Slovenské klimatické fórum 2021

09. sep 2021
AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

VSTUP NA KONFERENCIU VOĽNÝ - JE POTREBNÉ VYPLNIŤ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR UVEDENÝ NIŽŠIE

COVID OPATRENIA:

- vstup na konferenciu bude umožnený LEN: ​

 • plne zaočkovaným osobám
 • osobám, ktoré prekonali ochornenie COVID 19 v posledných 180 dňoch
 • osobám s negatívnym antigénovým testom - s platnosťou maximálne 24 hodín

- účastníkom konferencie bude k dispozícií bezplatné antigénové testovanie, ktoré bude prebiehať pred budovou hotelu od 8:00

 

Kontaktná osoba - Stanková Lucia, Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044

 

Čomu čelí Zem? Dokedy bude vedieť zvládať výzvy, ktoré jej denno denne ako ľudstvo prinášame? A ako jej vieme pomôcť?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy udržateľnosti či cirkulárnej ekonomiky. Špecializovať sa budú na odpadové hospodárstvo a zero waste. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu klimatickú situáciu.

Konferenciu slávnostne otvorí minister životného prostredia Ján Budaj a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko.

 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

8:00 – 9:00 – testovanie AG testami

9:00 – 9:30 - REGISTRÁCIA

9:30 – 11:00  - PANELOVÁ DISKUSIA I: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore služieb, dopravy a priemyslu

Ako postupuje elektrifikácia dopravy? Uhlíková neutralita od roku 2050 - dokážeme to ? Akým vládnym obmedzeniam bude Slovensko čeliť v najbližších rokoch? Znižovanie odpadu ako nástroj na šetrenie zdrojov, energie ale aj peňazí. Ako aplikácia filozofie zero waste ovplyvňuje predaj schopnosť?

Rečníci: 

 • Patrik Križanský – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association
 • Katarína Pšenáková - head of Communications & Campaigns TESCO
 • Richard Daubner - generálny riaditeľ ČSOB Leasingu
 • Martina Šilhánová - CSR/CSV Manager Nestlé CZ&SK

 

11:00 – 11:20 – PANELOVÁ DISKUSIA II: Akú rolu má Slovensko v rámci Zelenej Európy a ako sa bude krajina posúvať v environmentálnych otázkach  ?

Rečníci: 

 • Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • Zdenek Cech - vedúci ekonomických analýz Zastúpenia EK

 

11:20 – 11:50 – PRESTÁVKA (30 min)

 11:50 – 12:50 - PANELOVÁ DISKUSIA III: Vplyv technológií na klimatické prostredie

Je technológia zodpovedná za zmenu podnebia? A aké sú jej dopady? Energetická transformácia ako pomoc k zmierneniu klimatických rizík. Aké digitálne riešenia vedia pomôcť klimatickej zmene?

Rečníci: 

 • Artur Bobovnický - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce (SIEA)
 • Juraj Adamica - manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP
 • Hana Ovesná - business lead Solved
 • Ján Karaba - riaditeľ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI

 

12:50 – 13:00  - PRESTÁVKA (10 min)

13:00 – 14:30 - PANELOVÁ DISKUSIA IV - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

Nevyhnutnosť opatrení v rámci udržateľného podnikania na SK je alarmujúca. Slovensku chýba jasná vízia - pozor na odpadové hospodárstvo. Dosiahli sme zadaný cieľ 50% recyklácie komunálneho odpadu? Je Slovensko schopné do roku 2025 zvýšiť množstvo recyklácie aspoň na 55%? Zákon o odpadoch – úprava výrobkov pri výrobe v rámci plnenia ekologických nárokov

Rečníci:

 • Peter Šimurka - bývalý riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP
 • Martina Gaislová - riaditeľka spoločnosti JRK
 • Ronald Blaho - konateľ spoločnosti ASEKOL SK
 • Michal Sebíň - riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK
 • Martin Dudák - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP
 • Hana Nováková - generálna riaditeľka ENVI - PAK

 

 14:30 – 15:30 - OBED

 

9:30 – 11:00  - PANELOVÁ DISKUSIA I: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore služieb, dopravy a priemyslu

Rečníci: 

 • Patrik Križanský – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association
 • Katarína Pšenáková - head of Communications & Campaigns TESCO
 • Richard Daubner - generálny riaditeľ ČSOB Leasingu
 • Martina Šilhánová - CSR/CSV Manager Nestlé CZ&SK

 

11:00 – 11:20 – PANELOVÁ DISKUSIA II: Akú rolu má Slovensko v rámci Zelenej Európy a ako sa bude krajina posúvať v environmentálnych otázkach  ?

Rečníci: 

 • Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • Zdenek Cech - vedúci ekonomických analýz Zastúpenia EK

 

11:50 – 12:50 - PANELOVÁ DISKUSIA III: Vplyv technológií na klimatické prostredie

Rečníci: 

 • Artur Bobovnický - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce (SIEA)
 • Juraj Adamica - manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP
 • Hana Ovesná - business lead Solved
 • Ján Karaba - riaditeľ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI

 

13:00 – 14:30 - PANELOVÁ DISKUSIA IV - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

Rečníci:

 • Peter Šimurka - bývalý riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP
 • Martina Gaislová - riaditeľka spoločnosti JRK
 • Ronald Blaho - konateľ spoločnosti ASEKOL SK
 • Michal Sebíň - riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK
 • Martin Dudák - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP
 • Hana Nováková - generálna riaditeľka ENVI - PAK

 

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

 

EXKLUZÍVNY PARTNER

PARTNERI

 

 

 

 

 

Podobné podujatia

MAREC 2022
HOTEL ZOCHOVÁ CHATA MODRA
APRÍL 2022
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, BRATISLAVA
JÚN 2022
BRATISLAVA