Okrúhly stôl zdravotníctva

20. apr 2021
Online
HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA:
  1. Veľká časť zdrojov je naviazaná a mala by byť naviazaná na REFORMU – ak nazývame reformu „Optimálna sieť” – tak je dôležité, v čo najkratšom čase takúto reformu zadefinovať, prediskutovať s jednotlivými poskytovateľmi a hlavne ju tiež uzákoniť v rámci  zákonov.
  2. V čom je plán obnovy dobrý a naopak, v čom sú jeho medzery? (digitalizácia, reprofilizácia lôžok, súkromní poskytovatelia, VUC-kárske nemocnice)
  3. Ako sa budú čerpať zdroje z plánu obnovy? (ak neumožníme zásobáreň projektov, aby bola vyššia a tiež nemali metodiku žiadateľov, tak je možné, že sektor možno aj vyčerpá tieto zdroje z plánu obnovy, ale budú neefektívne využité).
  4. Aké je prepojenie peňazí z Plánu obnovy na budúci rozpočet pre zdravotníctvo? (Znamená to, že budúce rozpočty budú nižšie o EUR 1mld pre poskytovateľov? Znamená to, že zdroje budú naďalej v rámci štátneho rozpočtu a VšZP rásť v súlade so záväzkom s MZ?)

 

POZRITE SI PODUJATIE: https://youtu.be/oWuVCmWu04w

Moderátor: 

MUDr. Tomáš Szalay PhD., lekár Bratislavského samosprávneho kraja

Panelisti:

Martin Smatana, analytik

MUDr. Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska

Ing. Michal Štofko, PhD. riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní

PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci, Trenčiansky samospávny kraj

JUDr. Ing. Jana Ježíková, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR 

 

 

 

Podobné podujatia