Slovenské zdravotníctvo 2018

20. sep 2018
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia sa zaoberá aktuálnou situáciou v slovenskom zdravotníctve spojená s oceňovaním TOP inovácií.
Cieľová skupina: riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, lekári a distribučné spoločnosti.

 

TÉMY:

1. Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

2. Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

3. Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári, chýbajú sestry. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

Slovenské zdravotníctvo 2018

8:30 – 9:00             registrácia

9:00 - 10:30            I.  Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

 • Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
 • Sína Niku, Dr. Max
 • Dagmar Yoder, Deloitte
 • MZ SR
 • ADL

10:00 – 10:45          coffee break

10:45 - 12:00          II. Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

 • Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, MZ SR
 • Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
 • Marián Kočan, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne
 • Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete Svet zdravia a ProCare
 • Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva

 

12:00 - 12:15      coffee break   

12:15 - 13:30      III. Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

 • Marian Šoth, prezident Asociácie súkromných lekárov
 • Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
 • Jana Bendová, hlavná odborníčka MZSR pre všeobecné lekárstvo
 • Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského vyššieho územného celku

13:30 – 14:00     Odovzdávanie ocenení TOP INOVÁCIE

14:00                  obed

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok 149€ bez DPH (178,80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

 

Podobné podujatia