Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie

21. Mar 2018
HOTEL BRATISLAVA

VSTUP NA PODUJATIE JE BEZPLATNÝ.

 

Prednášky venované laickej verejnosti (parodontológia, sliznice, gerontostomatológia, právne poradenstvo).
Dentalalarm projekt: praktické ukážky čistenia zubov
Cieľová skupina: široká verejnosť (deti a dospelí)

Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie

8.00 – 13.00 hod – Preventívna akcia pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka základnej školy

16.30 – 18.00 - Témy prednášok Svetového dňa ústneho zdravia WOHD 2018

  • Cukrovka – základné desatoro - MUDr. Barbora Zoboková
  • Zmeny a problémy v ústach pri cukrovke – prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
  • Ústna hygiena u pacientov s cukrovkou – MUDr. Irena Lacková
  • Ako vieme pomôcť vylučovaniu sliny pri cukrovke – Mgr. Darina Timková AVEPHARMA
     

Po skončení prednášok sa uskutoční inštruktáž, každý účastník dostane vhodné prostriedky ústneho hygieny.

 

*zmena programu vyhradená

Partneri

Odborný garant:

Hlavý partner:

Mediálny partneri:

 

Podobné podujatia