Kolektívne investovanie 2021

04. nov 2021 to 05. nov 2021
HOTEL ZOCHOVA CHATA MODRA

ONLINE STREAM ZAKÚPITE V SIETI TICKETPORTAL: https://www.ticketportal.sk/event/Kolektivne-investovanie-2021-online-st...

 

COVID OPATRENIA:

- vstup na konferenciu bude umožnený LEN: ​

 • plne zaočkovaným osobám
 • osobám, ktoré prekonali ochornenie COVID 19 v posledných 180 dňoch
 • osobám s negatívnym PCR testom - s platnosťou maximálne 24 hodín

 

Kontaktná osoba - Stanková Lucia -  Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044 / lucia.stankova@mafraslovakia.sk

Ako sa zmenilo kolektívne investovanie počas pandémie COVID 19? Zvyšovanie záujmu o udržateľné investovanie stále rastie. Aké sú trendy v kolektívnom investovaní ? Aké sú legislatívne trendy na Slovensku? Výhody a nevýhody aktívnych a pasívnych investičných stratégií. Čo čaká kolektívne investovanie v budúcnosti?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o dopadoch pandémie na kolektívne investovanie či o trendoch v kolektívnom investovaní . Špecializovať sa budú na udržateľné investovanie Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu situáciu na Slovensku v oblasti kolektívneho investovania.

 

Štvrtok 4. novembra 2021

9:00 – 9:55 - Príchod, registrácia, bufet

9:55 -10:00  - Otvorenie konferencie

10:00 – 10:40 - PREDNÁŠKA 1

1.A - Aktuálny vývoj v globálnej ekonomike a na svetových finančných trhoch

prednášajúci: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva SASS

1.B - Súčasný stav kolektívneho investovania na Slovensku 

 • Svetová ekonomika v období pandémie koronavírusu, investičné správanie slovenských investorov

prednášajúci: RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

10:40 - 12:00 - PANELOVÁ DISKUSIA 1

Udržateľné investovanie – nástup ESG fondov

 • Uplatňovanie environmentálnych, sociálnych kritérií a štandardov riadenia spoločností pri správe fondov na Slovensku, hlavné prínosy ESG stratégií, ich vplyv na výnos a riziko investícií

moderátor: Marián Matušovič Eurizon AM

diskutujúci: Martin Smrek TAM, Karin Uličná AM SLSP, Lubomír Vystavěl NNIP, Jan Maňák BNP, Miroslava Litvová KBC AM, Matej Varga 365.invest

12:00 - 12:30 - prestávka, bufet

12:30 - 13:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 2

Legislatívne trendy v Európe a na Slovensku

 • Aktuálne novinky v európskej a domácej legislatíve finančných trhov, regulačné trendy, ochrana spotrebiteľa, „level playing field“, zdaňovanie domácich a zahraničných výnosov z investičných nástrojov

moderátor: RNDr. Roman Vlček SASS

diskutujúci: Tomáš Ambra NBS, Ján Foltán MF SR, Ľubica Dumitrescu Deloitte, Martin Kedro TAM

13:30 - 15:00 - Obed + Ubytovanie 

15:00 - 15:30 - PREDNÁŠKA 2

Budúcnosť je online

 • Ako informačné technológie podporujú kolektívne investovanie a portfóllio manažment. Digitalizácia služieb pre klienta a čo nám prinesie PSD2 z pohľadu IT

prednášajúci: Roman Honz, Goldmann Systems

15:30 - 16:50 - PANELOVÁ DISKUSIA 3

Realitné investície

 • Trieda aktív s najvýraznejšou podporou lokálnej ekonomiky, stabilné výnosy pre investorov, budúcnosť rezidenčných projektov v portfóliách realitných fondov

moderátor: RNDr. Roman Vlček SASS

diskutujúci: Juraj Bielik 365.invest, Vladimír Bolek IAD, Martin Ďuriančik TAM, Jaroslav Pilát AM SLSP

 

16:50 - 19:00 - Prestávka

19:00 – 24:00 - Večerný raut

 

