miroslav Ovčarik Amundi

Sorry, registrations are no longer available for Kolektívne investovanie 2021

Partneri

SPOLUORGANIZÁTOR

 

GENERÁLNI PARTNERI

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

 

PARTNERI:

 

 

 

 

Podobné podujatia

04. nov 2021
CROWNE PLAZA BRATISLAVA
09. nov 2021
GRAND HOTEL RIVER PARK A LUXURY COLLECTION HOTEL
13. nov 2021
COWORKING BRATISLAVA SPACE UP - ZÁHRADNÍCKA ULICA 95
24. nov 2021 to 25. nov 2021
KASKADY HOTEL & SPA RESORT SLIAČ