Slovenské obchodné fórum

19. nov 2020
ONLINE

Na konferencii okrem odborných prednášok, analýz, panelových diskusií za účasti popredných kapacít v sektore obchodu a hospodárskej politiky, poskytneme platformu na prezentáciu výrobcov tovarov a poskytovateľov služieb pre obchodníkov.

PANEL 1: Odpadové hospodárstvo budúcnosti

 • Ako je pripravené nastavenie systému, na čo sa obchodníci musia pripraviť
 • Aká je úmernosť zálohovania a cien potravín
 • Case study: Implementácia zmien v zálohovaní zo zahraničia

PANEL 2: Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

 • Transpozícia EÚ smerníc
 • Porovnanie slovenskej a europskej regulácie
 • Je potrebná príprava nového zákonu o potravinách
 • Aký bude prístup k spotrebnej lehote po vypršaní doby spotreby produktu

PANEL 3: IT inovácie a nové trendy v retail segmente

 • Služby v novej atmosfére epidémie
 • Ako reagovali obchodníci na zmeny nákupného správania v toto roku
 • Ako pripraviť retail na flexibilnejšie reakcie v rámci nárazovej potreby inovácie
 • Vývoj a prechod na elektronické formy predaja tovaru a služieb
 • Kampaň "Slovensko platí kartou"
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: Vstupenka -- 69 € bez DPH (82.8 € s DPH) na osobu
Early bird
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 69 € bez DPH (82.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6998/B.

IČO: 51904446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466
SWIFT / BIC: TATR SKBX

Zrušiť

Partneri

Organizátori

 

Partner

 

 

Podobné podujatia