Piatok 5. novembra 2021

7:00 - 10:00 - raňajky + check out

10:00 - 11:00 - PREDNÁŠKA 3

Moderné trendy v správe investičných portfólií

 • Ako optimálne alokovať svoje investície, kedy kupovať a kedy predávať, počúvať intuíciu alebo uprednostniť systematický prístup

prednášajúci: Michal Májek TAM, Lubomír Vystavěl NNIP

11:00 - 11:30 - Prestávka

11:30 – 12:45 - PANELOVÁ DISKUSIA 4

Budúcnosť kolektívneho investovania na Slovensku

 • Pravidelné investície, on-line poradenstvo a predaj fondov, udržateľné stratégie, podpora finančnej gramotnosti, vplyv regulácie na kolektívne investovanie

moderátor: Marek Prokopec TAM

diskutujúci: Marián Matušovič Eurizon AM, Pavol Vejmelka AM SLSP, Gabriel Balog 365.invest, Vladimír Bencz IAD, Dana Škublová KBC AM, Miroslav Ovčarik Amundi

12:45 – 14:00 - Záver konferencie + obed

 

Štvrtok 4. novembra 2021

10:00 – 10:40 - PREDNÁŠKA 1

1.A - Aktuálny vývoj v globálnej ekonomike a na svetových finančných trhoch

prednášajúci: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva SASS

1.B - Súčasný stav kolektívneho investovania na Slovensku 

 • Svetová ekonomika v období pandémie koronavírusu, investičné správanie slovenských investorov

prednášajúci: RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

 

10:40 - 12:00 - PANELOVÁ DISKUSIA 1

Udržateľné investovanie – nástup ESG fondov

 • Uplatňovanie environmentálnych, sociálnych kritérií a štandardov riadenia spoločností pri správe fondov na Slovensku, hlavné prínosy ESG stratégií, ich vplyv na výnos a riziko investícií

moderátor: Marián Matušovič Eurizon AM

diskutujúci: Martin Smrek TAM, Karin Uličná AM SLSP, Lubomír Vystavěl NNIP, Jan Maňák BNP, Miroslava Litvová KBC AM, Matej Varga 365.invest

 

12:30 - 13:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 2

Legislatívne trendy v Európe a na Slovensku

 • Aktuálne novinky v európskej a domácej legislatíve finančných trhov, regulačné trendy, ochrana spotrebiteľa, „level playing field“, zdaňovanie domácich a zahraničných výnosov z investičných nástrojov

moderátor: RNDr. Roman Vlček SASS

diskutujúci: Tomáš Ambra NBS, Ján Foltán MF SR, Ľubica Dumitrescu Deloitte, Martin Kedro TAM

 

15:00 - 15:30 - PREDNÁŠKA 2

Budúcnosť je on - line

 • Ako informačné technológie podporujú kolektívne investovanie a portfóllio manažment. Digitalizácia služieb pre klienta a čo nám prinesie PSD2 z pohľadu IT

prednášajúci: Roman Honz, Goldmann Systems

 

15:30 - 16:50 - PANELOVÁ DISKUSIA 3

Realitné investície

Trieda aktív s najvýraznejšou podporou lokálnej ekonomiky, stabilné výnosy pre investorov, budúcnosť rezidenčných projektov v portfóliách realitných fondov

moderátor: RNDr. Roman Vlček SASS

diskutujúci: Juraj Bielik 365.invest, Vladimír Bolek IAD, Martin Ďuriančik TAM, Jaroslav Pilát AM SLSP

 

Piatok 5. novembra 2021

10:00 - 11:00 - PREDNÁŠKA 3

Moderné trendy v správe investičných portfólií

 • Ako optimálne alokovať svoje investície, kedy kupovať a kedy predávať, počúvať intuíciu alebo uprednostniť systematický prístup

prednášajúci: Michal Májek TAM, Lubomír Vystavěl NNIP

 

11:30 – 12:45 - PANELOVÁ DISKUSIA 4

Budúcnosť kolektívneho investovania na Slovensku

 • Pravidelné investície, on-line poradenstvo a predaj fondov, udržateľné stratégie, podpora finančnej gramotnosti, vplyv regulácie na kolektívne investovanie

moderátor: Marek Prokopec TAM

diskutujúci: Marián Matušovič Eurizon AM, Pavol Vejmelka AM SLSP, Gabriel Balog 365.invest, Vladimír Bencz IAD, Dana Škublová KBC AM, Miroslav Ovčarik Amundi

 

Partneri

SPOLUORGANIZÁTOR

 

GENERÁLNI PARTNERI

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

 

PARTNERI:

 

 

 

 

Podobné podujatia

22. feb 2022
Hotel Devín, Bratislava
06. apr 2022 to 07. apr 2022
HOTEL ZOCHOVÁ CHATA MODRA
28. apr 2022
Národný futbalový štadión, Bratislava
09. jún 2022
BRATISLAVA