Okrúhly stôl zdravotníctva

10. jún 2021
ONLINE - HN ŠTÚDIO

Organizátor: Zdravotnícke noviny/ Hospodárske noviny

Partner: Essity

 

 

Zdravotné poisťovne vlani schválili zdravotné pomôcky za viac ako 190 miliónov eur. Najčastejšie išlo o pomôcky pre pacientov trpiacich inkontinenciou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Útvar hodnoty za peniaze a Ministerstvo financií pracujú na Revízii a pláne úspor. Na druhej strane Slovensko starne a v horizonte najbližších desiatok rokov bude krajinou s najstarším obyvateľstvom v Európskej únii. 80% ľudí, čo si celý život platia zdravotné poistenie sa v prieskume[1] vyjadrilo, že sa o svojho blízkeho seniora, v prípade výrazného zhoršenia jeho zdravotného stavu, chce postarať v domácom prostredí. 59% ľudí seniorov (vekovej kategórie 60 a viac) uviedlo, že má problém zaobstarať si potrebné pomôcky, zabezpečujúce ich hygienické potreby a ľudskú dôstojnosť v tak intímnych a tabuizovaných oblastiach.  72% je presvedčených, že by to mal byť štát, ktorý má zdravotné pomôcky uhrádzať.

Dajú sa tieto dva svety – úspor a dôstojnosť v starobe, skĺbiť? Čo na to potrebujeme zmeniť a k čomu pristupovať inak? Čím sa vieme inšpirovať?

 

Diskusia za okrúhlym stolom bude adresovať aj nasledovné otázky

  • Potrebujeme zmeniť spôsob hodnotenia aj posudzovania zdravotníckych (inkontinenčných)  pomôcok?
  • Ako nastaviť hranicu, ktoré zdravotné pomôcky by mohli byť procesne automatizované a zaradené do systému úhrad a ako podporiť vstup tých inovatívnych?
  • Mal by sa pacient spolupodieľať na úhradách za pomôcky?

[1] Reprezentatívny prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien a prieskumnej agentúry MNForce, realizovaný na vzorke 1000 respondentov, jeseň 2020

 

Martin Smatana, zdravotný analytik, ex-šéf IZP a spoluautor revízií

JUDr. Jakub Král, Ph.D., expert na reformu českého systému regulácie zdravotníckych pomôcok

Podobné podujatia