Printprogress 2018

21. jún 2018
HOTEL HOLIDAY INN TRNAVA

4. ročník odbornej konferencie pre manažérov z polygrafie a súvisiacich odvetví.

 

Možnosti vstupov na podujatie:

 

 

 

 

„POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE!“

Marian Hains – Otvorenie konferencie a úvodné slovo

 

Program 21.6.2018

1. Blok: POLYGRAFIA – MÉDIÁ - TLAČ - ZÁKAZNÍK DNES A ZAJTRA – NOVÉ TRENDY, KTORÉ

              UDÁVAJÚ SMER ODVETVIA 

 

Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Zdeněk Sobotaprezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike 

Vývoj polygrafie a perspektíva odvetvia v Čechách a na Slovensku

Richard Jajcay, marketingový riaditeľ RTVS – Médiá a tlač, symbióza alebo ignorácia?

Dagmar Ringel, riaditeľka marketingu a komunikácie Koenig & Bauer, Radebeul/Wurtzburg, Nemecká spolková republika - Revitalizácia priemyslu so silnými koreňmi – spájanie inovácie s tradíciou

Peter Mračnariaditeľ divízie grafických systémov Fujifilm Europe GmbH – organizačná zložka SRNové trendy a zákaznícka orientácia v digitálnej tlači a polygrafii  

 

2. Blok: TECHNOLOGICKÉ TRENDY OVPLYŇUJÚ POŹIADAVKY ZÁKAZNÍKOV ALEBO POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV

              OVPLYVŇUJÚ TECHNOLOGICKÉ TRENDY?

 

 Martin Bělík, marketingový a produktový manažér, DataLine Technology, a.s., Česká republika  - Možnosti inovácie v modernej firme zamerané na zefektívnenie jej fungovania

Sascha Fischer, Senior produktový a Key account manažér, Koenig & Bauer, Radebeul/ Wurtzburg, Nemecko 

Peter Lauko, produktový manažér, Konica Minolta Slovakia - “Tlačiť vieš, skrášľuj!”

Daniel Adam, konateľ 3Dees Industries, s.r.o., Česká republika  – Moderné 3D technológie tlače a aplikácie

Josef Fleissig, produktový manager pre produkčnú tlač Ricoh, Česká republika – DTG (Direct to Garment Printers)

 

3. Blok:  POLYGRAFIA ORIENTOVANÁ NA POTREBY ZÁKAZNÍKA, NASTAVENIE MARKETINGOVÝCH STRATÉGIÍ,

               PROCESOV A TECHNOLOGICKÉHO PARKU NA ÚSPECH NA TRHU.   

 

Fabian Frenzel, Director Innovation/Marketing UNITEDPRINT SE, Radebeul, Nemecko Ako môže spoločnosť s viac ako miliónom registrovaných zákazníkov poskytnúť každému jedinečnú skúsenosť

František Oľha,  Tlačiareň Cofin, a.s., PrešovNastavenie technologického parku malých a stredných Polygrafických firiem so zreteľom na aktuálne potreby zákazníkov

Peter Jetel, produktový manažér Xerox, Česká republika – Malo nákladová výroba obalov

Ľudovít Karpinský, konateľ TYPOSET, s. r. o., BratislavaFine Art Print - tlač najvyššej možnej kvality

Anton Puškár, technický riaditeľ, M&P, spol. s r.o., Žilina - Esko Equinox – tlač v rozšírenom farebnom gamute CMYKOGV  

 

 

Program 22.6.2018  worshopy

 

Anton Puškár, M&P, spol. s r.o. - Kontrola kvality – normy, kalibrácie a nástroje na jej sledovanie.  

Dušan Peško, Konzultant pre  GDPR – GDPR je tu! Očakávania a realita. (Návod na prípravu firmy ako pracovať s ochranou osobných údajov v súlade s nariadením EÚ.)

Peter Lauko, Matúš Bernát, Konica Minolta - Tlačiť vieš, skrášľuj! Príprava tlačových dát pre zušľachtené výstupy. Ako na to?

Martin Bělík, DataLine Technology, a.s. – Aby Vaša tlačiareň fungovala aj o 5 rokov.

Ľudovít Karpinský, Typoset - Certifikovaný nátlačok podľa Fogra 51 a Fogra 52 a jeho použitie v predtlačovej príprave a pri tlači.

Daniel Adam, konateľ 3Dees Industries, s. r. o. - Praktická aplikácia 3D tlače v priemysle a polygrafii

Jiří Zápotocký, obchodný riaditeľ CICERO Stapro Group s. r. o. - Finanční nástroje MIS. Sběr produkčních dat, kontrola výroby a motivace zaměstnanců

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: Všetky možnosti vstupov po rozkliknutí - účastnícky poplatok na konferenciu -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok na konferenciu Printprogress 21.6.2018 - 99€ bez DPH (118,80 € s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia