Slovenské klimatické fórum 2021

09. sep 2021
AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

VSTUP NA KONFERENCIU VOĽNÝ - JE POTREBNÉ VYPLNIŤ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR UVEDENÝ NIŽŠIE

COVID OPATRENIA:

- vstup na konferenciu bude umožnený LEN: ​

 • plne zaočkovaným osobám
 • osobám, ktoré prekonali ochornenie COVID 19 v posledných 180 dňoch
 • osobám s negatívnym antigénovým testom - s platnosťou maximálne 24 hodín

- účastníkom konferencie bude k dispozícií bezplatné antigénové testovanie, ktoré bude prebiehať pred budovou hotelu od 8:00

 

Kontaktná osoba - Stanková Lucia, Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044

 

Čomu čelí Zem? Dokedy bude vedieť zvládať výzvy, ktoré jej denno denne ako ľudstvo prinášame? A ako jej vieme pomôcť?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy udržateľnosti či cirkulárnej ekonomiky. Špecializovať sa budú na odpadové hospodárstvo a zero waste. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu klimatickú situáciu.

Konferenciu slávnostne otvorí minister životného prostredia Ján Budaj a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko.

 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

8:00 – 9:00 – testovanie AG testami

9:00 – 9:30 - REGISTRÁCIA

9:30 – 11:00  - PANELOVÁ DISKUSIA I: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore služieb, dopravy a priemyslu

Ako postupuje elektrifikácia dopravy? Uhlíková neutralita od roku 2050 - dokážeme to ? Akým vládnym obmedzeniam bude Slovensko čeliť v najbližších rokoch? Znižovanie odpadu ako nástroj na šetrenie zdrojov, energie ale aj peňazí. Ako aplikácia filozofie zero waste ovplyvňuje predaj schopnosť?

Rečníci: 

 • Patrik Križanský – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association
 • Katarína Pšenáková - head of Communications & Campaigns TESCO
 • Richard Daubner - generálny riaditeľ ČSOB Leasingu
 • Martina Šilhánová - CSR/CSV Manager Nestlé CZ&SK

 

11:00 – 11:20 – PANELOVÁ DISKUSIA II: Akú rolu má Slovensko v rámci Zelenej Európy a ako sa bude krajina posúvať v environmentálnych otázkach  ?

Rečníci: 

 • Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • Zdenek Cech - vedúci ekonomických analýz Zastúpenia EK

 

11:20 – 11:50 – PRESTÁVKA (30 min)

 11:50 – 12:50 - PANELOVÁ DISKUSIA III: Vplyv technológií na klimatické prostredie

Je technológia zodpovedná za zmenu podnebia? A aké sú jej dopady? Energetická transformácia ako pomoc k zmierneniu klimatických rizík. Aké digitálne riešenia vedia pomôcť klimatickej zmene?

Rečníci: 

 • Artur Bobovnický - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce (SIEA)
 • Juraj Adamica - manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP
 • Hana Ovesná - business lead Solved
 • Ján Karaba - riaditeľ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI

 

12:50 – 13:00  - PRESTÁVKA (10 min)

13:00 – 14:30 - PANELOVÁ DISKUSIA IV - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

Nevyhnutnosť opatrení v rámci udržateľného podnikania na SK je alarmujúca. Slovensku chýba jasná vízia - pozor na odpadové hospodárstvo. Dosiahli sme zadaný cieľ 50% recyklácie komunálneho odpadu? Je Slovensko schopné do roku 2025 zvýšiť množstvo recyklácie aspoň na 55%? Zákon o odpadoch – úprava výrobkov pri výrobe v rámci plnenia ekologických nárokov

Rečníci:

 • Peter Šimurka - bývalý riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP
 • Martina Gaislová - riaditeľka spoločnosti JRK
 • Ronald Blaho - konateľ spoločnosti ASEKOL SK
 • Michal Sebíň - riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK
 • Martin Dudák - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP
 • Hana Nováková - generálna riaditeľka ENVI - PAK

 

 14:30 – 15:30 - OBED

 

9:30 – 11:00  - PANELOVÁ DISKUSIA I: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore služieb, dopravy a priemyslu

Rečníci: 

 • Patrik Križanský – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association
 • Katarína Pšenáková - head of Communications & Campaigns TESCO
 • Richard Daubner - generálny riaditeľ ČSOB Leasingu
 • Martina Šilhánová - CSR/CSV Manager Nestlé CZ&SK

 

11:00 – 11:20 – PANELOVÁ DISKUSIA II: Akú rolu má Slovensko v rámci Zelenej Európy a ako sa bude krajina posúvať v environmentálnych otázkach  ?

Rečníci: 

 • Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • Zdenek Cech - vedúci ekonomických analýz Zastúpenia EK

 

11:50 – 12:50 - PANELOVÁ DISKUSIA III: Vplyv technológií na klimatické prostredie

Rečníci: 

 • Artur Bobovnický - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce (SIEA)
 • Juraj Adamica - manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP
 • Hana Ovesná - business lead Solved
 • Ján Karaba - riaditeľ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI

 

13:00 – 14:30 - PANELOVÁ DISKUSIA IV - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

Rečníci:

 • Peter Šimurka - bývalý riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP
 • Martina Gaislová - riaditeľka spoločnosti JRK
 • Ronald Blaho - konateľ spoločnosti ASEKOL SK
 • Michal Sebíň - riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK
 • Martin Dudák - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP
 • Hana Nováková - generálna riaditeľka ENVI - PAK

 

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

 

EXKLUZÍVNY PARTNER

PARTNERI

 

 

 

 

 

Podobné podujatia

22. feb 2022
Hotel Devín, Bratislava
06. apr 2022 to 07. apr 2022
HOTEL ZOCHOVÁ CHATA MODRA
28. apr 2022
Národný futbalový štadión, Bratislava
09. jún 2022
BRATISLAVA