Slovenské klimatické fórum 2020

09. sep 2020
Crowne Plaza Bratislava

 

KAPACITA PODUJATIA JE NAPLNENÁ

Konferencia je zameraná na možné  spôsoby a riešenia klimatickej zmeny

 

Cieľová skupina: 

Odborníci z verejnej a súkromnej sféry na témy:

 1. Cirkulárna ekonomika, odpadové hospodárstvo

 2. Innovácie v oblasti udržatelnsti 

 3. Udržateľné riešenia pre oblasť energií a dopravy

 

Vstup je voľný - Je potrebná registrácia!

8.30 – 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


9.05 – 9.15 OFICIÁLNE OTVORENIE KONFERENCIE

Aké nedostatky a možné riešenia pre udržateľnosť odhalilo ostatné obdobie?

Radim Dvořák, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 

9.15 – 10.30 PANEL I: VPLYV ROZVOJA A ZMIEN V DOPRAVE, PRIEMYSLE A ENERGETIKE NA EURÓPSKE HOSPODÁRSTVO

ODBORNÝ PRÍSPEVOK

Plynárenstvo a uhlíková neutralita v roku 2050

Mgr. Martin Kečkéš, sekcia rozvoja podnikania, SPP

PANEL

 • Akú stratégiu má Európska únia v pláne zaujať v plnení cieľov znižovania emisií skleníkových plynov na rok 2020?
 • Kam sa hýbe elektrifikácia dopravy?
 • Aký vplyv má na spotrebu plynu a redukciu emisií uhlíka závislosť Slovenska od jadrovej energie? Je možné dosiahnuť na Slovensku uhlíkovú neutralitu od roku 2050?
 • Možnosti znižovania spotreby energie v domácnostiach, šetrenie elektrickej energie a eliminácia tepelnej straty

Hostia:

František Simančík, manažér pre vedu a výskum. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Slovenská akadémia vied

Kristína Mojzesová, Inštitút environmentálnej politiky (IEP), Ministerstvo životného prostredia SR

Mgr. Martin Kečkéš, sekcia rozvoja podnikania, SPP

Peter Blaskovitš, generálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

10.30 – 11.30 PANEL II :CESTA K UDRŽATELNEJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE PROSTREDNÍCTVOM JASNÉHO PLÁNU PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 ODBORNÝ PRÍSPEVOK

Cirkulárna ekonomika a smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, OZV ENVI-PAK

 

PANEL

 • Zavedenie dôkladného oddelenia bioodpadu pri rozbore na skládkach ako nástroj na zmiernenie negatívnych dosahov na klímu
 • Ako znížiť finančné a administratívne záťaže pri plnení záväzkov vyššej udržateľnosti surovín a materiálov v ekonomike?
 • Zákon o odpadoch – úprava výrobkov pri výrobe  v rámci plnenia ekologických nárokov
 • Financovanie zberu odpoadov a spracovateľské kapacity z pohľadu plnenia limitov
 • Potenciál Slovenska v oblasti energetického zhodnocovania odpadu

Hostia:

Ing. Radim Filák, konateľ, OZV Eltma

Ing. Ladislav Halász, regionálny riaditeľ ewia a.s.

Rastislav Sopko, Brand manager, Greencorp

Katarina Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu, OZV ENVI - PAK

 

11.30 – 12.00 COFFEE BREAK

 

12.00 – 13.15 PANEL III:  INOVATÍVNE NÁVRHY NA PREDCHÁDZANIE A ZMIERŇOVANIE DOSAHOV NA KLÍMU, VÝSKUM A INVESTÍCIE

ODBORNÝ PRÍSPEVOK

Maloobchod na ceste k udržateľnej budúcnosti (oblasť potravinového odpadu, znižovanie dosahu obalov na životné prostredie a klimatické zmeny, znižovanie CO2, klimatické zmeny)

Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku

 PANEL

 • Dokáže investičná politika predbehnúť účinnosť platnej a očakávanej legislatívy? Sú investície do výskumu a vzdelávanie dostatočne silný nástroj na zmenu správania k životnému prostrediu na Slovensku?
 • Analýza využívania ekoinovácií a stimulovanie ich potenciálu pre korporátne prostredie
 • Aký je feedback zákazníkov na ukončenie predaja PET fliaš a prístup k iným obalovým alternatívam 
 • Ake inovácie sa pripravujú v rámci architektúry a iniciatívy zelených budov
 • Aké opatrenia môžeme očakávať v rámci udržateľného podnikania na SK v obchodoch aj prevádzkach

Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku

Marek Kremeň, člen Predstavenstva SKGBC

Ing. Pavel Schudich, projektový manažér, MDM Slovakia, s.r.o.

Marek Antoňák, CEO / konateľ, AfB

David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko

 

13.30 OBED

Radim Dvořák, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

František Simančík, manažér pre vedu a výskum. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Slovenská akadémia vied

Patrik Križanský, riaditeľ SEVA – Slovak Electric Vehicle Association

Kristína Mojzesová, Inštitút environmentálnej politiky (IEP), Ministerstvo životného prostredia SR

Mgr. Martin Kečkéš, sekcia rozvoja podnikania, SPP

Peter Blaskovitš, generálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Radim Filák, konateľ, OZV Eltma

Ing.Ladislav Halász, regionálny riaditeľ ewia a.s.

Rastislav Sopko, Brand manager, Greencorp

Katarina Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu, OZV ENVI - PAK

Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku

Marek Kremeň, člen Predstavenstva SKGBC

Ing. Pavel Schudich, projektový manažér, MDM Slovakia, s.r.o.

Marek Antoňák, CEO / konateľ, AfB

David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko

Partneri

Generálny partner

 

Hlavní partneri

 

​ ​​ ​​ ​

Partneri

​ ​

 

Mediálni partneri

Podobné podujatia