Konferencia o energetickej efektívnosti

14. máj 2019
AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA

Energetická efektívnosť je časť slovenského energetického mixu, ktorá najviac prispieva ku konkurencieschopnosti krajiny. Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti ponúkajú predovšetkým budovy a tiež oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcie tepla a chladu a výroba stlačeného vzduchu. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú široké, potenciál však zatiaľ dostatočne nevyužívame.

Vo vyspelých ekonomikách aj súkromné firmy vo významne väčšej miere využívajú EPC model na znižovanie svojej spotreby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Umožňuje totiž využiť potenciál budúcich úspor energie na  financovanie potrebných investícií. Modernizácia budov a zariadení  sa financuje z úspor, ktoré zaručene nastanú po realizácii modernizácie.

Panel I - Zmeny regulačného rámca pre garantované energetické služby vo verejnom sektore

1. Nová regulácia Eurostat-u, jej význam a implementácia v SR

2. Vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor -prínosy a úskalia

3. Miesto energetických služieb pri komplexnej obnove verejných budov

 

Panel II - Financovanie a príprava projektov energetickej efektívnosti

1. Finančné nástroje pre podporu využitia garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore

2. Podpora koncepčného riešenia energetickej efektívnosti v samosprávach - program ELENA

3. Komerčné financovanie projektov energetickej efektívnosti a garantovaných energetických služieb

4. Projekty garantovaných energetických služieb v súkromnom sektore

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborný garant:

Podobné podujatia

20. nov 2019 to 21. nov 2019
GRAND HOTEL BELLEVUE