Kybernetická bezpečnosť 2020

07. feb 2020
Doubletree by Hilton, Bratislava

V novej dekáde nás čaká kvantová bezpečnosť, deep fake technológie, temný web, vyššia úroveň zodpovednosti za bezpečnosť a ďalšie regulácie. Na druhej strane prináša kybernetická bezpečnosť príležitosť pre rozvoj ekonomiky, pracovných miest a lepšej kvality života. Ktoré trendy nás posilnia a ktoré vrátia späť v čase?  

Vstup len s pozvánkou.

 

 

 

9:00  káva, privítanie

9:30  prezentácie, diskusia

 

Steffen Minkmar, Útvar IT bezpečnosti, Európska investičná banka

Kybernetická odolnosť. Ako regulácie prispejú k modernému a dynamickému svetu.

O kybernetickej odolnosti často počúvame, ale nikdy nie je isté, že sme jej plne porozumeli, aj keď sa v ostatných rokoch tento pojem umiestnil na  popredných miestach v spravodajstve. Napriek tomu sme čoraz častejšie konfrontovaní ransomware útokmi, ktoré dokážu zablokovať firmy, inštitúcie, organizácie, ale aj výkon štátnej správy a nenávratne poškodiť reputáciu. Spoločnosť Maersk vyčíslila straty po kybernetickom útoku v roku 2017 na vyše milióna dolárov a starosta New Orleansu v decembri 2019 vyhlásil po podobnom útoku núdzový stav.

Mnoho organizácií ešte stále vníma kybernetickú odolnosť nedostatočne – iba ako tému regulácie, ktorá sa týka IT odborov alebo bezpečnostných tímov. Ignorujú požiadavky regulácie od zainteresovaných strán, akou je napríklad Európska centrálna banka, alebo podceňujú prepojenie kybernetickej odolnosti s biznis kontinuitou a podporou najdôležitejších vedúcich pracovníkov. Cieľom prezentácie je vysvetliť najdôležitejšie požiadavky regulácie a ich plnenie v koordinácii s kľúčovými subjektmi a rozhodovacími právomocami. Vysokou pridanou hodnotou prezentácie o kybernetickej bezpečnosti je prehľad očakávaného vývoja regulácie s dôrazom na legislatívu EÚ.

 

Jan Majtan, Sekcia kybernetickej bezpečnosti, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR

Z hľadiska kybernetickej bezpečnosti sme v permanentnej vojne.

Zneužívanie sociálnych médií, hrozby a príležitosti, sociálne inžinierstvo a manipulácia. Slovensko nie je výnimkou a geopolitické napätie zvyšuje ohrozenie kritickej infraštruktúry a deformuje vnímanie reality. Trendy na makroúrovni sa koncentrujú na odolnosť systémov a aplikácií ako ďalší rozmer bezpečnosti. Na mikroúrovni budeme intenzívne pôsobiť na precitnutie používateľov z bezpečnostného bezvedomia do stavu aspoň čiastkového uvedomenia až do stavu zodpovedného správania v ďalšej etape. (Štúdia The Black Market of Malicious Use of Social Media, StratCom NATO)

 

Vladimír Bužek, Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Kvantová bezpečnosť 

Kvantová distribúcia kľúčov je najspoľahlivejším spôsobom ako bezpečne distribuovať kryptografické kľúče. Táto metóda je jedným z niekoľkých uplatnení vznikajúcej oblasti kvantových informačných technológií. Pre lepšie pochopenie transformačného potenciálu kvantových technológií prednáška približuje dve vlastnosti kvantových objektov, na ktorých sú založené tieto technológie – princíp kvantovej superpozície a kvantové previazanie. Prednáška sa končí krátkym predstavením zámeru vybudovať kvantovú linku na prenos kryptografických kľúčov medzi Viedňou a Bratislavou.

 

11:30  neformálne rozhovory, občerstvenie

Steffen Minkmar

Útvar IT bezpečnosti, Európska investičná banka

Steffen Minkmar zodpovedá za stratégiu IT bezpečnosti Európskej investičnej banky (EIB), najväčšej multilaterálnej finančnej inštitúcie vo svete, a koordináciu v európskych bezpečnostných štruktúrach. Má za sebou dve dekády skúseností v IT bezpečnosti, risk manažmente a správe IT. Začínal v oblasti IT auditu a bezpečnostného poradenstva v spoločnosti PricewaterhouseCoopers v Nemecku, neskôr v Hongkongu. Od vstupu do fascinujúceho sveta multilaterálnych rozvojových bánk pracoval ako vedúci informačnej bezpečnosti v Asian Development Bank v Manile (Filipíny) a supervízor IT compliance vo Svetovej banke vo Washingtone a unikátne skúsenosti mu takto umožňujú nahliadať sa kybernetickú bezpečnosť z rôznych perspektív. Steffen je zástupcom EIB v Riadiacom výbore CERT-EU pre inštitúcie, orgány agentúry EÚ a v  podvýboroch Európskej únie zastupuje banku v  otázkach kybernetickej bezpečnosti. Časté diskusie o kybernetickej bezpečnosti s audítorským výborom, predstaviteľmi EIB a vedúcimi odborov z neho urobili vyhľadávaného a uznávaného rečníka.

Jan Majtan

Sekcia kybernetickej bezpečnosti, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR

Študoval bankovníctvo a aplikované informačné technológie na univerzitách vo Viedni (Rakúsko) a v Amsterdame (Holandsko). Jan začal pracovné pôsobenie v Creditanstalt Bankverein vo Viedni, následne pracoval na vedúcich manažérskych pozíciách pre bankové skupiny ING Bank a AIG Financial Services v krajinách západnej a strednej Európy a na Balkáne. Bol členom predstavenstva a generálnym riaditeľom v spoločnostiach Raiffeisen Bank International, neskôr pôsobil ako výkonný riaditeľ a hlavný poradca v spoločnostiach zameraných na IT bezpečnosť, návrhy bezpečnostných systémov, prevádzku, projektové a procesné riadenie. Pôsobil aj v špecializovaných konzultačných a poradenských v funkciách, v súčasnosti je generálnym riaditeľom Sekcie kybernetickej bezpečnosti UPVII SR.

Vladimír Bužek

Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc., bol promovaný na Moskovskej štátnej univerzite (MSc. v roku 1982 a PhD. v roku 1985). Oblasti jeho výskumu sú predovšetkým teoretická kvantová optika a kvantové informačné vedy. Je známy vďaka svojej práci na rekonštrukcii kvantových stavov a procesov z nekompletných experimentálnych údajov, programovateľných kvantových procesorov, kvantového klonovania, nových algoritmov pre zdieľanie kvantových tajomstiev a kvantových hlasovacích protokolov.  Doteraz publikoval viac ako 230 vedeckých prác a 15 kapitol v knihách citovaných vo vedeckej literatúre viac ako 12 000-krát. Bol hosťujúcim profesorom na mnohých akademických inštitúciách vrátane Imperial College, Londýn (Veľká Británia), National University of Ireland, Maynooth (Írsko), University of Ulm (Nemecko), SOKEN (Japonsko), University of Queensland (Austrália), Sogang University (Južná Kórea), INAOE Mexico, Pontificia Universidad Católica de Chile atď. Bol predsedom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, je zahraničným korešpondenčným členom Rakúskej vedeckej akadémie a členom Academia Europaea, členom Institute of Physics (Veľká Británia) a Optical Society of America (USA).

 

Partneri

Mediálni partneri 

Podobné podujatia