Okrúhly stôl zdravotníctva

06. máj 2021
online

Máme liečbu depresie na Slovensku pod kontrolou?

 

Online diskusia za okrúhlym stolom pre pozvaných hostí: 6.5.2021

 

Organizátor: Zdravotnícke noviny/Hospodárske noviny

Miesto: Štúdio HN TV a ONLINE

Čas: 9:30 – 11:30

Spotreba antidepresív na Slovensku za uplynulý rok opäť významne stúpla. V marci na to upozornili dáta súkromných zdravotných poisťovní, ako aj viaceré médiá. Zároveň sa čoraz viac hovorí aj o celkovej, dlhodobej nadspotrebe antidepresív a nevhodne predpisovaných liekoch na liečbu depresívnych porúch na Slovensku. Podľa minuloročnej analýzy Útvaru hodnoty za peniaze tento trend môže viesť k rozvinutiu rezistencie voči liekom, závislostiam, či k spomaleniu alebo úplnej neúčinnosti liečby, čo bude mať okrem medicínskych, aj významne ekonomické dopady pre spoločnosť.

Na druhej strane podľa odborníkov čelíme hrozbe, že spotreba liekov síce stúpa, ale stále je veľmi veľa ľudí, ktorí túto liečbu potrebujú a neliečia sa správne, v mnohých prípadoch dokonca vôbec. Preto podľa nich treba pozorne rozlišovať medzi jednotlivými typmi depresívnych porúch, ako aj metódami ich liečby. Dajú sa tieto dva svety – zníženie nadmernej spotreby antidepresív a lepšia liečba depresívnych porúch - spojiť? Čo na to potrebujeme zmeniť a k čomu pristupovať inak z medicínskeho, ako aj ekonomického hľadiska? Čím sa vieme inšpirovať?

Partneri

Podujatie vzniklo s podporou spoločnosti Johnson & Johnson, divízia Janssen.

Podobné podujatia